1 CORINTO 13

1Kon makagyakan ako han mga pinulongan han mga tawo ngan bisan pa han mga anghel, kundi kon waray ko gugma, sugad la ako hin maaringasa nga talutang o hin matagingting nga lingganay. 2Ngan kon maangkon ko an katakos hin pagwali; ngan kon maangkon ko pa an ngatanan nga hibaro, ngan matugkad ko an ngatanan nga mga tinago; ngan kon maangkon ko pa an bug-os nga pagtoo nga makakapabalhin han kabukiran—kundi kon waray ko gugma, waray ako kapulsanan. 3Bisan kon uboson ko paghatag an ngatanan ko nga hiagi, ngan bisan itubyan ko pa an akon lawas basi sunogon—kundi kon waray ko gugma, waray ito mahihimo nga kaupayan para ha akon. 4Mapailobon ngan maloloy-on an gugma; diri maabugho o mapahitas-on o parayawan an gugma; 5maupay an pamatasan ngan diri halot o diri aringit an gugma; diri nagtitipig hin mga pagdumot an gugma; 6diri nalilipay han karat-an an gugma, kundi nalilipay han kamatuoran. 7An gugma mainantoson: matinuohon, malinaomon, ngan mapailobon. 8Waray kataposan an gugma. An mga pagwali nga madasigon lumalabay la; an mga pagyakan hin lain nga mga pinulongan matatapos; an hibaro mahahanaw. 9Kay diri bug-os an mga hatag ha aton nga hibaro ngan pagwali hin madasigon; 10kundi kon umabot na adton hingpit, mapapara na an diri hingpit. 11Han bata pa ako, binatabata an akon pagyakan, pagbati, ngan paghunahuna; yana nga dako na ako, waray ko na kinahanglan han binatabata nga mga panggawi. 12Sugad la hin madaparap nga lambong ha salaming an aton nakikita yana. Ha orhe nga adlaw igkakaatubang na gud kita ha iya. Diri hingpit an nahibabaroan ko yana; unina mahihingpit na ito, sugad ka hingpit han kanan Dyos pagkilala ha akon. 13Ito yana nagpapabilin ini nga tulo: pagtoo, paglaom, ug paghigugma; ngan an gidadakoi hini nga tulo amo an paghigugma.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\