1 CORINTO 2

1Kabugtoan ko, han pagkada ko ha iyo pagwali han kanan Dyos tinago nga kamatuoran, waray ako maggamit hin hilarom nga mga pulong ngan hitaas nga hibaro. 2Kay samtang nakada ako ha iyo, gintuyo ko nga mahingalimot ako han ngatanan labot la kan Jesu-Cristo, ngan labi na gud han iya kamatayon ha kros. 3Sanglit han pagkada ko na ha iyo, maluya ako ngan nakurog ako hin kahadlok, 4ngan waray ko ighatag an akon pagturon-an ug mensahe pinaagi hin mag-abtik nga mga pulong han kinaadman han tawo, kundi han nakakalukmay nga gahom han Espiritu han Dyos. 5Sanglit diri ipinasisikad an iyo pagtoo ha kinaadman han tawo, kundi ha gahom han Dyos. 6Kundi naghihimangraw ako hin kinaadman ngadto han mga gurang na ha espirituhanon nga kinabuhi. Kundi diri ito an kinaadman nga kanan hini nga kalibutan, o han mga kagamhanan nga naghahadi hini nga kalibutan—mga kagamhanan nga nawawad-an na han ira gahom. 7An ginhihimangraw ko nga kinaadman amo an kanan Dyos tinago nga kinaadman nga ginhipos tikang ha katawhan, kundi iginlarang na ngadaan han Dyos para han aton hingpit nga katalwasan, bisan han waray pa mahimo an kalibutan. 8Waray bisan usa han mga punoan hini nga kalibutan in nahibaro hini nga kinaadman. Kon hinbaroan pa ini nira, diri unta nira iginraraysang ha kros an mahimayaon nga Ginoo. 9Kundi sumala han siring han Kasuratan, “An waray pa hikit-i ngan hibatii hin tawo, an waray gud paghunahunaa han tawo nga mahinanabo, amo lugod an butang an gin-andam han Dyos para hadton mga nahigugma ha iya.” 10Kundi iginpahibaro ha aton han Dyos an iya tinago pinaagi han iya Espiritu. Nag-uusisa an Espiritu han ngatanan nga mga butang, bisan pa han mga hilarom nga tinago han mga katuyoan han Dyos. 11Para han tawo, an iya kalugaringon nga espiritu nga aada ha iya amo la an maaram han ngatanan hiunong ha iya; ug amo man liwat, an Espiritu la han Dyos an maaram han ngatanan hiunong han Dyos. 12Waray kita kumarawat hini nga espiritu han kalibutan; kinmarawat kita han Espiritu nga iginpadara han Dyos, basi mahibaro kita han ngatanan nga iginhatag ha aton han Dyos. 13Sanglit diri kami nagyayakan han mga pulong nga igintutdo han kinaadman han tawo, kundi han mga pulong nga igintutdo han Espiritu, ha pagsaysay namon han mga kamatuoran nga espirituhanon ngadto han mga nakaangkon na han Espiritu. 14Kundi adton tawo nga waray makaangkon han Espiritu, diri makakakarawat han mga hatag nga tikang han Espiritu han Dyos. In sugad nga tawo diri nakakasabot hini; kalurongan la ini para ha iya, kay an sukol han kapulsanan hini nga butang amo la an espirituhanon nga paagi. 15An tawo nga nakaangkon na han Espiritu nakakaghukom han kapulsanan han ngatanan nga mga butang, kundi waray nakakaghukom ha iya. 16Sumala han siring han Kasuratan, “Hin-o an nakakasabot han hunahuna han Ginoo? Hin-o an makakagwaydong ha iya?” Kundi aanhi na ha aton an hunahuna ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\