1 CORINTO 3

1Ha kamatuoran, kabugtoan, waray ako pakakaghimangraw ha iyo sugad han paghimangraw ko ha mga tawo nga nakaangkon na han Espiritu. Kinahanglan maghimangraw ako ha iyo sugad hin mga tawo hini nga kalibutan, sugad hin kabataan pa ha Cristohanon nga pagtoo. 2Ginbuhi ko kamo hin gatas, diri hin matig-a nga karaonon kay diri pa man kamo andam para hini. Ngan bisan ngani yana diri pa kamo andam 3kay an iyo kinabuhi sugad pa hin kanan kalibutan nga mga tawo. Kon may-ada kaawa dida ha iyo, ngan paglarolantugi, diri ba nagpapamatuod ini nga mga tawo pa kamo hini nga kalibutan, nga nabubuhi subay han mga ginawian hini nga kalibutan? 4Kon may ha iyo nasiring, “Kan Pablo ako,” ngan an iba, “Kan Apolo ako”—diri ba ini kanan kalibutanon nga kinabuhi han tawo? 5Kon baga sidngon, hin-o hi Apolo? Ngan hin-o hi Pablo? Mga surugoon la kami han Dyos nga nagtutdo ha iyo han pagtoo. Kada usa ha amon nagtutuman han iginpabuhat han Ginoo: 6ako an nagtanom, hi Apolo an nagbaribe, kundi an Dyos an nagpapatubo han tanom. 7Adton nagtatanom ngan adton nagbabaribe diri amo an importante, kundi an Dyos nga nagpapatubo han tanom. 8Waray kalainan han nagtatanom ngan han nagbabaribe; babaloson han Dyos an kada usa ha ira sumala han ira nabuhat. 9Kay nagbubulig kami hin pagbuhat para han Dyos, ngan kamo amo an uma han Dyos. Balay liwat kamo han Dyos. 10Ha pagpahimulos han iginhatag ha akon han Dyos, ginbuhat ko an buruhaton hin batid gud nga panday ngan iginpahimutang ko an patukoranan, ngan iba nga tawo an nagtindog han balay dida hini. Kundi kinahanglan magtagam an kada usa kon uunanhon niya hin pagtindog han balay. 11Kay iginpahimutang na han Dyos hi Cristo Jesus nga amo gudla ngan usa la nga patukoranan, ngan waray na iba. 12May-ada magamit hin bulawan, o salapi, o mahal nga mga bato hin pagbalay ha bawbaw han patukoranan; magamit an iba hin kahoy, o kawayan, o kugon. 13An kamaupay han kanan kada usa buhat makikita kon ipadayag na ini ha Adlaw ni Cristo. Kay ipapadayag pinaagi hin kalayo hadto nga adlaw an tagsa nga buhat han tawo; sasarihan ito hin kalayo ngan ipapakita an iya tinuod nga kamaupay. 14Kon umilob han kalayo an gintindog hin usa ka tawo dida han patukoranan, makarawat hiya hin balos. 15Kundi kon maugtang an buhat hin usa ka tawo, mawawara ini ha iya; kundi hiya matatalwas sugad nga nakakalagiw hiya han kalayo. 16Maaram na gud kamo nga amo kamo an templo han Dyos ngan nag-uokoy ha iyo an Espiritu han Dyos! 17Sanglit kon may magbungkag han templo han Dyos, bubungkagon man hiya han Dyos, kay baraan an templo han Dyos, ngan kamo ngahaw amo an iya templo. 18Kinahanglan waray maglimbong ha iya ngahaw. Kon may-ada ha iyo naghuhunahuna nga maaram hiya sumala han mga suruklan hini nga kalibutan, kinahanglan magin lurong hiya basi hiya magin tinuod nga maaram. 19Kay kalurongan la ha atubangan han Dyos an gin-iisip nga kinaadman hini nga kalibutan. Sumala han siring han Kasuratan, “Ginbibitik han Dyos an mga mag-aram dida han ira kaabtik,” 20ngan nasiring ha lain nga Kasuratan, “Maaram an Ginoo nga waray pulos an mga panhunahuna han mga mag-aram.” 21Sanglit kinahanglan waray gud pumarayaw mahitungod han nahihimo hin mga tawo. Ha tinuod iyo na an ngatanan nga mga butang: 22hira Pablo, Apolo, ug Pedro; ini nga kalibutan, an kinabuhi, ngan an kamatayon; an yana ngan an tiarabot nga panahon; iyo ini ngatanan, 23ngan kan Cristo kamo, ngan kanan Dyos hi Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\