1 CORINTO 5

1Niyan iginkakasumatsumat nga may-ada maglaw-ay nga buhat dida ha iyo, nga makalilisang hin duro, nga diri ngani hiaagian ha mga diri nakilala han Dyos. Nasumatan ako nga may usa ha iyo nga nakikig-asawa han iya pinakairoy! 2Sanglit uunanhon man pakaparayaw niyo? Angay pa ngani kamo maawod ngan magmasubo, ngan kinahanglan paiwason tikang ha iyo hugpo an tawo nga nagbuhat hini. 3Para ha akon, bisan kon tinuod nga hirayo ako ha iyo, ha espiritu sugad nga aada ako ha iyo, ha ngaran han aton Ginoo nga Jesus, ginhukman ko na an tawo nga nagbuhat hini nga makangingirhat nga butang. 4Ha pagkatirok niyo, ngan kausa ako niyo ha espiritu pinaagi han gahom han aton Ginoo nga Jesus nga aanhi ha aton, 5itubyan niyo ini nga tawo kan Satanas, basi malaglag an iya lawas ngan matalwas an iya espiritu kon umabot na an Adlaw han Ginoo. 6Diri kamo angay magpalabilabi! Maaram man kamo han darahonon, “An gutiay nga patubo nakakapadako han bug-os nga minasa.” 7Kinahanglan kuhaon niyo ini nga daan nga patubo han sala basi mahingpit an iyo pagkaputli. Niyan masusugad na kamo hin bag-o nga minasa nga waray gud patubo, ngan maaram ako nga amo gud ini kamo. Kay andam na an Pyesta han Paglabay, yana nga iginhalad na hi Cristo nga amo an aton kordero han Paglabay. 8Sanglit saurugon ta an aton pyesta, diri pinaagi hin tinapay nga may daan nga patubo, an patubo hin sala ug karat-an, kundi pinaagi han tinapay nga waray patubo, an tinapay han pagkaputli ngan kamatuoran. 9Naghinabi ako dida han akon surat ngada ha iyo nga diri kamo makigtampo han maghilas nga mga tawo. 10An ginsiring ko diri an mga tawo nga diri nakilala han Dyos nga nagbuhat hin maglaw-ay, o mga halot, o mga kawatan, o mga magsiringba hin mga ladawan. Ha paglikay ha ira, kinahanglan nga magawas kamo han kalibutan. 11An buot ko sidngon amo nga kinahanglan diri kamo makigtampo hin tawo nga nasiring nga Cristiano hiya, kundi malaw-ay, o halot, o magsiringba hin mga ladawan, o matamay, o parahubog, o katawan. Ayaw kamo pakigsaro hin sugad hito nga tawo. 12- 13Kay ngani diri ito akon katungod hin paghukom han mga tawo ha gawas. An Dyos an maghuhukom ha ira. Kundi diri ba kamo angay maghukom han mga kaapi han iyo kalugaringon nga katig-oban? Sumala han siring han Kasuratan, “Paiwasa tikang han iyo hugpo an maraot nga tawo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\