1 JUAN 1

1Nagsusurat kami ha iyo mahitungod han Pulong nga nahatag han kinabuhi nga nakada na nga daan tikang pa ha tinikangan. Amon ini hinbatian ngan amon ini hinkit-an han amon mga mata; tinuod amon ini hinkit-an ngan amon ini hinkaptan. 2Han pagpadayag na hini nga kinabuhi, hinkit-an namon ini; sanglit amon ini ginhihimangraw ngan ginsusumat namon ha iyo mahitungod han dayon nga kinabuhi nga nakada han Amay ngan iginpahayag ha amon. 3Iginsusumat liwat namon ha iyo an amon hinkit-an ngan hinbatian, basi mahitampo kamo ha amon dida hin minagburugto nga pagkaurosa naton han Amay ngan han iya anak nga hi Jesu-Cristo. 4Ginsusurat namon ini basi mahingpit an aton kalipay. 5Niyan amo ini an mensahe nga amon hinbatian tikang han iya Anak, nga karuyag namon ipahibaro ha iyo: kapawa an Dyos ngan waray gud kasisidman dida ha iya. 6Sanglit kon masiring kita nga nahiusa na kita han Dyos, kundi nagpapadayon kita hin pag-ukoy ha kasisidman, nagbibinuwa kita ha pulong ngan ha buhat. 7Kundi kon nag-uokoy kita ha kapawa-sugad nga aada hiya ha kapawa—may-ada naton minagburugto nga pagkaurosa ngan an dugo ni Jesus nga iya Anak naghugas han aton ngatanan nga sala. 8Kon masiring kita nga waray naton sala, naglilimbong la ngahaw kita ha aton kalugaringon, ngan waray gud dinhe ha aton kamatuoran. 9Kundi kon igkumpisal ta an aton mga sala ngadto sa Dyos, pagtutumanon niya an iya saad ngan pagbubuhaton an matadong: pasasayloon kita han aton mga sala, ngan lilinisan kita han ngatanan ng karat-an. 10Kon sumiring kita nga waray kita makasala, ginpapahimuwa ta an Dyos, ngan waray dinhe ha aton an iya mga pulong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\