1 PEDRO 5

1Naghahangyo ako han mga katigurangan dida han iyo singbahan kay ako sugad man ha iyo. Saksi ako han mga pag-antos ni Cristo, ngan makakaangbit ako han ipadadayag nga himaya. Nahangyo ako ha iyo: 2mangnoi niyo an panon nga igintapod ha iyo han Dyos, ngan tumana niyo nga malipayon, sugad han karuyag han Dyos ha iyo, ngan diri tungod kay ginpirit kamo. Tumana an iyo buruhaton, diri tungod hin suhol la, kundi hin tinuod nga tinguha hin pag-alagad. 3Ayaw pagpakaladnganan ha ira mga igintapod ha iyo, kundi magin susbaranan kamo han panon. 4Ngan kon magpadayag na an Labaw nga Magmarangno, makarawat kamo han mahimayaon nga pudongpudong nga diri malubad. 5Ha amo man nga paagi kamo nga mga batan-on kinahanglan magtahod hadton mga magurang niyo. Ngan pagpaubos kamo ngatanan basi makag-alagad kamo han iba; kay nasiring an kasuratan, “Nasupak an Dyos hadton mapahitas-on, kundi nalolooy hiya hadton mapinaubsanon.” 6Sanglit pagpaubos kamo ha ubos han gahom han Dyos, basi pahitas-on kamo niya kon umabot na an iya iginsaad nga panahon. 7Itubyan ha iya an ngatanan niyo nga mga kasungkuan, kay napaid hiya ha iyo. 8Pag-ikmat ngan pagtagam kamo! Naglilibot-libot an Yawa nga iyo kaaway, sugad hin nagngungurob nga liyon nga nangingita hin iya tutukbon. 9Rig-ona an iyo pagtoo ngan atohi hiya, kay sayod kamo nga nag-aagi liwat hin amo ngahaw nga mga pag-antos an iyo igkasi mga magtinuohon ha bug-os nga kalibutan. 10Kundi katapos niyo pag-antos hin halipot nga panahon, paghihingpiton kamo niya, an Dyos han ngatanan nga grasya, nga natawag ha iyo basi makaangbit kamo han iya waray kataposan nga himaya, upod kan Cristo, ngan mahatag ha iyo hin pagkamarig-on, kusog, ngan diri mababantad nga patukoranan. 11Ha iya an gahom ha kadayonan! Amen. 12Nagsusurat ako hini nga halipot nga surat, binuligan ni Silas nga akon gayod matinumanon nga bugto. Karuyag ko dasigon kamo ngan tagan kamo hin sadang niyo kasarigan nga amo ini an tinuod nga grasya han Dyos. 13Nangungumosta ha iyo an iyo bugto nga singbahan ha Babilonia, nga pinili liwat han Dyos, ngan nangungumosta man hi Marcos nga akon anak. 14Pagharokay kamo hin Cristohanon nga paghigugma. Maada unta an kamurayaw ha iyo ngatanan nga sakop ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\