1 TESALONICA 1

1Tikang kan Pablo, Silas ug Timoteo— Ngadto han mga kaapi han singbahan ha Tesalonica, nga mga sakop han Dyos nga Amay ngan han Ginoo Jesu-Cristo: Maiyo unta an grasya ngan an kamurayaw. 2Dayuday nagpapasalamat kami han Dyos tungod ha iyo ngatanan,ngan dayuday ilinalakip kamo namon dida ha amon mga pag-ampo. 3Kay gindudumdom namon ha atubangan han aton Dyos ngan Amay an ginpapakita han iyo mga mag-upay nga buhat tungod han iyo pagtoo, an kamaduruto niyo tungod han mapaso niyo nga gugma,ngan an karig-on han iyo paglaom dida han aton Ginoo Jesu-Cristo. 4Kabugtoan, maaram kami nga an Dyos nahigugma ha iyo ngan ginpili kamo nga magin iya kalugaringon. 5Kay gindara namon ha iyo an Maupay nga Sumat, diri pinaagi hin mga pulong la, kundi pinaagi liwat hin gahom ngan han Espiritu Santo, ngan upod an bug-os nga pagsarig han iya kamatuoran. Maaram kamo kon ginunan-o namon hin pag-ukoy han nakada pa kami ha iyo; para adto han iyo kaupayan. 6Ginsubad niyo kami ngan an Ginoo; ngan bisan kon nag-antos gud kamo, ginkarawat niyo gihapon an mensahe, upod an kalipay nga natikang han Espiritu Santo. 7Sanglit nahimo kamo nga susbaranan han ngatanan nga mga magtinuohon ha Macedonia ngan ha Acaya. 8Kay diri la nga nagsarang tikang ha iyo an mensahe mahitungod han Ginoo didto ha Macedonia ngan ha Acaya, kundi nahibantog liwat ha ngatanan nga dapit an sumat mahitungod han iyo pagtoo han Dyos. Sanglit, diri na kinahanglan nga magyakan pa kami hini. 9Nagsusumat an mga tawo ngahaw kon ginunan-o niyo pagkarawat ha amon han pagduaw namon ha iyo, ngan pagbaya niyo tikang han mga diyosdiyos ngadto han Dyos, pag-alagad han matuod ngan buhi nga Dyos. 10Nagsusumat liwat hira nga naghuhulat kamo han iya Anak nga makanhi tikang ha langit—an iya Anak nga hi Jesus, nga ginbanhaw niya, ngan amo an naglulukat ha aton tikang han tiarabot nga kapungot han Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\