1 TESALONICA 3

1Sanglit han waray na kami makakailob hini nga kamingaw, nagpabilin kami la ha Atenas, 2samtang nga ginsugo namon ngada ha iyo hi Timoteo nga aton bugto, ngan kabulig namon ha mga buruhaton han Dyos hin pagwali han Maupay nga Sumat mahitungod kan Cristo. Ginpakada namon hiya hin pagdasig ha iyo ngan hin pagparig-on han iyo pagtoo, 3basi waray usa ha iyo in magtalaw tungod hini nga mga pagpakurii ha aton. Maaram kamo ngahaw nga ini nga pagpakurii ha aton kanan Dyos ini kaburut-on. 4Kay han nakada pa kami ha iyo, ginsumatan kamo namon ngadaan nga pagpapakurian gud kita; ngan sumala han iyo nahibaroan, amo gud ini an nahinabo. 5Tungod hini, ginpakada ko ha iyo hi Timoteo. Waray na ako makakailob, sanglit ginsugo ko hiya panginano kon ano na an iyo pagtoo. Nabaraka ako hin duro, nga bangin nasulay kamo han Yawa, ngan makawang la an ngatanan nga amon pagkinabudlay ug pagginuol. 6Yana, nahibalik na ha amon hi Timoteo, ngan nagdara han makalilipay nga sumat mahitungod han iyo pagtoo ngan paghigugma. Nagsumat hiya ha amon nga dayuday nanunumdom kamo ha amon ngan karuyag niyo pakigkita ha amon, sugad nga kami karuyag man makigkita ha iyo. 7Sanglit, kabugtoan, ha butnga han amon mga kakurian ngan pag-antos, nadasig kami tungod han iyo pagtoo, 8kay yana nakakaginhawa na kami hin maupay kay marig-on an iyo pagtindog dida ha pag-alagad han Ginoo. 9Yana makakagpasalamat na kami han Dyos tungod ha iyo. Nagpapasalamat kami tungod han amon kalipay ha atubangan han amon Dyos tungod ha iyo. 10Kinasingkasing an amon pangamuyo ha iya adlaw-gab-i, nga magkirigta kita ngan makahatag kami han ginkikinahanglan han iyo pagtoo. 11Ihatag unta ha amon han aton Dyos ngan Amay ngan han aton Ginoo nga Jesus an higayon hin pagduaw ha iyo! 12Patuboon unta han Ginoo an iyo paghigugmaay ha iyo ngahaw ngan ha ngatanan nga mga tawo, ngan masugad unta ito kadako han amon paghigugma ha iyo. 13Dida hini nga paagi, paririg-onon niya an iyo mga kasingkasing, ngan mahihingpit ngan mababaraan kamo ha atubangan han aton Dyos ngan Amay, kon umabot na an aton Ginoo nga Jesus upod an ngatanan nga mga sakop niya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\