1 TESALONICA 4

1Ha kataposan, kabugtoan, nahibaroan niyo tikang ha amon an kinabuhi nga nakakalipay han Dyos. Matuod, amo man ini an iyo kinabuhi tikang pa hadto. Ngan yana, ha ngaran han Ginoo nga Jesus, nangangamuyo ngan nagaaghat kami ha iyo nga mabuhi kamo hin labi pa nga makakalipay han Dyos. 2Kay maaram na man kamo han mga tugon nga iginhatag namon ha iyo, pinaagi han pagburot-an han Ginoo nga Jesus. 3Amo ini an kaburut-on han Dyos ha iyo: karuyag niya nga magbaraan ngan magkalikay gud kamo han kalaw-ayan. 4Kinahanglan mahibaro an tagsa ha iyo nga mga lalake hin pagdumara hin asawa ha baraan ngan dungganan nga paagi, 5nga diri inupdan hin malaw-ay nga ungara, sugad han ginbubuhat han mga tawo nga diri nakilala han Dyos. 6Sanglit mahitungod hini, kinahanglan waray tawo nga magbuhat hin maraot ha iya bugto o mapanamastamas ha iya. Ginsumatan na kamo namon hini hadto pa, ngan ginpahimangno na liwat kamo nga pagsisirotan han Ginoo adton magbuhat hin sugad nga mga kasaypanan. 7Gintawag kita han Dyos basi mag-ukoy kita dida hin kinabuhi nga baraan, diri ha kalaw-ayan. 8Sanglit, kon hin-o in magsalikway hini nga pagturon-an, diri nagsasalikway hin tawo, kundi han Dyos nga nahatag ha iyo han iya Espiritu Santo. 9Waray na kinahanglan hin pagsurat pa ha iyo mahitungod hin paghigugma han iyo igkasi matinuohon. Igintutdo na ha iyo han Dyos kon uunanhon niyo paggihigugmaay. 10Ngan ginbuhat na ini niyo ha ngatanan nga kabugtoan ha bug-os nga Macedonia. Sanglit, kabugtoan, nahangyo kami ha iyo nga malarolabaw pa an iyo paggihigugmaay. 11Tinguhaa niyo an pag-ukoy hin malinawon, pagpanimangno han iyo kalugaringon nga panginabuhi, sugad han iginsiring namon ha iyo hadto. 12Dida hini nga paagi, tatahoron kamo hadton diri mga magtinuohon ngan diri na kamo matapod bisan kan kanay han iyo mga kinahanglanon. 13Kabugtoan, karuyag namon nga mahibaroan niyo an kamatuoran mahitungod han mga nagkamatay na, basi diri kamo magmabidoon, sugad hadton mga tawo nga waray paglaom. 14Natoo kita nga namatay hi Jesus ngan nabanhaw liwat. Sanglit natoo man kita nga pagbabanhawon han Dyos upod kan Jesus adton ngatanan nga nagkamatay nga natoo ha iya. 15Amo ini an pagturon-an han Ginoo nga iginsusumat namon ha iyo: kon bumalik an Ginoo, diri kita nga mga buhi pa, mahiuuna hadton mga nagkamatay na. 16Hibabatian an goliat hin usa nga sugo, an tingog han arkanghel, sugad man an tunog han trompeta han Dyos, ngan malusad an Ginoo ngahaw tikang ha langit! Ngan mababanhaw anay an mga nagkamatay nga natoo kan Cristo. 17Niyan, babayawon upod ha ira ngadto ha mga dampog kita nga mga buhi pa hadto nga panahon, pagtapo han Ginoo didto ha panganuron, ngan diri na kita mahibubulag han Ginoo. 18Sanglit, pagdinasigay kamo tungod hini nga mga pulong.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\