1 TIMOTEO 3

1Matuod ini nga darahunon: kon karuyag in tawo pagpangulo hin singbahan, naungara hiya hin maupay gud nga buruhaton. 2Kinahanglan diri sarawayon in pangulo han singbahan; kinahanglan usa la an iya asawa, buotan, nakakapugong han iya kalugaringon, ngan diri masamok; kinahanglan maabiabihon hiya hin mga sumasaka ha iya panimalay; kinahanglan maaram hiya magtutdo; 3kinahanglan diri hiya parahubog o maisog nga tawo, kundi mapuanguron ngan diri makiawayon; kinahanglan diri hiya makisalapi; 4kinahanglan nakakagdumara hiya hin maupay han iya kalugaringon nga panimalay, ngan nakakapasunod hiya han iya mga anak hin pagsugot ug pagtahod ha iya. 5Kay kon diri hiya maaram magdumara han iya kalugaringon nga panimalay, uunanhon man hin pakagmangno niya han singbahan han Dyos? 6Kinahanglan nga hamtong na hiya ha pagtoo, basi diri hiya pumarayaw ngan paghukman hiya ha karat-an sugad han Yawa. 7Kinahanglan tawo hiya nga tinatahod han iba nga mga tawo nga diri sakop han singbahan, basi diri hiya maalohan ngan mahulog ha bitik han Yawa. 8Kinahanglan liwat nga tangkod ngan may maupay nga pamatasan an mga kabulig han singbahan; kinahanglan diri gud hira maghubog kon mainom hira hin bino, ngan diri halot; 9kinahanglan nga pagtumanon nira an iginpadayag nga kamatuoran han pagtoo, upod in limpyo nga konsensya. 10Kinahanglan sarihan hira anay, ngan kon makapasar hira hini makakahimo na hira hin pag-alagad ha singbahan. 11Kinahanglan liwat maupay an pamatasan han ira mga asawa, ngan diri maglibak; kinahanglan buotan ngan tangkod hira ha ngatanan nga butang. 12Kinahanglan usa la an asawa han kabulig han singbahan, ngan maupay magdumara han iya mga anak ngan panimalay. 13Adton may maupay nga buhat nakakaangkon hin maupay nga dungog, ngan nakakaghimangraw hin waray kahadlok hiunong han ira pagtoo kan Cristo Jesus. 14Samtang ginsusurat ko ini ha imo, naglalaom ako hin diri maiha hin pagkada ngan pagkigkita ha imo. 15Kundi kon malangan ako, ini nga surat an magpapahibaro ha imo kon uunanhon ta an paggawi han panimalay han Dyos, nga amo an singbahan han buhi nga Dyos, an harigi ngan sinarigan han kamatuoran. 16Waray makakaglirong han pagkadako han tinago han aton tuloohan! Pinmakita hiya nga usa nga tawo, iginpakita nga matadong pinaagi han Espiritu, ngan hinkit-an han mga anghel. Iginwali hiya ha mga nasod, gintoohan ha bug-os nga kalibutan, ngan ginbayaw ngadto ha langit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\