1 TIMOTEO 4

1Dayag kaupay an siring han Espiritu, nga may mga tawo nga mabaya han pagtoo ha tiarabot nga mga panahon; asay susugton nira an buwaon nga mga espiritu ngan magsusunod hira han mga pagturon-an han mga yawa. 2Gintututdo ini nga mga pagturon-an hin maglimbong nga mga tawo nga buwaon kanay konsensya patay na sugad hin naogtang pinaagi hin binangga nga puthaw. 3Nagtututdo in sugad nga mga tawo nga sayop an pangasawa ngan pagkaon hin pira kalain nga karaonon. Kundi ginhimo han Dyos ini nga mga pagkaon basi, katapos pagpasalamati, kaonon han mga magtinuohon ngan han nakasabot na han kamatuoran. 4Maupay an nga-tanan nga ginhimo han Dyos; waray bisan usa nga igsalikway, kundi angay karawaton an ngatanan inupdan hin pagpasalamat; 5kay pinaagi han pulong han Dyos ngan han pag-ampo, kinakarawat ini han Dyos. 6Kon igtutdo mo ini nga mga pagturon-an ngadto han imo kabugtoan, magmamaupay ka nga surugoon ni Cristo Jesus, samtang nahiaagom ka hin pagkaon nga espirituhanon pinaagi han mga pulong han pagtoo ngan han matuod nga pagturon-an nga imo ginsunod. 7Kundi likayi adton diri dyosnon nga mga susumaton, nga diri angay igsinumat. Pahiaraa an imo kalugaringon para han dyosnon nga kinabuhi. 8May kapulsanan an pagpalaksi han lawas, kundi labaw kamapulsanon an espirituhanon nga pagpalaksi, kay nagsasaad ito hin kinabuhi para yana ngan para han tiarabot. 9Matuod ini nga pulong, ngan angay karawaton ngan tuohan hin hingpit. 10Amo man ngani nga nanlilimbasog ngan nagbubuhat kita, kay aada an aton paglaom han buhi nga Dyos nga amo an Magtaralwas han ngatanan nga mga tawo, ngan labi na gud han mga natoo. 11Isugo ngan itutdo ini nga mga butang. 12Ayaw tugot nga may magtamay ha imo tungod nga batan-on ka pa, kundi magin susbaranan ka han mga magtinuohon ha imo pagyakan, pamatasan, paghigugma, pagtoo, ngan pagkaputli. 13Gamita an imo panahon ug kusog hin pagbasa ha kadam-an han mga Kasuratan ngan hin pagwali ngan hin pagtutdo, tubtob han akon pag-abot. 14Ayaw pagpasibay-i an espirituhanon nga hatag nga aada ha imo, nga iginhatag ha imo dida han pagyakan han mga manaragna ngan han pagpandongi ha imo han mga kamot han mga katigurangan. 15Buhata ini nga mga butang ngan tumana hin kinasingkasing, basi hikit-an han ngatanan an imo pag-uswag. 16Bantayi an imo kalugaringon, ngan bantayi man an imo pagturon-an. Padayona pagbuhat hini nga mga butang, kay kon buhaton mo ini, matatalwas mo an imo kalugaringon ngan adton mga nanmamati ha imo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\