2 CORINTO 2

1Sanglit gintibway ko na la hin diri na pagkada kay bangin makabido la ako ha iyo. 2Kay kon ako an makapabido ha iyo, hin-o pa man an maglilipay ha akon? An mga tawo la ngahaw nga akon ginbido. 3Sanglit ginsurat ko adto nga surat ha iyo kay diri ko karuyag hin pagkada ha iyo ngan pagbidoon ako han mga tawo nga angay unta maglipay ha akon. Kay tinuod gud nga kon malipayon ako, malipayon man liwat kamo ngatanan. 4Dako an kabido ngan kabaraka han akon kasingkasing han pagsurat ko ha iyo. Ngan nagsurat ako upod in damo nga mga luha, diri pagbido ha iyo, kundi basi hibaroan niyo kon ano ka dako an akon paghigugma ha iyo ngatanan. 5Yana, kon may-ada nakabido hin usa ha iyo, waray ini buhata ha akon kundi ha iyo o hin pira ha iyo. (Ginyakan ko ini kay diri ko karuyag nga pagpakurian ko hiya.) 6Igo na para hini nga tawo nga ginsirotan na hiya han kadam-an ha iyo. 7Kundi yana, kinahanglan pasayloon ngan dasigon hiya niyo basi diri hiya mabido hin duro ngan mawad-an hin paglaom. 8Sanglit nahangyo ako ha iyo nga pahibaroon hiya niyo nga hinihigugma pa hiya niyo. 9Kay amo ini an hinungdan nga nagsurat ako ha iyo hadto nga surat: karuyag ko hibaroan kon ano kamadig-on an pag-ato niyo han pagsulay ngan kon dayuday andam ba kamo hin pagtuman han mga iginsugo ko ha iyo. 10Kon pinasaylo niyo an bisan hin-o tungod han nabuhat niya, pinapasaylo ko man hiya. Kay kon napasaylo ako—kon lugaring angay magpasaylo ako han bisan ano nga sayop—binubuhat ko ini tungod ha iyo ha atubangan ni Cristo, 11basi diri kita madaog ni Satanas; kay maaram kita han iya mga ginhuhunahunaan. 12Han pag-abot ko ha Troas para han pagwali han Maupay nga Sumat mahitungod kan Cristo, nahibaroan ko nga gin-andam na han Ginoo ini nga dapit para hini nga buhat. 13Kundi nabaraka gud ako kay waray ko hiagii hi Tito nga akon kabulig. Sanglit nanamilit ako ha ira ngan nagpadayon ako ngadto ha Macedonia. 14Kundi salamat han Dyos! Kay ha aton pakigkausa kan Cristo dayuday kita gin-uunhan han Dyos sugad hin mga priso ngadto han pagdarag-an ni Cristo. Ginagamit kita han Dyos basi an aton hibaro mahitungod kan Cristo makaluob han ngatanan nga dapit sugad hin mahamot nga alimyon. 15Kay sugad kita hin mahamot nga insyenso nga ginhahalad ni Cristo ngadto sa Dyos, nga an kahamot nagsasarang ngadto han mga matatalwas ngan han mga mawawara. 16Nakakamatay ini nga baho para han mga mawawara; kundi nagdadara ini hin alimyon hin kinabuhi para han mga matatalwas. Sanglit hin-o man an makakahimo hini nga buruhaton? 17Diri kami sugad han iba nga mga tawo nga nagpapasangyaw han mensahe han Dyos nga baga waray la para ha ira. Kundi kay ginsugo kami han Dyos matangkod an amon pagyakan ha iya atubangan, sugad hin mga surugoon ni Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\