2 CORINTO 4

1Iginhatag ha amon ini nga pag-alagad tungod han kalooy han Dyos, sanglit diri kami nahuhulop. 2Iginsalikway namon an ngatanan nga tinago ngan makaarawod nga mga buhat. Diri kami naglilimbong ngan diri namon linulubag an pulong han Dyos. Nag-uukoy kami ha atubangan han Dyos dida han hingpit nga kapawa han kamatuoran, ngan amon gintalinguha nga an mga tawo diri makagsuson ha amon. 3Kay kon an iginwawali namon nga Maupay nga Sumat diri hinsasabotan, diri ini hinsasabtan hadton diri matatalwas. 4Diri hira natoo kay gindulman an ira mga hunahuna han yawan-on nga dyos hini nga kalibutan. Ginpupugngan niya hira hin pagkita han kapawa nga nasilaw ngada ha ira, an kapawa nga natikang han Maupay nga Sumat mahitungod han himaya ni Cristo nga amo an hingpit nga ladawan han Dyos. 5Diri kami nagwawali han amon kalugaringon; hi Cristo an amon ginwawali, ngan kami ngahaw sugad hin iyo mga surugoon tungod kan Jesus. 6An Dyos nga nagsiring, “Masilaw an kapawa tikang han kasisidman!” amo ngahaw an Dyos nga nagpasilaw han iya kapawa ha aton mga kasingkasing paghatag ha aton ha kapawa han pagkilala han himaya han Dyos nga nasilaw ha bayhon ni Cristo. 7Kundi sugad kami hin mga daba nga may-ada hini nga espirituhanon nga manggad, pagpakita nga diri amon an gilalabawi nga gahom kundi kanan Dyos. 8Agsob kami pagsakiton, kundi diri napupukan; nagruruhaduha kami usahay, kundi diri gud kami nagtuturaw. 9Damo an amon mga kaaway, kundi waray gud kami kawad-i hin sangkay; ngan bisan kon usahay pinapakurian kami hin duro, diri kami hinkakatnayonan hin kamatay. 10Ha ngatanan nga panahon gindadara namon ha amon lawas nga may kamatayon an kamatayon ni Jesus, basi unta hikit-an liwat an iya kinabuhi dinhe hinin amon mga lawas. 11Ha bug-os namon nga kinabuhi dayuday kami aada ha kataragman han kamatayon tungod kan Jesus, basi hikit-an an iya kinabuhi dida hini nga amon lawas nga may kamatayon. 12Karuyag sidngon hini nga aanhi ha amon an kamatayon; kundi aada ha iyo an kinabuhi. 13Nasiring an Kasuratan, “Nagyakan ako kay natoo ako.” Ha amo ngahaw nga espiritu hin pagtoo nagyayakan liwat kami kay natoo man kami. 14Maaram kami nga an Dyos nga nagbanhaw han Ginoo nga Jesus magbabanhaw man liwat ha amon upod kan Jesus ngan magdadara ha amon upod ha iyo ngadto ha atubangan han Dyos. 15Para ha iyo kaupayan ini ngatanan; ngan samtang nga an grasya han Dyos hiaagoman hin damo pa gud nga mga tawo, maghahalad hira hin darudamo nga mga pagpasalamat ha pagpasidungog han Dyos. 16Tungod hini diri gud kami nahuhulop. Bisan kon nagtitikaluya na an amon lawas, nagtitikakusog kami ha espiritu adlaw-adlaw. 17Ngan ini nga gutiay ngan lumalabay la nga kakurian nga gin-aantos namon mahatag hin dako kaupay ngan waray kataposan nga balos, nga labaw pa gud han mga kakurian. 18Kay natutok kami diri ha mga butang nga kinikita, kundi ha mga butang nga diri kinikita. Kay lumalabay la an mga butang nga kinikita; kundi nagpapadayon an mga butang nga diri kinikita.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\