2 CORINTO 5

1Maaram kita nga kon mabungkag ini nga tulda nga aton inuokyan nga amo an aton tunan-on nga lawas, may gin-andam han Dyos nga balay didto ha langit nga uokyan naton. Hiya ngahaw an naghimo hini nga balay nga waray kataposan. 2Ngan naaraba kita yana kay dako gud an aton paghingyap nga mahibutang dinhe ha aton an aton urokyan nga aadto ha langit. 3Kon masul-otan na kita hini, diri mahimo nga waray naton lawas. 4Samtang nag-uokoy pa kita dida hini nga tunan-on nga tulda, naguguol kita: diri tungod kay karuyag naton pagsalikway han aton tunan-on nga lawas, kundi karuyag naton nga masul-otan kita han langitnon nga lawas, basi an may kamatayon mabalhin ngadto han kinabuhi. 5An Dyos an nag-andam ha aton para hini nga pagkabalhin, ngan iginhatag niya ha aton an iya Espiritu nga kasasarigan han ngatanan nga gin-andam niya para ha aton. 6Sanglit dayuday madinasigon kita. Maaram kita nga samtang aanhi pa kita hini nga lawas, hirayo kita han urokyan han Ginoo. 7Kay nabubuhi kita pinaagi hin pagtoo ngan diri pinaagi hin butang nga kinikita. 8Nadasig gud kita ngan karuyag gud naton pagbaya han aton urokyan dida hini nga lawas ngan mag-ukoy kita upod han Ginoo. 9Kundi labaw han ngatanan karuyag naton makalipay ha iya, ma anhi kita ha aton urokyan o ma adto kita upod ha Ginoo. 10Kay kinahanglan umatubang kita ngatanan kan Cristo basi paghukman kita niya. An tagsatagsa makarawat han angay ha iya, sumala han maupay o maraot nga iya nabuhat dinhe ha kalibutan. 11Maaram kami kon ano an karuyag sidngon han pagkahadlok naton han Ginoo, sanglit nangangabig kami hin mga tawo. Nakilala gud ha amon an Dyos ngan naglalaom ako nga kinasingkasing liwat an iyo pagkilala ha akon. 12Diri kami nagtatalinguha nga kilal-on na liwat kami niyo. Lugod, nagtatalinguha kami hin paghatag ha iyo hin maupay nga pangatadongan nga iparayaw kami niyo, basi makabaton kamo hadton mga nanhahambog mahitungod han ira kinikita dida hin tawo, ngan diri mahitungod han iya pamatasan. 13Mga lurong ba gud kami? Ginbubuhat namon ini tungod han Dyos. O maupay ba an amon panhunahuna? Ginbubuhat namon ini tungod han iyo kaupayan. 14Naghahadi ha amon an gugma ni Cristo yana nga nasayod na kami nga usa ka tawo in namatay para han ngatanan, nga an karuyag sidngon, an ngatanan nga mga tawo nakaangbit han iya kamatayon. 15Namatay hi Cristo para han ngatanan nga mga tawo basi adton may-ada kinabuhi diri la mabuhi para ha ira, kundi para la ha iya nga namatay ngan ginbanhaw tungod ha ira. 16Sanglit diri na kami naghuhukom bisan kan kanay pinaagi hin mga suruklan nga hinimo la hin tawo. Bisan kon ha usa nga panahon ginhukman namon hi Cristo sumala hin kanan tawo nga mga suruklan, kundi waray na kami magbuhat hini yana. 17Adton nakikig-usa na kan Cristo nahihimo nga bag-o nga tawo; waray na an daan, liniwanan na hin bag-o. 18Ginbuhat ini ngatanan han Dyos nga pinaagi kan Cristo naghimo ha aton nga mga sangkay han Dyos, diri na mga kaaway, ngan iginhatag ha aton an buruhaton hin paghimo han iba nga iya liwat kasangkayan. 19Amo ini an amon mensahe: nga pinaagi kan Cristo nakikigsangkay an Dyos han ngatanan nga mga tawo. An Dyos diri nagdudumot han ira mga sala, ngan gintagan kita niya han mensahe kon ginpapaunan-o niya paghimo ha ira nga iya kasangkayan. 20Sanglit iini kami nagyayakan para kan Cristo, sugad nga an Dyos nahangyo ha iyo pinaagi ha amon. Tungod kan Cristo nahangyo man kami ha iyo: tugoti nga himoon kamo han Dyos nga iya mga sangkay, diri na mga kaaway. 21Waray gud sala hi Cristo, kundi tungod ha aton, ginpaangbit hiya han Dyos han aton sala, basi nga ha aton pakigkausa ha iya, makaangbit man kita han pagkamatadong han Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\