2 CORINTO 9

1Diri na kinahanglan nga magsurat pa ako ha iyo mahitungod han mga bulig nga ginpadara ngadto han mga magtinuohon ha Judea. 2Maaram ako nga andam kamo hin pagbulig ngan iginparayaw ko ngani kamo ngadto han mga tawo ha Macedonia. Nagsiring ako, “Andam hin pagbulig an mga kabugtoan ha Acaya tikang pa hadton una nga tuig.” Nakapukaw an iyo kasindak han kadam-an ha ira. 3Yana ginpapakada ko ini nga kabugtoan basi diri makawang an amon pagparayaw hiunong ha iyo hini nga butang. Kundi sugad hin iginsiring ko na, kinahanglan andam kamo han iyo bulig. 4Kundi kon umupod ha akon an mga taga-Macedonia ngan hiagian kamo nga diri andam, kamakaarawod para ha amon—ngan makakaawod liwat kamo—tungod han amon pagtapod ha iyo! 5Sanglit ginhunahuna ko nga akon hahangyoon ini nga kabugtoan nga mag-una ha akon ngada ha iyo, ngan andama niyo ngadaan an hatag nga iginsaad niyo. Ngan ha akon pag-abot, andam na an ngatanan ngan magpapakilala ini nga nahatag kamo kay karuyag niyo humatag, ngan diri tungod nga ginpirit la kamo. 6Hinumdomi niyo ini: an magtanom hin gutiay la, mag-aani liwat man hin gutiay la an abot; an magtanom hin damo, damo man liwat an abot. 7Sanglit kinahanglan humatag an tagsatagsa sugad han iya karuyag, hin waray pagngurutob o paghunahuna nga ginpirit la hiya, kay nahigugma an Dyos hadton mga nahatag nga malipayon. 8Ngan mahatag ha iyo an Dyos hin labaw pa han iyo ginkikinahanglan, basi dayuday mamay-ada kamo han ngatanan nga ginkikinahanglan niyo, ngan labaw pa han kasadangan para han maupay nga panuyo. 9Sugad han siring han Kasuratan: “Mahinatagon gud hiya ngadto han mga kablas; waray katapusan an iya pagkalooy.” 10Ngan an Dyos nga nahatag hin binhe ngadto han magsarabod ngan tinapay nga karaonon, mahatag man liwat ha iyo han ngatanan nga binhe nga iyo kinahanglanon, ngan magpapatubo han binhe basi makahatag hin damo nga aranihon tikang han iyo kamahinatagon. 11Dayuday hiya magpapariko ha iyo basi magmahinatagon kamo ha ngatanan nga panahon ngan basi damo an magpasalamat han Dyos tungod han iyo mga hatag nga ira kinarawat tikang ha amon. 12Kay diri la nakakabulig han mga kinahanglanon han mga magtinuohon ini nga pag-alagad niyo, kundi nabunga liwat hin damo nga mga pagpasalamat ngadto sa Dyos. 13Kay hinkikit-an man ini nga iyo pag-alagad, damo in magdadayaw han Dyos tungod han iyo pagtuman han Maupay nga Sumat ni Cristo nga gintug-an niyo, ngan tungod han iyo pagkamahinatagon ha ira ngan ha iba pa. 14Sanglit upod in dako nga paghigugma magaampo hira para ha iyo tungod han orosahon nga mga kaupayan nga iginpakita han Dyos ha iyo. 15Pagpasalamat kita han Dyos tungod han diri sadang mahiasoy nga hatag niya!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\