2 JUAN 1

1Tikang han usa nga Tigurang han singbahan— Ngadto han minahal nga Ginang ngan han iya mga anak nga akon hinihigugma hin tinuod, ngan hinihigugma liwat han ngatanan nga nakilala han kamatuoran, 2kay magpapabilin ha aton an kamatuoran ngan mag-uupod ha aton ha kadayonan. 3Tagan unta kita han Dyos nga Amay ngan ni Jesu-Cristo nga anak han Amay, han grasya, kalooy, ngan kamurayaw ngan maaton unta ini dida han kamatuoran ug gugma. 4Dako an akon kalipay han paghibaro ko nga nag-uokoy dida han kamatuoran an pira han imo mga anak, sugad han iginsugo ha aton han Amay. 5Sanglit, hinigugma ko nga Ginang, nangangamuyo ako ha imo nga maghigugmaay kita ngatanan. Diri ini bag-o nga sugo nga akon ginsusurat ha imo; kundi dinhe na ini ha aton tikang pa ha tinikangan. 6Amo ini an sugo nga akon hinnanabihan nga kinahanglan magmasinugtanon kita han mga sugo han Dyos. Amo ini an sugo, sugad han iyo ngatanan hinbatian tikang pa ha tinikangan: kinahanglan maghigugmaay kamo ha iyo kinabuhi. 7Nakaluob na han bug-os nga kalibutan in damo nga mga buwaon nga magturutdo nga diri nagtutug-an nga hi Jesu-Cristo nahimo nga tawo ngan kinmanhi ha kalibutan. Malimbong ngan kaaway ni Cristo in sugad nga tawo. 8Sanglit pagbantay kamo basi diri mawara ha iyo an iyo ginkabudlayan, kundi makarawat niyo an bug-os nga balos ha iyo. 9An Dyos waray dida han tawo nga diri nagsusunod han pagturon-an ni Cristo, kundi nagsosobra hin pagtutdo hini nga pagturon-an. Kundi an Amay ngan an Anak aada ha iya nga nasunod han pagturon-an ni Cristo. 10Sanglit kon may makada ha iyo, nga diri magtutdo hini nga pagturon-an, ayaw hiya karawata ha iyo balay; ayaw ngani paghatag ha iya hin katahoran. 11Kay an maghatag ha iya hin katalahoran, nahihimo nga kabulig han iya magraot nga mga buhat. 12Damo pa unta an akon isurumat ha iyo, kundi gabay ko ini diri ipaagi hin pagsurat, lugod naglalaom ako nga makaduaw ngan makaghimangraw ako ha iyo, basi mahingpit an aton kalipay. 13Nangungumosta ha imo an mga anak han imo hinigugma nga bugto nga babaye.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\