2 PEDRO 1

1Tikang kan Simon Pedro, surugoon ngan apostol ni Jesu-Cristo— Ngadto ha ira nga pinaagi han pagkamatadong han aton Dyos ngan Magtaralwas, hi Jesu-Cristo, natagan na hin pagtoo nga sugad hin kamahal han amon pagtoo. 2Mapuno unta kamo han grasya ngan kamurayaw, pinaagi han iyo pagkilala han Dyos ngan kan Jesus nga aton Ginoo. 3An dyosnon nga gahom han Dyos naghatag han ngatanan nga aton ginkikinahanglan hin pag-ukoy hin dyosnon nga kinabuhi, pinaagi han aton pagkilala han nagtawag ha aton hin pag-angbit han iya kalugaringon nga himaya ngan pagkamaupay. 4Dida hini nga paagi gintagan kita niya han gidadakoi ngan marahalon nga mga hatag nga iya iginsaad, basi pinaagi hini nga mga hatag makalikay unta kamo han nakakadaot nga kaipaon nga aanhi ha kalibutan, ngan makaangbit kamo han dyosnon nga kinaiya. 5Tungod hini, talinguhaa nga mahidugang han iyo pagtoo an kamaupay; ha iyo kamaupay idugang an hibaro; 6ha iyo hibaro idugang an pagpugong han kalugaringon; ha iyo pagpugong han kalugaringon idugang an kamailob; ha iyo kamailob idugang an pagkadyosnon; 7ha iyo pagkadyosnon idugang an minagburugto nga pagbati, ngan ha iyo minaburugto nga pagbati idugang an paghigugma. 8Amo ini an kinahanglan niyo nga mga hiyas, ngan kon madamo ini dida ha iyo, mahihimo kamo nga madasigon ngan magmamapulsanon ha iyo pagkilala han aton Ginoo Jesu-Cristo. 9Kundi an waray hini nga mga hiyas harap kaupay nga diri hiya nakakakita, ngan nahingalimot hiya nga nahugasan na hiya han naglabay niya nga mga sala. 10Sanglit, kabugtoan ko, talinguhaa gud niyo basi maseguro niyo nga magpapadayon dida ha iyo kinabuhi an pagtawag ngan pagpili han Dyos ha iyo, kay kon buhaton niyo ini, diri kamo mabaya han iyo pagtoo. 11Dida hini, tatagan kamo han bug-os nga katungod hin pagsulod han waray kataposan nga Ginhadian han aton Ginoo ngan Magtaralwas, hi Jesu-Cristo. 12Sanglit dayuday magpapahinumdom ako ha iyo hini nga mga butang, bisan kon sayod na kamo hini, ngan hinsabotan na niyo hin maupay an kamatuoran nga iyo kinarawat. 13Natoo ako nga akon katungod hin pagpukaw han iyo panumdoman hiunong hini nga mga butang, samtang buhi pa ako. 14Maaram ako nga diri na maiha mabulag na ako hini nga may kamatayon nga lawas, sumala han iginsumat ha akon han aton Ginoo Jesu-Cristo. 15Sanglit tatalinguhaon ko, bisan kon patay na ako, hin paghatag ha iyo hin paagi basi dayuday manumdom kamo hini nga mga butang. 16Waray kami tumapod hin mga hinimohimo nga mga susumaton, han amon pagpahibaro ha iyo mahitungod han gamhanan nga pag-abot han aton Ginoo Jesu-Cristo. 17Hinkit-an han amon kalugaringon nga mga mata an iya pagkaharangdon. Nakadto kami han pagpasidunggi ngan paghimaya ha iya han Dyos nga Amay. Inmabot ha iya an tingog nga tikang han Gilalabawi nga Himaya nga nagsiring, “Amo ini an akon hinigugma nga Anak nga akon nalipayan!” 18Hinbatian namon ngahaw ini nga tingog nga tikang ha langit, han upod kami niya dida han baraan nga bukid. 19Sanglit labaw pa gud an amon pagtapod han mensahe nga iginpasangyaw han mga manaragna. Maghihingaupay kamo kon iyo ini pamatian hin maupay, kay sugad ini hin suga nga malamrag ha masirom nga dapit, tubtob han pagpunias han Adlaw han Ginoo ngan pagsirang ha iyo mga kasingkasing han bitoon ha kaagahon. 20Kundi, labaw han ngatanan, hinumdomi ini: waray usa nga makakagsaysay, ha iya la kalugaringon, hin panagna dida han Kasuratan. 21Kay waray panagna nga inmabot ha kaburot-on la hin tawo, kundi ginladngan han Espiritu Santo an mga tawo dida han paghimangraw nira han mensahe nga tikang sa Dyos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\