2 PEDRO 3

1Hinigugma ko nga kasangkayan, ikaduha ko na ini nga surat ha iyo. Dida hini nga duha nga akon surat gintinguha ko hin pagpukaw hin putli nga mga panhunahuna pinaagi hin pagpahinumdom ha iyo hini nga mga butang. 2Karuyag ko nga hinumdoman niyo an mga pulong nga maiha na iginyakan han baraan nga mga manaragna, ngan an sugo han Ginoo ngan Magtaralwas nga iginhatag ha iyo pinaagi han iyo mga apostoles. 3Una ha ngatanan, kinahanglan hibaroan niyo nga maabot ha kataposan nga mga adlaw in mga tawo, kanay mga kinabuhi ginlaladngan han ira kalugaringon nga mga kaipahon. Pag-uuyan-uyanon kamo nira, 4ngan mapakiana hira: “Di’ ba nagsaad hiya nga mabalik? Hain na man hiya? Nagkamatay na an aton mga ginikanan, kundi amo man la gihapon an ngatanan nga mga butang tikang pa han paghimoa han kalibutan!” 5Tinutuyo nira hin pagdiwara hini nga kamatuoran, nga hadto pa ginhimo han Dyos an mga langit ngan an tuna pinaagi han iya pulong. Nahimo an tuna tikang han tubig ngan pinaagi han tubig, 6ngan tubig liwat han Lunop an nagpuo han daan nga kalibutan. 7Kundi an mga langit ngan an tuna nga aanhi yana gin-aandam pinaagi han amo gihapon nga pulong han Dyos, basi puohon pinaagi hin kalayo. Gin-aandam hira para han adlaw nga paghuhukman ngan pagpupuohon an mga tawo nga diri natoo han Dyos. 8Kundi, hinigugma ko nga kasangkayan, ayaw niyo hingalimti ini nga butang: para han Ginoo an usa ka adlaw sugad la hin usa ka yukot ka tuig; ngan an usa ka yukot ka tuig sugad la hin usa ka adlaw. 9Diri maglalangan hin pagtuman an Ginoo han iya iginsaad, sumala han hunahuna han iba. Lugaring, mapinailobon gud hiya ha iyo, kay diri niya karuyag nga mapuo kamo kundi karuyag niya nga bumaya kamo an ngatanan han iyo mga sala. 10Kundi maabot an Adlaw han Ginoo sugad han pag-abot hin kawatan. Hito nga Adlaw magpapapas an kalangitan upod in makusog nga aringasa. Masusunog ngan mabubungkag an mga planeta ngan mga bitoon, ngan maaanaw an tuna ngan an ngatanan nga aanhi ha tuna. 11Tungod nga pagbubungkagon an ngatanan nga mga butang hin sugad hini nga paagi, ano man an angay niyo buhaton? Kinahanglan magmabaraan kamo ngan ihalad sa Dyos an iyo kinabuhi, 12samtang naghuhulat kamo han Adlaw han Dyos, ngan talinguhaa tubtob han iyo mahimo nga mahinabo ini dayon—ito nga Adlaw nga an kalangitan susunogon ngan bubungkagon ngan matutunaw an mga planeta ngan mga bitoon tungod han kapaso. 13Kundi maghuhulat kita han iginsaad han Dyos: an bag-o nga kalangitan ngan bag-o nga tuna, diin naghahadi an pagkamatadong. 14Sanglit, kasangkayan ko, talinguhaa gud an kaputli ngan kawaray dum-it ha atubangan han Dyos ngan an pakigdaet ha iya, samtang naghuhulat kamo hito nga Adlaw. 15Isipa niyo nga an kamapinailobon han Ginoo usa ini nga higayon nga hinahatag ha iyo basi matalwas kamo, sumala han iginsurat ha iyo ni Pablo nga aton hinigugma nga bugto ngan ginamit niya an kinaadman nga iginhatag ha iya han Dyos. 16Amo ini an iya siring ha ngatanan nga surat niya, kon naghihimangraw hiya hiunong hini nga butang. May-ada mga magkuri hisabtan dida han iya mga surat, nga sayop an pagsaysay han mga tapang ngan magluya nga mga tawo, sugad han ira ginbubuhat han iba nga mga bahin hin Kasuratan. Sanglit gindadara nira an ira kalugaringon nga pagkapuo. 17Kundi, kasangkayan ko, maaram na kamo hini. Sanglit, pagbantay kamo basi diri kamo sumimang pinaagi han mga sayop han mga tawo nga masupakon, ngan basi diri kamo mahulog tikang han iyo marig-on nga hinmumutangan. 18Kundi pagpadayon kamo hin pagtubo dida han grasya ngan pagkilala han aton Ginoo ngan Magtaralwas nga hi Jesu-Cristo. Ha iya an himaya, yana ngan ha kadayonan! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\