2 TESALONICA 1

1Tikang kan Pablo, Silas ug Timoteo— Ngadto han mga kaapi han singbahan ha Tesalonica, nga sakop han Dyos nga aton Amay ngan han Ginoo Jesu-Cristo: 2Tagan unta kamo han Dyos Amay ngan han Ginoo Jesu-Cristo han grasya ngan kamurayaw. 3Kabugtoan, kinahanglan dayuday magpasalamat kami han Dyos ha ngatanan nga panahon tungod ha iyo. Angay nga buhaton namon ini, tungod kay tinmubo na gud an iyo pagtoo ngan an iyo paggihigugmaay. 4Amo ito nga ipinaparayaw kamo namon dida han mga singbahan han Dyos. Ipinaparayaw namon an iyo pagpadayon hin pag-ilob ngan pagtoo, ha butnga han ngatanan nga mga pagpakurii ngan mga kasakitan nga gin-aantos niyo. 5Amo ini an pagsari han matadong nga paghukom han Dyos, kay tungod hini ngatanan, mahihimo kamo nga takos han iya Ginhadian ngan tungod hini nag-aantos kamo. 6Bubuhaton han Dyos an matadong: papapag-antoson niya an mga nagpapaantos ha iyo, 7ngan papapahuwayon kamo nga nag-aantos ngan sugad man kami. Bubuhaton niya ini kon umabot na an Ginoo nga Jesus tikang ha langit, inupdan han iya gamhanan nga mga anghel, 8upod ini nagdidilaab nga kalayo, pagsirot hadton diri nakilala han Dyos, ngan hadton diri nagtutuman han Maupay nga Sumat mahitungod han aton Ginoo nga Jesus. 9Mag-aantos hira han sirot han dayon nga pagkalaglag, bulag hira han Ginoo ngan han iya langitnon nga gahom, 10kon umabot na hiya hito nga Adlaw, basi kumarawat hin himaya tikang han ngatanan nga iya mga tawo ngan kadungganan tikang han ngatanan nga natoo. Mahiuupod kamo liwat ha ira, kay tinmoo man kamo han mensahe nga iginpasangyaw namon ha iyo. 11Amo ini nga dayuday nag-aampo kami para ha iyo. Nangangamuyo kami han aton Dyos nga matakos kamo hin pag-ukoy han kinabuhi nga gin-andam para ha iyo. Pinaagi han iya gahom matuman unta an ngatanan nga mga kaupayan nga iyo gin-uungara, ngan hingpiton an iyo buhat han pagtoo. 12Dida hini nga paagi, makarawat an ngaran han aton Ginoo nga Jesus hin kadungganan tikang ha iyo, ngan kamo tikang ha iya, pinaagi han grasya han aton Dyos ngan han Ginoo Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\