3 JUAN 1

1Tikang han usa nga Tigurang han singbahan— Ngadto han akon minahal nga Gayo nga hinigugma ko hin tinuod. 2Hinigugma ko nga sangkay, igin-aampo ko nga magmainuswagon ka unta han ngatanan mo nga mga butang, ngan nga magkaada ka maupay nga panlawas—sugad nga sayod ako nga maupay an imo espirituhanon nga kinabuhi. 3Nalipay gud ako han pagkaabot hin pira nga kabugtoan nga mainampoon, ngan nagsumat han imo pagkamatinumanon han kamatuoran—sugad nga dayuday ka nag-uokoy dida han kamatuoran. 4Waray na labaw nga nakakalipay ha akon kay hin pakabati nga an akon mga anak nag-uokoy dida han kamatuoran. 5Hinigugma ko nga sangkay, matinumanon ka gud dida han imo pag-alagad han imo mga igkasi Cristianos, bisan kon diri hira taga dida hito nga dapit. 6Iginsumat nira han singbahan didi an imo gugma. Alayon hin pagbulig ha ira nga makagpadayon hira han ira paglakaton dida hin pakalipay han Dyos. 7An tuyo han ira paglakaton amo an pag-alagad kan Cristo, ngan waray kumarawat hin bulig tikang han diri mga magtinuohon. 8Sanglit, an mga Cristianos kinahanglan bumulig hini nga mga tawo, basi makaangbit kita han ira buruhaton para han kamatuoran. 9Nagpadara ako hin halipot nga surat ngadto han singbahan, kundi waray pamatii an akon iginisiring ni Deotrefes nga karuyag magpangulo ha ira. 10Sanglit kon mahingada ako, igsusumat ko an ngatanan nga iya ginbuhat ngan an mga buwa nga ginbutangbutang ha akon. Kundi diri amo la ini; diri niya kinakarawat an kabugtoan kon naabot hira, ngan gindidid-an pa gud niya an karuyag kumarawat ha ira, ngan ginpapagawas hira ha singbahan. 11Hinigugma ko nga sangkay, ayaw pagsubad han maraot, kundi subda an maupay. Kanan Dyos an bisan hini-o nga magbuhat hin maupay; ngan waray pa makakita han Dyos an bisan hin-o nga magbuhat hin maraot. 12Gindadayaw han ngatanan hi Demetrio ngan an kamatuoran nagpapamatuod hini. Ngan kami makakapatapod ha imo, ngan maaram ka nga matuod an iginsisiring namon. 13Damo pa an akon isurumat ha imo, kundi gabay ko diri ipaagi hin pagsurat. 14Naglalaom ako hin pakigkita dayon ha imo, ngan maghihimangraw na la kita nga duha. 15Maada unta ha imo an kamurayaw. Nangungumosta an ngatanan mo nga kasangkayan. Ipangumosta liwat kami han ngatanan naton nga kasangkayan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\