BUHAT 12

1Hini nga panahon nagtikang hi Hadi Herodes hin pagpakurii in pira nga mga kaapi han singbahan. 2Iginpapatay niya pinaagi hin espada hi Santiago nga bugto ni Juan. 3Han pakakita niya nga nakalipay ini han mga Judiyo, nagpadayon hiya ngan iginpadakop liwat hi Pedro. (Nahinabo ini ha panahon han Pyesta han Tinapay nga Waray Patubo.) 4Kahuman pagdakpa ha iya, ginpriso hi Pedro ngan ginpabantayan hin upat ka hugpo nga mga gwardya, nga tag-upat nga mga sondalo an kada hugpo. Naglarang hi Herodes nga pagbibistahon hiya ha atubangan han mga tawo kahuman han Pyesta han Paglabay. 5Sanglit ginsulod hi Pedro ha bilanggoan kundi an mga tawo han singbahan nagpadayon han ira mainiton nga pag-ampo ngadto ha Dyos tungod ha iya. 6Dida han gab-i nga pagdadad-on na hiya ni Herodes han pagkabuwas ngadto han mga tawo, nakaturog hi Pedro ha butnga hin duha nga mga gwardya. Ginapos hiya hin duha nga kadena, ngan may mga gwardya nga nagbabantay han portahan han bilanggoan. 7Tigda la nga inmabot didto in usa nga anghel han Ginoo, ngan nagmalamrag an sulod han prisohan. Ginbantad han anghel an sugbong ni Pedro, ginpukaw hiya ngan ginsiring, “Dagmit! Buhat!” ngan natangtang dayon an mga kadena ha iya mga kamot. 8Ngan nagsiring an anghel, “Hugta an imo bakos ngan isul-ot an imo mga sandalyas.” Gintuman ini ni Pedro ngan nagsiring pa an anghel, “Pagkurugpos ngan sunod ha akon.” 9Sinmunod ha iya hi Pedro hin paggawas han bilanggoan. Kundi diri hiya maaram kon tinuod ba an ginbubuhat han anghel; hunahuna niya nga usa la adto nga panan-awon. 10Inagian nira an syahan ngan an ikaduha nga mga gwardyahan ngan inmabot hira han portahan nga puthaw nga ginagawsan ngadto han syudad. Naglugaring la pag-abre an portahan para ha ira ngan nagkagawas hira. Inmagi hira hin usa nga kalsada ngan binayaan dayon hi Pedro han anghel. 11Niyan nakasabot hi Pedro han nahinabo ha iya ngan nagsiring, “Yana maaram na ako nga matuod gud an ngatanan. Ginsugso han Ginoo an iya anghel ngan gintalwas ako niya tikang han gahom ni Herodes ngan tikang han ngatanan nga karuyag han mga Judiyo nga mahinabo ha akon.” 12Han kasayod niya han iya kamutangan, kinmadto hiya ha balay ni Maria nga iroy ni Juan Marcos diin nagkatirok in damo nga mga tawo nga nag-aampo. 13Nagtuktok hi Pedro han portahan ha gawas, ngan kinmadto in usa nga surugoon nga Roda an ngaran hin panginano. 14Kinilala niya an tingog ni Pedro, ngan tungod ha dako niya nga kalipay, dinmalagan hiya hin pagbalik, nga waray kaabrehi an porta, ngan nagsumat hiya nga nakadto ha gawas hi Pedro. 15“Nalilipong ka ba?” ginsiring hiya nira. Kundi nagdig-on gud hiya nga matuod an iya ginyakan. Sanglit binmaton hira, “An anghel adto niya.” 16Nagpadayon hin pagtuktok hi Pedro, ngan han pag-abrehi na nira han porta ngan han pakakita nira ha iya, nahipausa hira. 17Ginsenyasan hira niya nga maghilom hira, ngan iginsaysay ha ira kon ginpaunan-o han Ginoo hin pagpagawas ha iya ha bilanggoan. Nagsiring hiya, “Igsumat ini kan Santiago ngan han iba nga mga magtinuohon.” Katapos binmaya hiya ha ira ngan kinmadto ha lain nga dapit. 18Han pagkaaga na duro an kalisang han mga gwardya kon ano an nahinabo kan Pedro. 19Nagsugo hi Herodes hin pagpabiling kan Pedro, kundi waray hira makaagi ha iya. Sanglit ginpaimbistigar niya an mga gwardya ngan nagsugo hiya nga pamatayon ini hira. Kahuman hini, kinmadto hi Herodes ha Cesarea tikang ha Judea ngan nagpabilin hiya didto hin pira ka adlaw. 20Nasina hin duro hi Herodes han mga tawo ha Tiro ug ha Sidon. Sanglit nagkaurosa hira hin pakigkita kan Herodes. Syahan nadara nira hi Blasto nga tinaporan han palasyo hin pagbulig ha ira. Niyan kinmadto hira kan Herodes ngan nakigsangkay ha iya, kay an pagkaon han ira nasod natikang man ha tuna han hadi. 21Dida hin usa nga gintalaan nga adlaw nagsul-ot hi Herodes han iya hadianon nga biste, linmingkod han iya trono, ngan namulong ha mga tawo. 22Naggoliat an mga tawo, “Diri ini tawo nga nagyayakan, kundi usa nga diyos!” 23Ginhampak dayon hi Herodes han anghel han Ginoo kay waray niya pasidunggi an Dyos. Ginkaon hiya hin mga ulod ngan namatay. 24Nagpadayon hin paglurab ngan pagtubo an pulong han Dyos. 25Nakahuman hira Bernabe ug Saulo han ira buruhaton ngan binmalik hira tikang ha Jerusalem nga dara nira hi Juan Marcos.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\