COLOSAS 1

1Tikang kan Pablo nga apostol ni Cristo Jesus tungod han kaburot-on han Dyos, ngan tikang kan Timoteo nga aton bugto— 2Ngadto han mga tawo han Dyos ha Colosas, nga mga matinumanon nga kabugtoan nga kausa naton dida kan Cristo: Ihatag unta ha iyo han Dyos nga aton Amay an grasya ngan an kamurayaw. 3Dayuday nagpapasalamat kami han Dyos nga Amay han aton Ginoo Jesu-Cristo kon nag-aampo kami tungod ha iyo, 4kay nakabati kami han iyo pagtoo kan Cristo Jesus ngan han iyo gugma para han ngatanan nga mga tawo han Dyos. 5Han syahan nga pagkarawat niyo han matuod nga mensahe, an Maupay nga Sumat, hinbatian niyo an paglaom nga hinahatag hini nga mensahe. Sanglit ipinasisikad an iyo pagtoo ngan gugma dida han iyo mga ginlalaoman, nga maupay an kahipos para ha iyo didto ha langit. 6Nagdadara hin mga kaupayan an Maupay nga Sumat, ngan nakakaluob ha bug-os nga kalibutan sugad gud han nahinabo ha iyo tikang pa han syahan nga pakabati niyo han grasya han Dyos, ngan pakasabot niyo hini sugad hiton hinsasabutan niyo yana. 7Nahibaroan niyo ini tikang kan Epafras, an aton hinigugma nga igkasi surugoon, ngan matinumanon nga nag-aalagad kan Cristo tungod ha amon. 8Ginsumatan kami niya hiunong han gugma nga iginhatag han Espiritu ha iyo. 9Tungod hini dayuday nag-aampo kami tungod ha iyo tikang pa han amon pakabati mahitungod ha iyo. Ginhahangyo namon an Dyos nga mahibaroan niyo hin hingpit an iya kaburut-on, upod an bug-os nga kinaadman ngan pagsabot nga iginhahatag han iya Espiritu. 10Niyan makakahimo kamo hin pag-ukoy hin kinabuhi sumala han karuyag han Ginoo, ngan dayuday bubuhaton niyo adton makakalipay ha iya. An iyo mga kinabuhi mahatag han ngatanan nga mag-upay nga mga buhat, ngan matubo kamo dida han iyo paghibaro han Dyos. 11Magmakusog unta kamo tungod han bug-os nga kusog nga natikang han iya mahimayaon nga gahom, basi makaantos kamo han ngatanan nga iyo pag-ilob. 12ngan pagpasalamat kamo nga malipayon han Amay nga naghimo ha iyo nga matakos kamo pakaangbit han igin-andam han Dyos para han iya mga pinili didto han ginhadian han kapawa. 13Gintalwas kita niya tikang han gahom han kasisidman, ngan ginbalhin kita ngadto han ginhadian han iya hinigugma nga Anak, 14nga pinaagi ha iya gintalwas kita, kon ha aton pa, ginpasaylo na an aton mga sala. 15Hi Cristo amo an kinikita nga ladawan han diri kinikita nga Dyos. Amo hiya an suhag nga Anak nga labaw gud han ngatanan nga mga binuhat. 16Kay pinaagi ha iya ginhimo han Dyos an ngatanan ha langit ngan ha tuna, an kinikita ngan an diri kinikita nga mga butang, lakip na an gahom nga espirituhanon, mga ginoo, mga punoan, ngan mga magburuot. Pinaagi ha iya ngan para ha iya ginhimo han Dyos an ngatanan. 17Han waray pa an ngatanan nga mga butang, nakada na hi Cristo ngadaan, ngan dida ha pakig-usa ha iya, may-ada angay nga pagkasunodsunod han ngatanan nga mga butang. 18Hiya an ulo han iya lawas nga amo an singbahan; natikang ha iya an kinabuhi han lawas. Amo hiya an suhag nga Anak nga ginbanhaw tikang ha mga minatay, basi hiya gud la an mahimo nga gilalabawi han ngatanan nga mga butang. 19Kay paglarang gud han Dyos nga an iya Anak may-ada dida ha iya han bug-os nga kinaiya han Dyos. 20Sanglit, pinaagi han Anak, naglarang an Dyos nga mahibalik an bug-os nga ginhimo nga mga butang ngadto ha iya. Pinaagi han kamatayon han iya Anak ha kros, ihinatag han Dyos an kalinaw, ngan nahibalik ngadto ha iya ngahaw an ngatanan nga mga binuhat ha langit ngan ha tuna. 21Hadto anay hirayo kamo han Dyos, ngan mga kaaway kamo niya, tungod han magraot nga mga butang nga iyo ginbuhat ngan ginhunahuna. 22Kundi yana, tungod han kamatayon ha kros han iya Anak, ginsangkay kamo han Dyos, basi dad-on kamo nga santos, putli, ngan waray dum-it ngadto ha iya atubangan. 23Matuod, kinahanglan magpadayon kamo nga matinumanon dida hin marig-on ngan waray pagkawaring nga patukoranan, ngan diri kamo tumugot nga magruhaduha kamo ha iyo paglaom nga nakarawat niyo han pakabati niyo han Maupay nga Sumat. Tungod hini nga Maupay nga Sumat nahimo ako, hi Pablo, nga usa nga surugoon hini nga Maupay nga Sumat nga iginwali ha ngatanan dinhe ha kalibutan. 24Yana nalilipay ako han akon mga pag-antos tungod ha iyo. Kay pinaagi han ako lawasnon nga mga pag-antos nabulig ako paghingpit han mga pag-antos nga kinahanglan antoson pa ni Cristo para han iya lawas nga amo an singbahan. 25Ngan ginhimo ako han Dyos nga surugoon han singbahan, ngan iginhatag niya ha akon ini nga buruhaton para han iyo kaupayan. An buruhaton amo an pagpahayag han bug-os nga mensahe, 26nga amo an misteryo nga gintago niya ha ngatanan nga mga tawo hadto pa nga nag-agi nga mga panahon, kundi iginpadayag na yana ha iya mga tawo. 27Amo ini an larang han Dyos: pagpahayag han iya sekreto ngadto han iya mga tawo, ini nga hura ngan mahimayaon nga sekreto nga igin-andam niya para han ngatanan nga mga tawo. Ngan amo ini an sekreto: Aada ha iyo hi Cristo, nga karuyag sidngon, makakaangbit kamo han kinaiya han Dyos. 28Sanglit, iginwawali namon hi Cristo ha ngatanan nga mga tawo. Ginpapahimangno ngan gintututdoan namon an ngatanan pinaagi han kinaadman nga amon mahihimo, basi madara an tagsatagsa ngadto ha atubangan han Dyos sugad nga hamtong nga tawo ha pakig-usa kan Cristo. 29Basi mahimo ini, nagkakabudlay ug naniningkamot gud ako, ngan ginagamit ko an kusog nga iginhahatag ni Cristo ha akon ngan amo ini an nagbubuhat dinhe ha akon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\