HEBREO 1

1Han naglabay nga panahon nagyakan an Dyos ngadto han aton mga kaapoy-apoyan pinaagi han mga manaragna ha makadamo ug magkalainlain nga mga paagi. 2Kundi hini nga kataposan nga mga adlaw nagyakan hiya ha aton pinaagi han iya Anak. Pinaagi han Anak ginhimo han Dyos an kalibutan, ngan hiya an ginpili han Dyos nga magtatag-iya han ngatanan nga mga butang. 3Usa hiya nga sulhog han kapawa han kanan Dyos himaya; amo hiya an hingpit nga ladawan han kanan Dyos kalugaringon nga kinaiya, ngan hiya an nagdudumara han bug-os nga kalibutan pinaagi han iya makagarahum nga pulong. Katapos niya linisi an mga tawo han ira mga sala, linmingkod hiya didto ha langit ha tuo han Dyos, an Makagarahum han Ngatanan. 4Ginhimo an Anak nga larulabaw gud kay han mga anghel, sugad nga larulabaw gud an ngaran nga iginhatag ha iya han Dyos kay han ira mga ngaran. 5Kay waray gud magsiring an Dyos ha bisan usa han iya mga anghel, “Ikaw an akon Anak; nagin Amay mo ako yana nga adlaw.” Waray man magsiring an Dyos ha bisan hin-o nga anghel, “Magigin Amay ako niya, ngan magigin Anak ko hiya.” 6Han harapit na ipadara han Dyos an iya suhag nganhi ha kalibutan, nagsiring hiya, “Kinahanglan magsingba ha iya an ngatnan nga mga anghel han Dyos.” 7Amo ini an ginsiring han Dyos hiunong han mga anghel: “Ginhihimo han Dyos sugad hin mga hangin an iya mga anghel, ngan sugad hin mga laga hin kalayo an iya mga surugoon.” 8Kundi mahitungod han Anak, nagsiring an Dyos: “Magpapadayon han kagihaponan an imo trono, O Dyos! Naghahadi ka han imo mga tawo pinaagi hin katadongan. 9Nalilipay ka han matadong ngan nagdudumot ka han maraot, sanglit ginpili ka han Dyos, an imo Dyos, ngan ginlipay ka hin kadungganan nga labaw pa gud han iginhatag ha imo mga kaupod.” 10Nagsiring pa an Dyos, “Ikaw, Ginoo, ha tinikangan, an naghimo han tuna ngan pinaagi han imo kalugaringon nga mga kamot ginhimo mo an kalangitan. 11Maaanaw hira ngatanan, kundi magpapabilin ka; madadaan hira ngatanan sugad hin mga panapton. 12Lulukoton mo hira sugad hin bado, ngan pagliliwanan hira sugad hin mga panapton. Kundi dayuday amo ka gud la gihapon ngan an imo kinabuhi waray kataposan.” 13Waray gud magsiring an Dyos ha bisan hin-o han iya mga anghel: “Lingkod didi ha akon tuo, tubtob nga mahimutang ko an imo mga kaaway nga taramakan ha ilarom han imo mga tiil.” 14Sanglit ano man ngay-an an mga anghel? Mga espiritu hira ngatanan nga nag-aalagad han Dyos, ngan ginpadara niya hin pagbulig hadton mga makarawat han katalwasan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\