HEBREO 2

1Sanglit kinahanglan tipigan ta gud hin maupay an mga kamatuoran nga aton hinbatian, basi diri kita mahianod. 2An mensahe nga iginpahayag han mga anghel ngadto han aton mga ginikanan, iginpakita nga matuod ngan kinmarawat hin kastigo nga angay ha iya an hin-o man nga waray hito magsugot o magtuman. 3Sanglit, uunanhon ta pakalikay han sirot, kon pabay-an ta in sugad ka dako nga katalwasan? An Ginoo ngahaw an syahan nga nagpahibaro hini nga katalwasan, ngan nagpamatuod ha aton adton mga nagpakabati ha iya. 4Gindugngan liwat han Dyos an ira pagpamatuod, pinaagi hin mga tigaman hin gahom, mga orosahon, ngan damo ka lain nga mga milagro. Ginbahinbahin liwat niya an mga hatag han Espiritu Santo sumala han iya kaburut-on. 5Waray igbutang han Dyos an mga anghel nga maghahadi han tiarabot nga bag-o nga kalibutan—an kalibutan nga amon hinnanabihan. 6Lugod, sumala han iginsiring ha iba nga bahin hin Kasuratan: “O Dyos, ano ba an tawo, nga maghuhunahuna ka ha iya; tawo man la, kay ano nga mababaraka ka ha iya? 7Hin halipot nga panahon ginhimo mo hiya nga oruobos kay han mga anghel; ginpudongpudongan mo hiya hin himaya ngan kadungganan, 8ngan ginhimo mo hiya nga maghahadi han ngatanan nga mga butang.” Nasiring nga an Dyos naghimo han tawo nga “maghahadi han ngatanan nga mga butang;” dayag ini kaupay nga lakip hini an ngatanan. Kundi diri ta kinikita yana nga naghahadi an tawo han ngatanan nga mga butang. 9Kundi nakita kita nga hi Jesus ha madali nga panahon ginhimo nga oruobos kay han mga anghel, basi pinaagi han grasya han Dyos mamatay hiya para han ngatanan nga mga tawo. Nakita kita ha iya nga ginpudongpudongan hin himaya ngan kadungganan yana, tungod han kamatayon nga iya gin-antos. 10Kaangayan nga an Dyos nga naghihimo ngan naninimangno han ngatanan nga mga butang, nga paghingpiton niya hi Jesus pinaagi hin pag-antos, basi makadara hin damo nga mga anak hin pag-angbit han iya himaya. Kay hi Jesus amo an nag-uuna ha ira ngadto han katalwasan. 11Ginpuputli niya an mga tawo tikang han ira mga sala, ngan uusa la an Amay niya ngan hadton iya ginpuputli. Sanglit diri nakakaawod hi Jesus pagtawag ha ira nga iya kabugtoan. 12Sumala han iya siring, “O Dyos, magyayakan ako hiunong ha imo ngadto han akon kabugtoan; Dadayawon ko ikaw ha atubangan han bug-os nga katirok.” 13Nasiring liwat hiya, “Masarig ako han Dyos.” Ngan nasiring pa liwat hiya, “Aanhi ako upod han mga anak nga iginhatag ha akon han Dyos.” 14Tungod kay an mga anak unod man ug dugo han ira ginikanan, nasugad ha ira hi Jesus ngan nakaangbit han ira kinaiya. Ginbuhat ini niya, basi pinaagi han iya kamatayon, madaog niya hi Satanas nga may gahom han kamatayon, 15ngan matalwas niya adton mga naoripon ha bug-os nira nga kinabuhi tungod han ira kahadlok han kamatayon. 16Kay dayag gud nga diri an mga anghel an iya ginbubuligan. Lugod, sumala han siring han kasuratan, “Ginbubuligan niya an mga tulin ni Abraham.” 17Karuyag sidngon hini, nga kinahanglan magin sugad gud hiya han iya kabugtoan ha ngatanan nga paagi, ngan mahimo hiya nga ira matinumanon ngan maluloy-on nga labaw nga padi dida han iya pag-alagad han Dyos, basi mapasaylo an mga sala han mga tawo. 18Ngan yana makakabulig na hiya hadton mga ginsusulay, kay ginsulay ngan nag-antos man hiya ngahaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\