HEBREO 3

1Kabugtoan ko kan Cristo nga gintinawag liwat han Dyos, pagdumdoma niyo hi Jesus nga ginsugo han Dyos nga magin Labaw nga Padi han pagtoo nga aton gintug-an. 2Matinumanon hiya han Dyos nga nagpili ha iya hin pagbuhat han iya sugo, sugad nga nagtuman hi Moises han iya katungdanan dida han balay han Dyos. 3An tawo nga nagtitindog hin balay nakarawat hin darudako nga dungog kay han balay ngahaw. Ha amo nga paagi, angay hin darudako pa nga dungog hi Jesus kay kan Moises. 4Matuod, hinimo hin tawo an kada balay—kundi an Dyos an naghimo han ngatanan nga mga butang. 5Matinumanon hi Moises ha iya pagkasurugoon dida ha bug-os nga balay han Dyos, ngan naghinabi hiya bahin han mga butang nga igsisiring han Dyos ha tiarabot nga panahon. 6Kundi matinumanon hi Cristo ha iya pagkaanak nga ginhimo nga tinaporan han balay han Dyos. Kita amo an iya balay, kon ipadayon naton an aton kadasig ngan pagtapod han mga butang nga aton ginlalaoman. 7Sanglit sumala han siring han Espiritu Santo: “Kon hibatian niyo an tingog han Dyos yana nga adlaw, 8ayaw patig-aha an iyo kasingkasing sugad han pagsupil han Dyos hadto han iyo kaapoy-apoyan, sugad han pagsarihi nira ha iya hadto nga adlaw didto ha kamingawan. 9Ira ako ginsulay ngan ginsarihan didto, nasiring an Dyos, bisan kon hinkit-an nira an akon ginbuhat sulod hin kwarenta ka tuig. 10Tungod hini, nasina ako hadto nga mga tawo ngan nagsiring ako, ‘Dayuday hira nagsasayop han ira ginhuhunahuna, ngan waray nira hibaroi an akon mga paagi.’ 11Napungot ngan nanumpa ako: ‘Diri gud hira makakasulod ngan makakapahuway upod ha akon!’ ” 12Kabugtoan ko, paghirot kamo nga waray usa ha iyo tungod hin kasingkasing nga oraora karaot ngan diri matinuohon, matalikod han buhi nga Dyos. 13Lugod, basi waray ha iyo kalimbongan han sala ngan magmatig-a an kasingkasing, kinahanglan magbinuligay kamo ha adlaw-adlaw, samtang an pulong “Yana nga adlaw” ha kasuratan iginpapahinungod pa para ha aton. 14Kay mga kabulig kita ngatanan ni Cristo, kon ipadayon ta tubtob ha kataposan an marig-on nga pagtapod nga aton naangkon ha tinikangan. 15Amo ini an siring han kasuratan: “Kon hibatian niyo an tingog han Dyos yana nga adlaw, ayaw na patig-aha an iyo kasingkasing sugad han iyo kaapoy-apoyan han pagsupil nira han Dyos.” 16Hin-o an binmati han tingog han Dyos, ngan sinmupil ha iya? An ngatanan nga mga tawo nga gin-unhan ni Moises hin paggawas ha Egipto. 17Hin-o an napungtan han Dyos sulod hin kwarenta ka tuig? An mga tawo nga nagpakasala, nga nagkamatay didto ha kamingawan. 18Han pagsumpa han Dyos, “Diri gud hira makakasulod ngan makakapahuway upod ha akon”—hin-o an iya hinnanabihan? Adton mga sinmupil han Dyos. 19Sanglit aton nakikita nga waray hira makasulod, kay waray man hira tumoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\