HEBREO 5

1Ginpipili ngan gintutudlok an kada Labaw nga Padi tikang han iya igkasi-tawo, para hin pag-alagad han Dyos ha ngaran han mga tawo; maghahalad hiya hin mga hayop nga tutuboron ngan mga halad tungod han mga sala. 2Tungod nga maluya liwat hiya, napaid man hiya hadton mga tapang ngan mga nakakasayop. 3Ngan tungod nga maluya man hiya, kinahanglan maghalad hiya diri la para han mga sala han mga tawo, kundi para liwat han iya kalugaringon nga mga sala. 4Waray nagpipili para ha iya kalugaringon han dungog hin pagkalabaw nga padi. Nahihimo nga Labaw nga Padi in tawo pinaagi la han tawag han Dyos—sugad han pagtawaga kan Aaron. 5Ha amo nga paagi, waray mag-angkon hi Cristo para ha iya ngahaw han dungog hin pagkagilalabawi nga padi. Lugod, nagsiring ha iya an Dyos, “Ikaw an akon Anak; nagin Amay mo ako yana nga adlaw.” 6Nagsiring liwat hiya ha lain nga bahin hin kasuratan, “Magigin padi ka ha kadayonan, sugad han pagkapadi ni Melquisedec.” 7Han nakanhi pa hiya ha tuna, nag-ampo ngan nangamuyo hi Jesus upod in makusog nga mga pagtangis ngan mga luha ngadto sa Dyos nga makakatalwas ha iya tikang han kamatayon. Tungod kay mapinaubsanon ngan buotan man hiya pinamatian hiya han Dyos. 8Kundi bisan kon Anak hiya han Dyos nahibaro hiya hin kamasinugtanon pinaagi han iya mga pag-antos. 9Han kahingpit na niya, nahimo hiya nga burabod han dayon nga katalwasan para hadton ngatanan nga masinugtanon ha iya. 10Ngan iginpakilala hiya han Dyos nga Labaw hiya nga Padi, dida han hugpo hin pagkapadi ni Melquisedec. 11Damo pa unta an amon isisiring hiunong hini nga butang, kundi makuri an pagsaysay hini ha iyo, kay mahinay gud kamo makasabot. 12Maiha na unta nga kamo nahimo nga mga magturutdo, kundi nagkikinahanglan pa kamo hin magturutdo ha iyo han syahan nga mga pagturon-an han mensahe han Dyos. Kinahanglan pa niyo in gatas, diri in mabaska nga mga pagkaon. 13Kon gatas pa an kinahanglan imnon hin usa ka tawo, bata pa hiya, ug diri pa hiya nakakasabot kon ano an matadong ngan kon ano an sayop. 14Kundi an matig-a nga pagkaon para ini han mga tigurang na nga hiara na makasabot han kalainan han maupay ngan han maraot.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\