HEBREO 8

1Amo ini an amon karuyag sidngon: may-ada kita sugad hini nga Labaw nga Padi nga nalingkod ha tuo han trono han Dyos didto ha langit. 2Nag-alagad hiya sugad nga Labaw nga Padi didto ha Labi Kabaraan nga Dapit, ha aton pa, ha tinuod nga tulda nga gintindog han Ginoo, diri hin tawo. 3An kada Labaw nga Padi gintutungdan hin paghalad hin mga hatag ngan mga halad nga mananap ngadto han Dyos; sanglit kinahanglan nga an aton Labaw nga Padi may-ada liwat sadang ihalad. 4Kon aanhi pa hiya ha tuna, diri gud hiya mapapadi, kay may-ada na mga padi nga naghahalad han mga hatag sumala han Balaod han mga Judiyo. 5An ira ginbubuhat han ira pagkapadi ladawan ngan lambong la han aadto ha langit. Amo man ini an mahitungod kan Moises. Han tipagtirindog na hiya han tulda, ginsiring hiya han Dyos, “Siguroha nga masugad an ngatanan han iginpakita ko ha imo nga surubdan didto ha bukid.” 6Kundi, yana, gintagan hi Jesus han buruhaton han pagkapadi nga darudako gud kay han ira, sugad nga mauruupay gud an ginsaaran nga iya ginbuhat para han Dyos ngan han mga tawo, tungod kay ipinasikad dida han mga saad hin mauroupay nga mga butang. 7Kon waray pa sayop an syahan nga ginsaaran, waray na unta kinahanglan hin ikaduha. 8Kundi nakakaagi an Dyos hin kasaypanan han iya mga tawo, han iya pagsiring, “Maabot an mga adlaw, nasiring an Ginoo, nga maghihimo ako hin bag-o nga ginsaaran han mga tawo han Israel, ngan han tribo han Juda. 9Diri ini sugad han ginsaaran nga ginhimo ko para han ira mga kaapoy-apoyan, ha adlaw han pagtugwayi ko ha ira basi makapalagiw hira ha tuna han Ehipto. Waray hira magtuman han ginsaaran nga ginhimo ko ha ira, sanglit pinabay-an ko hira, nasiring an Ginoo. 10Yana, amo ini an ginsaaran nga hihimoon ko han mga tawo han Israel ha mga adlaw nga tiarabot, nasiring an Ginoo, Ibubutang ko an akon mga balaod ha ira mga hunahuna, ngan isusurat ko ha ira mga kasingkasing. Magigin Dyos ako nira, ngan hira magigin akon mga tawo. 11Diri kinahanglan nga magtutdo pa hira ha ira igkasi tuminungnong, o magsumat han ira igkasi taga bungto, ‘Kilalaha an Ginoo.’ Kay makilala hira ngatanan ha akon, tikang han giuubosi ngadto han gidadakoi. 12Pasasayloon ko an ira mga sala, ngan diri ko na hinunumdoman an ira mga kasaypanan.” 13Ha paghimangraw han Dyos hiunong hin bag-o nga ginsaaran, ginhimo niya nga daan an una nga ginsaaran. Ngan an bisan ano nga madadaan ngan madudunot, diri na maiha mawawara.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\