SANTIAGO 2

1Kabugtoan ko, kay mga magtinuohon man kamo han aton Ginoo Jesu-Cristo, an harangdon nga Ginoo, kinahanglan upayon niyo an pagtagad han mga tawo. 2Pananglit sumulod ha iyo katirok in usa nga riko nga nakakasingsing hin bulawan ngan nakakasul-ot hin mahal nga mga panapton, ngan may sumulod liwat nga usa nga kablas nga gisigisi an iya panapton, 3kon tagdon niyo hin mauroupay an tawo nga diliwan ngan sumiring kamo ha iya, “Didi lingkod hadin maupay nga lingkoran,” kundi sidngon niyo an kablas, “Tindog la didto,” o “Lingkod na la ha salog hirani ha akon tiilan,” 4dida hito nakakasala na kamo hin ka may-ada niyo pinili nga mga tawo ngan hin paghukom nga pinasikad hin magraot nga mga panuyo. 5Pamatii niyo, hinigugma ko nga kabugtoan! Ginpili han Dyos an kablas nga mga tawo hini nga kalibutan, basi mariko hira hin pagtoo ngan makaangkon han Ginhadian nga iginsaad niya hadton mga nahigugma ha iya. 6Kundi gintatamay la niyo an mga kablas! Hin-o man an nagpapaantos ha iyo ngan nagdadanas ha iyo ngadto ha atubangan han mga maghurukom? An mga riko! 7Amo hira an nagmiminanggad hito nga maupay nga ngaran nga iginhatag han Dyos ha iyo. 8Matadong an iyo ginbubuhat kon gintutuman niyo an balaod han Ginhadian nga aada ha kasuratan, “Higugmaon mo an imo igkasi-tawo sugad ha imo ngahaw.” 9Kundi kon tagdon niyo an mga tawo sumala han iyo nakita ha ira, nakakasala kamo, ngan ginhuhukman kamo han Balaod sugad nga nagtatalapas kamo hin balaod. 10An nagtatalapas hin usa nga sugo han Balaod, nagtatalapas han ngatanan. 11Kay an nagsiring, “Diri ka manlibog,” nagsiring liwat, “Diri ka magpatay.” Bisan kon diri ka manlibog, nakatalapas ka han balaod kon magpatay ka. 12Pagyakan ngan panggawi kamo sugad hin mga tawo nga paghuhukman han balaod nga nagtatalwas han mga tawo. 13Kay diri malolooy an Dyos kon maghukom na hiya han tawo nga waray pagkalooy. Kundi dinadaog gud han kalooy an paghukom. 14Kabugtoan ko, ano man in pulos para hin usa nga nasiring, “May-ada ko pagtoo,” kundi diri man ini hinkikit-an dida han iya mga buhat? Makakatalwas ba ha iya ito nga pagtoo? 15Pananglit may-ada kabugtoan nga nagkikinahanglan hin mga panapton ngan kulang hin pagkaon. 16Ano man in pulos kon magsiring la kamo ha ira, “Paglipayon unta kamo han Dyos! Pagbado ngan kaon kamo hin maupay!”—kon diri niyo tagan han mga kinahanglanon han ira kinabuhi? 17Amo man ini an pagtoo: kon pagtoo la, ngan waray padis nga buhat, patay ito nga pagtoo. 18Kundi may-ada masiring, “May pagtoo in usa ka tawo ngan may-ada mga buhat an iba.” Amo ini an baton ko, “Pakitaa ako kon uunanhon hin usa ka tawo pakaangkon hin pagtoo nga waray mga buhat. Pakikitaon ko ikaw han akon pagtoo pinaagi han akon mga buhat.” 19Natoo ka ba nga may uusa la nga Dyos? Maupay! Natoo man liwat hini an mga yawa ngan nangungurog hira hin kahadlok. 20Lurong ka! Karuyag ba nimo hikit-an nga waray kapulsanan an pagtoo nga diri inupdan hin mga buhat? 21Gin-unan-o man pag-isip nga matadong sa Dyos hi Abraham nga aton ginikanan? Pinaagi adto han iya mga buhat han paghalaran niya ha altar kan Isaac nga iya anak. 22Diri ka ba nakita? Nagkausa an iya pagtoo ngan an iya mga buhat; nahingpit an iya pagtoo pinaagi han iya mga buhat. 23Ngan natuman an kasuratan nga nagsiring, “Tinmoo han Dyos hi Abraham ngan tungod han iya pagtoo, gin-isip han Dyos nga matadong hiya.” Sanglit gintawag hi Abraham nga sangkay han Dyos. 24Sanglit nakikita niyo nga gin-iisip nga matadong sa Dyos an tawo pinaagi han iya ginbubuhat ngan diri tungod la han iya pagtoo. 25Amo man liwat an nahinabo han maraot nga babaye nga hi Rahab. Gin-isip hiya nga matadong sa Dyos tungod han iya mga buhat, pinaagi han pagpasudla niya han mga espiya nga mga Judiyo, ngan pagbuligi niya ha ira hin pagpalagiw pinaagi hin iba nga dalan. 26Sanglit, sugad nga patay an lawas kon waray espiritu; patay man an pagtoo kon waray mga buhat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\