SANTIAGO 3

1Kabugtoan ko, diri damo ha iyo in magin magturutdo, kay maaram kamo nga kita nga mga magturutdo paghuhukman hin masigpit kay han iba. 2Agsob makasayop kita ngatanan. Hingpit an tawo nga diri nagsasayop han iya ginyayakan, ngan maaram liwat magpugong han iya kalugaringon. 3Itinataod ta an bukado ha baba hin kabayo, basi sumugot ha aton, ngan nakakahimo kita pagdara hini ngadto ha bisan diin nga dapit nga aton karuyag. 4O paghunahunaa daw an usa nga barko: bisan kon dako ngan ginduduso hin magkusog nga mga hangin, nawawaring an barko pinaagi hin gutiay hin duro nga timon, ngan napakadto bisan diin an karuyag han timonil. 5Amo man an dila: bisan kon gutiay la, nakakahimo hin pagparayaw mahitungod hin dagko nga mga butang. Hunahunaa la kon ano kahiluag nga kagurangan an nadadagkotan hin gutiay la nga kalayo! 6Ngan sugad hin kalayo an dila. Usa ini nga katig-oban han ngatanan nga karat-an; usa la nga bahin han aton lawas kundi nagpapasarang hin karat-an ha aton bug-os nga pagkatawo. Ginsusuritan hini an bug-os naton nga kinabuhi han kalayo nga natikang ha impyerno ngahaw. 7Makakahimo an tawo hin pagpaanad ngan nakagpaanad na han ngatanan nga mga binuhat—ihalas nga mga mananap ngan mga tamsi, mga hayop nga nagkakamang ha tuna ngan mga isda. 8Kundi waray pa gud tawo nga nakagpaanad han dila. Maraot ngan makuri kapugngan, ngan puno hin makamaratay nga hilo. 9Ginagamit ta an dila hin pagpasalamat han aton Ginoo ngan Amay, ngan ginagamit ta liwat pagpakaraot han aton igkasi-tawo nga ginhimo nga ladawan han Dyos. 10Naguwa ha usa la nga baba in mga pulong hin pagpasalamat ngan pagpakaraot. Kabugtoan ko, diri ini angay mahinabo! 11Diri mahihimo nga matikang hin usa ngan amo la ngahaw nga burabod in matam-is ug mapait nga tubig. 12Kabugtoan ko, diri mabunga hin mga olibo an kahoy nga igos; diri mabunga hin mga igos an balagon nga ubas; ngan diri man makakahimo nga maawas in marasa nga tubig tikang hin mapag-ad nga burabod hin tubig. 13May-ada ba usa ha iyo nga may-ada kinaadman ngan hibaro? Kinahanglan hikit-an ini pinaagi han iya maupay nga kinabuhi, ngan pinaagi han iya mag-upay nga mga buhat nga gintutuman dida hin pagpaubos ngan ha kamaaram. 14Kundi kon ha imo kasingkasing maabugho, madumot, ngan halot ka, ayaw pakasala supak han kamatuoran pinaagi hin pagparayaw han imo kinaadman. 15Diri natikang ha langit ini nga kinaadman; kinalibutanon la ini, yawan-on ngan diri espirituhanon. 16Kon hain an pangabugho ngan kahalot, aadto man an kasamok ngan ngatanan nga karat-an. 17Kundi una han ngatanan, putli an kinaadman nga tikang sa Dyos: malinawon, mapuangoron, ngan makisasangkayon; puno hin pagkalooy ngan nabunga hin mag-upay nga mga buhat; waray pinalabi ngan diri malabyaw. 18Ngan an pagkamatadong amo an naaani nga bunga han mga binhe nga itinatanom han mga nagbubuhat dida hin kalinaw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\