SANTIAGO 5

1Ngan yana, pamatii ako niyo, kamo nga mga riko! Pagtangis ngan pagnguyngoy kamo tungod han mga kagul-anan nga tiarabot ha iyo! 2Nadunot na an iyo mga manggad ngan ginkutkot na an iyo mga panapton. 3Gintaoy na an iyo bulawan ug salapi, ngan ini nga taoy amo an nahimo nga saksi kontra ha iyo ngan magkakaon han iyo unod sugad hin kalayo. Nagtambak kamo hin mga manggad yana nga kataposan nga mga adlaw. 4Waray niyo ihatag an suhol han mga tawo nga nagkabudlay ha iyo mga uma. Pamatii niyo an ira mga sumbong! Hinbatian na han Ginoo nga Labi Kamakagarahum an mga araba hadton mga nag-aani han iyo mga tanom. 5Nagpatakas hin kahimyangan ngan kalipayan an iyo kinabuhi ha tuna. Nagpatambok kamo ha iyo ngahaw, andam para han adlaw han pag-ihaw. 6Ginsirotan nga ginpatay niyo an tawo nga waray sala, ngan waray hiya umato ha iyo. 7Sanglit, kabugtoan ko, pagmailobon kamo, tubtob han pag-abot han Ginoo. Kitaa niyo an kamailobon han parauma samtang naghuhulat han pag-ani han abot han iya uma. Naghuhulat hiya nga mapailobon han panahon han kat-uran. 8Kinahanglan magmailobon liwat kamo. Magmalinaomon gud kamo kay hirani na an adlaw han pag-abot han Ginoo. 9Kabugtoan ko, ayaw kamo paggipasumbongsumbong, basi diri kamo paghukman han Dyos. Hirani na an Maghurukom, andam na pagsulod! 10Kabugtoan ko, hinumdomi niyo an mga manaragna nga nagyakan ha ngaran han Ginoo. Himoa niyo hira nga mga susbaranan hin mapailobon nga pagpadayon ha butnga hin mga pag-antos. 11Gintatawag ta hira nga malipayon kay inmilob hira. Nakabati man kamo han kamapailobon ni Job, ngan kon ano an iginbalos ha iya han Ginoo ha kataposan. Kay puno hin kalooy ug pagpaid an Ginoo. 12Labaw han ngatanan, kabugtoan ko, ayaw kamo pagsumpa kon nagsasaad kamo. Ayaw kamo pagsumpa pinaagi han langit o han tuna o hin bisan ano. Siring la kamo, “Oo” kon natangdo kamo, ngan “Diri” kon nadiri kamo, basi diri kamo paghukman han Dyos. 13May-ada ba nagkukuri ha iyo? Kinahanglan mag-ampo hiya. May-ada ba malipayon? Kinahanglan magkanta hiya hin mga pagdayaw. 14May-ada ba masakit ha iya? Kinahanglan ipatawag niya an mga katigurangan han singbahan, nga mag-aampo para ha iya ngan magdidihog ha iya hin lana ha ngaran han Ginoo. 15An pag-ampo nga inupdan hin pagtoo nagtatambal han masakiton; igpapahiuli han Ginoo an maupay niya nga panlawas, ngan pasasayloon hiya han iya mga sala. 16Sanglit, maggiturutug-an kamo han iyo mga sala ngan mag-inampoay kamo basi kamo mag-upay. An pag-ampo hin maupay nga tawo may dako nga gahom. 17Sugad la ha aton nga tawo hi Elias. Kinasingkasing an iya pag-ampo nga diri umuran, ngan sulod hin tulo ka tuig ngan tunga waray gud umuran ha tuna. 18Nag-ampo liwat hiya, ngan inmuran ngan nanmunga an mga tanom ha tuna. 19Kabugtoan ko, kon mahimulag tikang han kamatuoran in usa ha iyo, ngan may-ada usa nga makapabalik ha iya, 20hinumdomi niyo ini: an bisan hin-o nga makapabalik hin usa nga makasasala tikang han iya maraot nga kinabuhi, magtatalwas han kalag han makasasala tikang han kamatayon, ngan pasasayloon in damo nga mga sala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\