JUAN 10

1“Susumatan ta kamo hin tinuod: kawatan ngan tikasan an tawo nga diri naagi ha porta hin pagsulod han turil, kundi nagsasaka hin iba nga agian. 2Magmarangno han mga karnero an tawo nga naagi ha porta. 3Pinaaagi hiya han magbarantay han portahan; namamati an mga karnero han iya tingog kon gintatawag niya hira hin ira tagsatagsa nga ngaran, ngan pinagagawas niya hira han turil. 4Paghihigawas na nira, nag-uuna hiya ha ira, ngan nasunod an mga karnero ha iya kay nakilala han iya tingog. 5Diri hira masunod hin iba; lugod makalagiw hira, kay diri nira kinikilala an iya tingog.” 6Iginsumat ni Jesus ha ira ini nga pananglitan, kundi waray hira makasabot han karuyag sidngon han pananglitan. 7Sanglit nagsiring liwat hi Jesus, “Susumatan ta kamo hin tinuod: amo ako an porta para han mga karnero. 8Mga kawatan ngan mga tikasan an ngatanan nga kinmanhi una ha akon; kundi waray mamati ha ira an mga karnero. 9Amo ako an porta. Matatalwas an bisan hin-o nga masulod pinaaagi ha akon, masulod-guwa hiya ngan makakaagi hin panibsiban. 10Nasulod la an kawatan hin pangawat, panmatay, ngan panmungkag. Kinmanhi ako basi makaangkon hira han kinabuhi, an hura nga kinabuhi. 11“Amo ako an maupay nga magmarangno han mga karnero. An maupay nga magmarangno andam pag-unong han iya kinabuhi tungod han mga karnero. 12An sinuholan la, kay diri magmarangno ngan diri tag-iya han mga karnero, nabaya ha ira ngan nakalagiw kon nakita hiya hin lubo; sanglit tinatabag han lubo an mga karnero ngan nagsasarang hira. 13Nakalagiw an sinuholan, kay sinuholan man la hiya ngan diri napaid han mga karnero. 14- 15Amo ako an maupay nga magmarangno. Sugad nga nakilala an Amay ha akon ngan nakilala ako han Amay, ha amo man nga paagi, nakilala ako han akon karnero ngan nakilala man hira ha akon. Ngan andam ako hin pag-unong han akon kinabuhi tungod ha ira. 16May-ada iba nakon nga mga karnero nga diri sakop hini nga panon. Kinahanglan sakopon ko liwat hira; mamamati hira han akon tingog, ngan mauusa na la hira nga panon ha ubos hin usa nga magmarangno. 17“Nahigugma an Amay ha akon kay andam man ako hin paghatag han akon kinabuhi basi mahibalik liwat ini ha akon. 18Waray makakaagaw han akon kinabuhi; ihinahatag ko ini ha akon kalugaringon nga pagbuot. May-ada ko gahom hin pagtubyan han akon kinabuhi ngan may-ada ko liwat gahom hin pagbawi hini. Amo ini an ipinapagbuhat ha akon han akon Amay.” 19Nagkabahin na liwat an mga Judiyo tungod hini nga mga pulong. 20Nagsiring in kadam-an ha ira, “Sinasangkayan hiya hin yawa ngan nakulangan ha hiya hin buot! Kay ano nga namamati pa kamo ha iya?” 21Kundi nagsiring an iba, “Diri makakaghimangraw hin sugad hini in tawo nga sinasangkayan hin yawa! Uunanhon man hin yawa pagpakita han mga buta?” 22Inmabot an panahon han pagsaurog han Pyesta han Paghalad didto ha Jerusalem ngan panahon adto hin kathagkot, 23ngan didto ha Templo naglalakat hi Jesus didto han Balkon ni Solomon. 24Gin-alirongan hiya han mga Judiyo nga nagsiring, “Tubtob san-o an imo pagpinakulbai ha amon? Sumati kami hin tinuod kon amo ka an Mesiyas.” 25Nagbaton hi Jesus, “Ginsumatan ko na kamo, kundi diri man kamo natuod ha akon. Saksi ha akon an gintuman ko nga mga buhat nga sugo han akon Amay; 26kundi diri kamo matuod kay diri man kamo akon mga karnero. 27Namamati han akon tingog an akon mga karnero; nakilala ako ha ira, ngan nasunod hira ha akon; 28Nahatag ako ha ira han dayon nga kinabuhi, ngan diri nagud hira mamamatay; ngan waray makakaagaw ha ira tikang ha akon. 29Labaw han ngatanan an akon Amay nga amo an naghatag ha ira ha akon, ngan waray gud makakaagaw ha ira tikang han kamot han Amay. 30Mag-usa la an Amay ug ako.” 31Nanmurot na liwat an mga Judiyo hin mga bato paglabay ha iya. 32Ginsiring hira ni Jesus, “Damo nga mga mag-upay an akon nabuhat ha iyo atubangan nga sugo han akon Amay; hain man hini nga mga buhat in pinasisikaran niyo hin pagbato ha akon?” 33Nagbaton an mga Judiyo, “Ginbabato ka namon diri tungod hin ano man nga mag-upay nga mga buhat, kundi tungod han imo pagpasipara han Dyos! Nagpapaka-Dyos ka, nga tawo ka man la!” 34Nagbaton hi Jesus, “Di ba nahisurat ha iyo kalugaringon nga Balaod nga nagsiring an Dyos, ‘Mga dyos kamo’? 35Maaram kita nga matuod ha kadayonan an iginsisiring han kasuratan, ngan gintawag han Dyos nga mga dyos adton mga tawo nga gintaporan han iya mga pulong. 36Mahitungod ha akon, ginpili ako han Amay ngan ginsugo nganhi ha kalibutan. Sanglit uunanhon pakasiring niyo nga nagpapasipara ako han Dyos tungod han pagsiring ko nga amo ako an Anak han Dyos? 37Sanglit angay diri kamo tumoo ha akon kon diri ako nagbubuhat han mga buhat han akon Amay. 38Kundi kon nagbubuhat man ako, bisan kon diri kamo natoo ha akon, kinahanglan tumoo kamo bisan na man la han akon mga buhat, basi hibaroan ngan masayoran niyo nga aadi ha akon an Amay, ngan aada ako ha iya.” 39Gin-idarakop na liwat hiya nira, kundi nakapudlos hiya tikang ha ira mga kamot. 40Binmalik na liwat hi Jesus ngadto ha tabok han Salog han Jordan, ngadto han dapit diin nanmunyag hi Juan, ngan nagpabilin hiya didto. 41Pinmakadto ha iya in damo nga mga tawo. Nagsiring hira, “Waray magbuhat hi Juan hin mga orosahon, kundi puros matuod an iginsiring niya mahitungod hini nga tawo.” 42Ngan damo nga mga tawo didto in tinmoo kan Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\