MATEO 2

1Natawo hi Jesus ha bungto han Betlehem, ha tuna han Judea, han panahon nga hi Herodes an hadi. Waray pag-iha, nagkaabot ha Jerusalem, tikang ha sinirangan, in mga tawo nga batid hin kamaaram bahin han kabitun-an, 2ngan nagpakiana hira, “Hain ba an natawo nga bata nga hadi han mga Judiyo? Hinkit-an namon ha sinirangan an iya bituon, ngan kinmanhi kami hin pagsingba ha iya.” 3Han pakabati hini ni Hadi Herodes, nabaraka hiya pati an bug-os nga Jerusalem. 4Gintirok niya an ngatanan nga mga puno han kapadian ngan mga magturutdo han Balaod, ngan ginpakianhan hira, “Diin ba matatawo an Mesiyas?” 5“Didto ha bungto han Betlehem, ha Judea,” nagbaton hira. “Amo ini an iginsurat han manaragna: 6‘Ikaw Betlehem, ha tuna han Juda, diri ka gud amo an giuubosi han mga bungto han Juda; kay magawas tikang ha imo in usa nga pangulo nga magpapakaupay han akon katawhan nga Israel.’ ” 7Sanglit, iginpatawag ni Herodes hin hilom an mga kamag-araman nga tikang ha sinirangan. Hinbaroan niya tikang ha ira an untop nga takna han pagpakita han bitoon. 8Ngan ginpakadto hira ha Betlehem ngan gintugon hira: “Pakadto kamo, ngan pamilnga niyo hin maupay an bata. Kon hiagian niyo, pahibaroa ako dayon, basi kumadto man ako hin pagsingba ha iya.” 9- 10Ngan nagkalakat hira. Nakita nira an amo ngahaw nga bitoon nga hinkit-an nira ha sinirangan. Nalipay hira han pakakita nira han bitoon. Nag-una ini ha ira tubtob nga tinmungod ngan hinmunong ha dapit nga hinmumutangan han bata. 11Sinmulod hira han balay ngan hinkit-an nira an bata upod hi Maria nga iroy niya. Linmuhod hira, ngan nagsingba ha iya. Binuksan nira an ira mga dara ngan naghalad hira ha iya hin bulawan, insyenso ug mira. 12Ginpahimangno hira han Dyos pinaagi hin inop nga diri na bumalik hira ngadto kan Herodes; sanglit nangoli hira ngan lain nga dalan an ira gin-agian. 13Han paghilakat na nira, pinmakita kan Jose ha inop in usa nga anghel han Ginoo ngan nagsiring, “Buhat, dad-a an bata ngan an iroy niya, ngan palagiw kamo ngadto ha Ehipto. Pabilin kamo didto ngada han pagsidnga ko ha iyo, kay magbibiling han bata hi Herodes basi patayon niya.” 14Binmuhat hi Jose, gindara niya an bata ngan an iroy, ngan pinmalagiw hira ngadto ha Ehipto hadto ngahaw nga gab-i. 15Nagpabilin hira didto ngada han kamatay ni Herodes. Nahinabo ini basi matuman an iginsiring han Ginoo pinaagi han manaragna, “Gintawag ko an akon Anak tikang ha Ehipto.” 16Duro an kapungot ni Herodes han pakasabot niya nga gintuyaw la hiya han mga kamag-araman nga tikang ha sinirangan. Nagsugo hiya nga pamatayon an ngatanan nga kabataan nga kalalaken-an ha Betlehem ngan ha higrani nga mga dapit nga may duha ka tuig an panuigon ug bisan diri pa duha ka tuig sumala han iya nahibaroan tikang han mga bisita han takna han pagpakita han bitoon. 17Dida hini natuman an iginsurat ni Jeremias nga manaragna nga nasiring: 18“Binati in tingog ha Rama, tingog hin mapait nga pagnguyngoy ngan pagtangis. Nagtangis hi Raquel tungod han iya mga anak, nagtangis hiya ngan waray makakaliaw ha iya, kay patay na hira ngatanan.” 19Han kamatay na ni Herodes, pinmakita kan Jose pinaagi hin inop didto ha Ehipto in usa nga anghel han Ginoo. 20Nagsiring hiya, “Buhat, dad-a an bata ngan an iroy niya, ngan balik ngadto ha tuna han Israel, kay patay na an mga nagdudumot han bata.” 21Sanglit binmuhat hi Jose, gindara niya an bata ngan an iroy niya, ngan inmoli ngadto ha Israel. 22Kundi han pakabati niya nga hi Arquelao nga anak ni Herodes, amo an sinmaliwan nga hadi han Judea, nahadlok hi Jose hin pag-ukoy didto. Ginpahimangno pa hiya pinaagi hin inop, sanglit kinmadto hiya ha lalawigan han Galilea; 23ngan nag-ukoy hiya ha Nazaret nga bungto, basi matuman ini nga iginsiring han manaragna: “Tatawgon hiya nga Nazareno.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\