MATEO 3

1Hadto nga panahon hi Juan nga Parabunyag kinmadto ha kamingawan han Judea ngan nagtikang hin pagwali. 2Nagsiring hiya, “Magbasol ngan bayai an iyo mga sala kay hirani na an Ginhadian han langit.” 3Hi Juan amo an hinabihan ni Isaias nga manaragna han pagsiring niya: “May nagoliat ha kamingawan, ‘Andama niyo an dalan para han Ginoo; tadonga an dalan nga iya aagian!’ ” 4Hinimo hin buhok hin kamelyo an kan Juan panapton, anit an iya bakos ha hawak, ngan mga duron ngan dugos ha kagurangan an karaonon niya. 5Kinmadto ha iya an mga tawo tikang ha Jerusalem, tikang ha bug-os nga lalawigan han Judea ngan tikang han ngatanan nga katunaan nga harani han Salog Jordan. 6Iginkumpisal nira an ira mga sala ngan ginbunyagan hira ni Juan didto ha Salog Jordan. 7Han pakakita ni Juan han damo nga mga Parisiyo ngan mga Sadusiyo nga nadaop pagpabunyag ha iya, nagsiring hiya ha ira, “Kamo nga mga halas—hin-o ngani an nagsumat ha iyo nga makakalikay kamo han tiarabot nga kasina han Dyos? 8Ipakita ha iyo mga buhat nga nagbasol na kamo han iyo mga sala. 9Ayaw kamo tapod nga mga anak kamo ni Abrahan. Nasiring ako ha iyo nga ini nga mga bato mahihimo han Dyos nga mga anak ni Abraham. 10Andam na an parakol hin pagpulod han kahoy ha iya mga gamot; pupudlon ngan susunogon an tagsa nga kahoy nga diri nahatag hin maupay nga bunga. 11Nagbubunyag ako ha iyo hin tubig, tigaman han iyo pagbasol; kundi magbubunyag ha iyo han Espiritu Santo ngan hin kalayo hiya nga masunod ha akon. Labaw gud hiya ha akon; diri ngani ako takos magbitbit han iya mga sandalyas. 12Dara niya an iya nigo hin pagpalid basi an uhot mahilain han tipasi. Pagtitirokon niya an trigo didto ha iya kamalig, kundi an uhot pagsusunogon ha kalayo nga diri napaparong.” 13Hadto nga panahon, inmabot hi Jesus tikang ha Galilea, ngan kinmadto kan Juan didto ha Jordan basi bunyagan hiya ni Juan. 14Gintalinguha ni Juan nga magbalhin hi Jesus han iya nahuhunahunaan ngan iya ginsiring, “Ako kunta an angay pagbunyagan mo, kundi ikaw lugod an napakanhi ha akon!” 15Kundi binmaton hi Jesus ha iya, “Pabay-i la anay ini yana. Kay dida hini nga paagi mahihimo naton an ngatanan nga ginkikinahanglan han Dyos.” Ngan tinmangdo hi Juan. 16Han kabunyagi na kan Jesus, hinmawas hiya han tubig. Nabuksan an langit ngan hinkit-an ni Jesus an Espiritu han Dyos nga nakunsad sugad hin sarapati ngan hinmugdon dida ha iya. 17Ngan nagsiring in tingog tikang ha langit, “Amo ini an akon hinigugma nga Anak nga nakakalipay gud ha akon.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\