GINPADAYAG 10

1Hinkit-an ko liwat in usa pa nga makusog nga anghel nga nalusad tikang ha langit. Napuputos hiya hin dampog, ngan ginlilibotan hin balangaw an iya ulo. An iya bayhon sugad hin adlaw ngan an iya mga bitiis sugad hin mga harigi nga kalayo. 2May-ada niya gutiay nga linikid nga basahan nga binuklad ha iya kamot. An iya tuo nga tiil natamak han dagat ngan an iya wala nga tiil natamak han tuna. 3Ginmoliat hiya sugad hin pagngurob hin mga liyon. Kahuman niya paggoliat, binmaton an pito nga mga dalugdog pinaagi han ira daguhob. 4Han pagyakan nira, tipagsusurat na unta ako, kundi may-ada tingog nga hinbatian tikang ha langit nga nasiring, “Ayaw ipasabot an iginsiring han pito nga mga dalugdog; ayaw isurat!” 5Niyan, an anghel nga natukdaw ha dagat ngan ha tuna nagbayaw han iya tuo nga kamot ngadto ha langit 6ngan nagsumpa ha ngaran han Dyos nga buhi ha kadayonan, nga naghimo han langit, han tuna, ngan han dagat, ngan han ngatanan nga mga butang nga aada ha ira. Nagsiring an anghel, “Diri nagud maglalangan! 7Kundi kon magpatunog na an ikapito nga anghel han iya trompeta, pagtutumanon na han Dyos an iya tinago nga paglarang, sugad nga ginpahibaro niya hadto an iya mga surugoon, an mga manaragna.” 8Ngan, an tingog nga akon hinbatian tikang ha langit nagsiring na liwat ha akon, “Kadtoa ngan kuhaa an binuklad nga gutiay nga linikid nga basahan nga kinakaptan han anghel nga natukdaw ha dagat ngan ha tuna.” 9Kinmadto ako han anghel ngan naghangyo ako nga ihatag ha akon an gutiay nga linikid nga basahan. Ginsiring ako niya, “Kuhaa ngan kaona; matam-is ini sugad hin dugos dida ha imo baba kundi kon matulon mo na, maaslom na ini.” 10Ginkuha ko an gutiay nga linikid nga basahan dida ha iya kamot ngan ginkaon ko. Matam-is ini sugad hin dugos han dida pa la ha akon baba, kundi han pagtunla ko, nagmaaslom didto ha akon tiyan. 11Niyan ginsiring ako, “Kinahanglan igpasangyaw mo na liwat an mensahe han Dyos ngadto han mga katawhan, kanasoran, mga pinulongan, ngan mga kahadian.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\