GINPADAYAG 13

1Ngan hinkit-an ko in usa nga mapintas nga mananap nga inmutwal ha dagat. May-ada ini napulo nga mga sungay ngan pito nga mga ulo; ha kada sungay may-ada korona, ngan ha kada ulo hini nahisurat in ngaran nga nagpapakaalo han Dyos. 2Pariho hin lyupardo an mapintas nga mananap, may mga tiil nga sugad hin kanan uso, ngan baba nga sugad hin kanan liyon. Gintagan han dragon ini nga mapintas nga mananap han iya kalugaringon nga gahom, han iya trono, ngan han iya dako nga pagburut-an. 3Usa han mga ulo han mapintas nga mananap daw sugad hin nasamad hin grabe, kundi nag-upay na ini nga kasamdan. Nahipausa an bug-os nga kalibutan, ngan nagsunod hira han mapintas nga mananap. 4Nagsingba han dragon an ngatanan nga mga tawo, kay iginhatag niya an iya pagburut-an ngadto han mapintas nga mananap. Nagsingba liwat hira han mapintas nga mananap nga nasiring, “Hin-o ba in masugad han mapintas nga mananap? Hin-o ba in makakaato hini?” 5Gintugotan an mapintas nga mananap hin maparayawon nga pagyakan nga nagtatamsak han ngaran han Dyos, ngan tinugotan liwat ini hin pag-angkon hin pagburut-an sulod hin 42 ka bulan. 6Nagtikang ini hin pagpanhimaraot han Dyos, han iya ngaran, han dapit nga inuokyan han Dyos, ngan han ngatanan nga nag-uokoy ha langit. 7Gintugotan liwat ini hin pakig-away han mga magtinuohon ngan hin pagpirde ha ira, ngan gintagan ini hin pagburut-an han tagsa nga tribo, nasod, pinulongan ngan mga katawhan. 8Magsisingba han mapintas nga mananap an ngatanan nga mga tawo nga nag-uukoy dinhe ha tuna, labot han mga tawo kanay mga ngaran nahisurat na han waray pa hihimoa an kalibutan, dida han basahan han mga buhi nga gintatag-iya han Kordero nga ginpatay. 9“Sanglit, pamati, kon may-ada niyo mga durunggan! 10Bibihagon manta an birihagon, papatayon manta pinaagi hin espada an paratayon pinaagi hin espada. Nagkikinahanglan ini hin pagpailob ngan pagtoo para han mga magtinuohon.” 11Niyan hinkit-an ko liwat in lain nga mapintas nga mananap nga ginmuwa tikang ha tuna. May-ada ini duha nga mga sungay nga sugad hin kanan kordero, ngan an tingog hini sugad hin kanan dragon. 12Ginggamit hini an dako nga pagburut-an han syahan nga mapintas nga mananap dida ha iya atubangan, ngan ginpirit hini an tuna ngan adton mga nag-uokoy ha tuna hin pagsingba han syahan nga mapintas nga mananap, kanay grabe nga samad nag-upay na. 13An ikaduha nga mapintas nga mananap nagpakita hin dagko nga mga milagro. Nagpalusad ini hin kalayo tikang ha langit, ha atubangan han ngatanan nga mga tawo. 14Ngan nalimbongan hini an ngatanan nga mga tawo nga nag-uokoy ha tuna pinaagi han mga milagro nga ginbuhat ha atubangan han syahan nga mapitas nga mananap. Pinapaghimo hira han mapintas nga mananap hin ladawan ha pagpasidungog han mapintas nga mananap nga ginsamad han espada, kundi waray mamatay. 15Gintugotan an ikaduha nga mapintas nga mananap hin pagginhawa hin kinabuhi ngadto han ladawan han syahan nga mapintas nga mananap, basi makagyakan an ladawan, ngan makahimo hin pamatay hadton mga diri magsisingba hini. 16Ginpirit han mapintas nga mananap an ngatanan nga mga tawo, gudti ug dagko, riko ug kablas, oripon ug talwas, nga mahipatikan an ira tuo nga mga kamot o an ira mga agtang. 17Waray makakapalit o makakagbaligya labot kon may-ada niya hini nga nahipatik nga ngaran han mapintas nga mananap o han numero nga natindog hini nga ngaran. 18Nagkikinahanglan ini hin kinaadman. An may-ada hibaro makakasabot han kahulogan han numero han mapintas nga mananap, tungod kay ini nga numero natindog para hin ngaran hin usa ka tawo. Sais syintos saysenta y sais ini nga numero.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\