GINPADAYAG 15

1Niyan hinkit-an ko didto ha langit in lain nga urusahon ngan maka-aramdok nga taran-awon. Nakita ko in pito nga mga anghel nga dara in pito nga mga peste nga amo na ini an kataposan na mga kasakitan, kay amo ini an kataposan na nga pagpahayag han kapungot han Dyos. 2Ngan hinkit-an ko in sugad hin dagat nga salaming, nga sinaktan hin kalayo. Hinkit-an ko adton mga tawo nga nakadaog han mapintas nga mananap ngan han iya ladawan, ngan han usa kanay ngaran tinitindogan hin numero. Naninindog hira ha tabi han dagat nga salaming, nga nakakadara hin mga arpa nga iginhatag ha ira han Dyos. 3Nagkakaranta hira han karantahon ni Moises nga surugoon han Dyos, ngan han karantahon han Kordero: “Ginoo nga Dyos nga Labi Kamakagarahum hin pagkadako ngan pagkama-aramdok han imo mga buhat! Hadi han kanasoran, hin pagkamatadong ngan pagka-matuod han imo mga paagi! 4Hin-o in diri mahahadlok ha imo, O Ginoo? Hin-o in madiri pagpasangyaw han imo pagkagamhanan? Ikaw gud la an baraan. Makanhi ngan magsisingba ha imo an ngatanan nga kanasoran, kay hinkikit-an han ngatanan an imo magtadong nga mga buhat.” 5Katapos hini hinkit-an ko nga naabre an templo ha langit diin nakadto ha sulod hini an Tulda han Ginsaaran. 6Ginmuwa han templo an pito nga mga anghel nga may pito nga mga peste; nakakasul-ot hira hin malinis ngan mainggat nga lino nga bado, ngan may-ada nira mga banda nga bulawan nga isinasangbod han ira mga dughan. 7Niyan gintagan han usa han upat nga buhi nga mga binuhat an pito nga mga anghel, hin pito nga mga surudlan nga bulawan, nga puno han kapungot han Dyos nga buhi ha kadayonan. 8Nalukop an templo hin aso nga tikang han himaya ug gahom han Dyos, ngan waray nakakasulod ngadto han templo tubtob han katapos han pito nga mga peste nga dara han pito nga mga anghel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\