GINPADAYAG 16

1Niyan hinbatian ko in dako nga tingog nga tikang han templo nga nagsiring ngadto han pito nga mga anghel, “Pakadto kamo ha tuna ngan ihuwad niyo didto an pito nga mga surudlan han kapungot han Dyos!” 2Linmakat an syahan nga anghel ngan iginhuwad ngadto ha tuna an sulod han iya surudlan. Nahiagom hin mag-undag ngan magngutngot nga mga hubag adton mga tawo nga napatikan han tigaman han mapintas nga mananap ngan adton mga nagsingba han iya ladawan. 3Niyan ginhuwad han ikaduha nga anghel an sulod han iya surudlan ngadto ha dagat. Nahimo an tubig nga sugad han dugo hin patay nga tawo, ngan nagkamatay an ngatanan nga buhi nga binuhat dida ha dagat. 4Niyan ginhuwad han ikatulo nga anghel an sulod han iya surudlan ngadto han mga salog ngan mga burabod hin tubig, ngan nahimo nga dugo ini nga mga tubig. 5Hinbatian ko an anghel nga tinaporan han katubigan nga nasiring: “Matadong ka ha imo mga paghukom, O Baraan nga Dyos nga amo yana, ngan amo hadto! 6Gin-ula han mga tawo an dugo han mga magtinuohon ngan han mga manaragna, ngan ginpainom mo hira hin dugo. Amo ini an angay ha ira!” 7Ngan hinbatian ko in tingog nga tikang han altar nga nasiring, “O Ginoo nga Dyos nga Makagarahum han Ngatanan! Matuod ngan matadong gud an imo mga paghukom!” 8Niyan ginhuwad han ikaupat nga anghel an sulod han iya surudlan ngadto han adlaw, basi masunog in damo nga mga tawo tungod han makalilisang nga kamapaso. 9Nasunog an mga tawo tungod han makalilisang nga kamapaso, ngan ginpanhimaraot nira an ngaran han Dyos nga may pagburut-an hini nga mga peste. Kundi waray hira bumaya han ira mga sala, ngan waray hira magdayaw han iya pagkaharangdon. 10Niyan ginhuwad han ikalima nga anghel an sulod han iya surudlan ngadto han trono han mananap. Nalukop hin kasisidman an ginhadian han mapintas nga mananap, ngan ginkagat han mga tawo an ira dila, tungod han ira mabangis nga gin-aantos, 11ngan ginpanhimaraot nira an Dyos han langit tungod hini nga mga mag-ul-ol ngan mga hubag. Kundi waray hira bumaya han ira magraot nga mga binuhatan. 12Niyan ginhuwad han ikaunom nga anghel an sulod han iya surudlan ngadto han dako nga Salog Eufrates. Hinmubas ini nga salog, basi kaagian han mga hadi nga tikang han sinirangan. 13Ngan hinkit-an ko in tulo nga maghugaw nga mga espiritu nga sugad hin mga pakla, nga naguwa tikang han baba han dragon, han baba han mapintas nga mananap, ngan han baba han diri matuod nga manaragna. 14Amo ini an mga espiritu han mga yawa nga nagbubuhat hin mga milagro. Napakadto ini nga tulo nga mga espiritu ha mga kahadian han kalibutan basi pagtirokon hira para han araway dida han dako nga adlaw han Dyos nga Labi Kamakagarahum. 15“Pamati kamo! Maabot ako sugad hin kawatan! Palaran adton mag-aagma ngan magbabantay han iya panapton, basi diri hiya maglakat nga lubas ngan maalohan ha atubangan han mga tawo!” 16Niyan gindara han mga espiritu an kahadian ngadto hin dapit nga ha Hebreo tinatawag nga “Armagedon.” 17Niyan ginhuwad han ikapito nga anghel an sulod han iya surudlan ngadto ha kahanginan. Usa nga dako nga tingog hinbatian tikang ha trono didto han templo, nga nasiring, “Nahuman na!” 18Nagkikidlat, nagdalugdog, naglilinti, ngan linminog hin makusog. Waray pa gud sugad hini hin kamakusog nga linog han paghimoa han tawo; amo ini an gikukusogi han ngatanan nga linog! 19Nagkatulo ka bahin an kabuka han dako nga syudad nga nagun-ob an ngatanan nga mga syudad han ngatanan nga mga nasod. Nahinumdom an Dyos han dako nga Babilonia, ngan ginlugos niya hin pagpainom han bino tikang han iya irimnan—an bino han iya mabangis nga kapungot. 20Naanaw an ngatanan nga mga puro, nawara an ngatanan nga kabukiran. 21Nagkahuglog tikang ha langit in dagko nga mga yelo nga natimbang hin mga singkuenta ka kilo an kada usa ngada han mga tawo. Ngan ginpanhimaraot han mga tawo an Dyos tungod han peste han dagko nga mga yelo kay makalilisang gud adto nga peste.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\