GINPADAYAG 17

1Niyan an usa han pito nga mga anghel nga may-ada pito nga mga surudlan dinmaop ha akon ngan nagsiring: “Pakadi, ngan ipakikita ko ha imo kon uunanhon an pagsirot han babaye nga maraot an bantog, nga amo an dako nga syudad nga gintindog hirani hin damo nga mga salog. 2Nakighilawas hini nga maraot nga babaye an kahadian han tuna, ngan nagkahuhubog an mga tawo ha kalibutan tungod han pag-inom han bino han iya maghilas nga kalaw-ayan.” 3Sinmakob nganhi ha akon an Espiritu, ngan gindara ako han anghel ngadto hin kamingawan. Didto hinkit-an ko in babaye nga nasakay dida hin pula nga mapintas nga mananap nga luob hin mga ngaran nga nagpapanamastamas han Dyos; an mananap may pito nga mga ulo ngan napulo nga mga sungay. 4Granate ngan pula an bado han babaye, ngan luob hiya hin bulawan nga mga sabong, mahal nga mga bato, ngan mga perlas. Nakapot hiya hin kupa nga bulawan nga puno hin maglaw-ay ngan maghugaw nga mga butang ngan mga bunga ini han iya maghilas nga kalaw-ayan. 5Nahisurat ha iya agtang in ngaran nga may tinago nga kahulogan: “An Bantogan nga Babilonia, iroy han ngatanan nga magraot an dungog nga kababayen-an, ngan han ngatanan nga magngil-ad dinhe ha kalibutan.” 6Ngan hinkit-an ko nga an babaye nahubog han dugo han mga magtinumanon han Dyos, ngan han dugo hadton mga pinanmatay tungod kay inmunong hira kan Jesus. Han pakakita ko ha iya dako gud an akon paghipausa. 7Nagpakiana ha akon an anghel, “Kay ano nga nahipapausa ka man? Igsusumat ko ha imo an tinago nga kahulogan han babaye ngan han mapintas nga mananap nga sinasakyan niya nga may-ada pito nga mga ulo ngan napulo nga mga sungay. 8Hadto anay, buhi ito nga mapintas nga mananap, kundi yana patay na; ha diri maiha maigarawas ito tikang han kahiladman, ngan papatayon ito nga mananap. An mga tawo dinhe ha tuna, kanay mga ngaran waray mahisurat han waray pa hihimoa an kalibutan didto ha basahan han mga buhi, mapapausa hira kon kumita hira hito nga mananap. Buhi ito hadto anay; yana patay na, kundi mapakita liwat. 9“Kinahanglan nga may-ada kinaadman nga hibaro hin pakasabot hini nga mga butang. An pito nga mga ulo amo an pito nga mga pungtod nga linilingkoran han babaye. Mahimo liwat nga pito ini nga mga hadi. 10Napukan na an lima ha ira, naghahadi pa in usa, ngan waray pa umabot an usa; kon umabot na hiya, kinahanglan maghadi hiya hin madaliay. 11An mananap nga buhi hadto anay, kundi patay na, amo adton ikawalo nga hadi nga kaupod han nahiuna nga pito, ngan papatayon liwat hiya. 12“An imo hinkit-an nga napulo nga mga sungay amo adton napulo nga mga hadi nga waray pa makatikang hin paghadi, kundi ihahatag ha ira in gahom hin paghadi upod han mananap, sulod hin usa ka oras. 13Uusa la an panuyo hini ngatanan nga napulo nga mga hadi, ngan ihahatag nira an ira gahom ngan pagburut-an ngadto han mananap. 14Makikig-away hira han Kordero, kundi pagdadag-on hira han Kordero upod han iya mga tinawag, mga pinili, ngan magtinumanon nga mga sumusunod, kay amo hiya an Ginoo han mga ginoo ngan Hadi han mga hadi.” 15Nagsiring liwat ha akon an anghel: “An mga tubig nga linilingkoran han babaye nga maraot an bantog amo an mga nasod, mga katawhan, ngan mga pinulongan. 16An imo hinkit-an nga napulo nga mga sungay ngan an mapintas nga mananap magdudumot han babaye nga maraot an bantog; kukuhaon nira an ngatanan nga aada ha iya, ngan paglulubasan hiya; ngan kakaonon nira an iya unod ngan papatayon hiya pinaagi hin kalayo. 17Kay iginbutang han Dyos dida ha ira mga kasingkasing an kaburut-on hin pagtuman han kanan Dyos panuyo pinaagi hin pagkaurusa hin pagbuhat ngan paghatag ngadto han mananap han ira gahom hin paghadi tubtob nga matuman an mga pulong han Dyos. 18“An hinkit-an mo nga babaye amo an bantogan nga syudad nga naghahadi han ngatanan nga kahadian han tuna.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\