TITO 1

1Tikang kan Pablo, surugoon han Dyos ngan apostol ni Jesu-Cristo. Ginpili ngan ginpadara ako hin pagparig-on han pagtoo han mga tawo nga pinili han Dyos ngan pagdara ha ira ngadto han kamatuoran nga gintutdo han aton tuloohan, 2nga pinapasikad dida han paglaom han dayon nga kinabuhi. An Dyos nga diri nagbubuwa nagsaad ha aton hini nga kinabuhi tikang pa ha tinikangan. 3Ha igo nga panahon iginpadayag niya dida han iya mensahe nga igintapod ha akon, ngan iginpasangyaw ko tungod han sugo han Dyos nga aton Magtaralwas. 4Nagsusurat ako kan Tito, an akon matuod nga anak ha pagtoo nga aton ginkakaangbitan. Tagan ka unta han Dyos nga Amay ngan han aton Magtaralwas nga hi Cristo Jesus han grasya ngan kamurayaw. 5Iginbilin ko ikaw ha Creta pagtuhay han mga butang nga kinahanglan pa buhaton, ngan pagtudlok hin mga katigurangan han singbahan ha kada bungto. Hinumdomi an akon mga tugon: 6kinahanglan nga in usa nga tigurang diri sarawayon; kinahanglan usa la an asawa, ngan kinahanglan magtinuohon an iya mga anak ngan waray bantog hin pagkabugoy o pagkamasupakon. 7Kinahanglan diri sarawayon in pangulo han singbahan, kay nagdudumara hiya han buruhaton han Dyos. Kinahanglan diri hiya parayawan o diri madagmit masina o diri parahubog, o diri maisog, o diri maimot. 8Kinahanglan makiangayon hiya ngan mahigugmaon han mag-upay. Kinahanglan nakakapugong hiya han iya kalugaringon, matadong, baraan, ngan disiplinado. 9Kinahanglan kaptan niya hin marig-on an pagturon-an nga kasasarigan nga igintutdo ha iya. Dida hini nga paagi makakahimo hiya pagdasig han iba pinaagi han matuod nga pagturon-an, ngan makakapakita liwat hiya han kasaypanan hadton mga natipa hini nga pagturon-an. 10Kay damo labi na han mga nakabig tikang han tuloohan han mga Judiyo, in nasupil ngan nanlilimbong han iba pinaagi han ira kalurongan. 11Kinahanglan paukyon an ira pagyinakan, kay ira ginsasamok in bug-os nga mga panimalay pinaagi hin pagtutdo han diri angay igtutdo, tungod la hin makaarawod nga tuyo hin panalapi. 12Taga-Creta ngahaw, nga usa han ira mga manaragna, nagsiring: “An mga taga-Creta dayuday nga buwaon magbangis nga kamanampan, ngan hubya ngan mga lamonero.” 13Matuod ini nga iya siring. Tungod hini, kinahanglan sawayon mo hira ngan busai, basi makaangkon hira hin marig-on nga pagtoo, 14ngan diri na hira tumoo han mga susumaton han mga Judiyo ngan han mga kasugoanan nga natikang la hin mga tawo nga nagsalikway han kamatuoran. 15Para hadton mga putli putli an ngatanan nga mga butang; kundi para hadton mga maghugaw ngan diri matinuohon waray putli nga butang kay nahugawan na an ira mga konsensya ngan mga panmurubuot. 16Nasiring hira nga nakilala hira han dyos, kundi diri man kinikita dida ha ira mga buhat. Magdumot ngan malinarisnon hira, ngan diri angay hira makagbuhat hin bisan ano nga maupay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\