Kɔrntifa cir 1

1Ndoo Pɔl kẽ ma suhu wo Yesu kãndeyãrwɛ Sohotãn ne, too saba nwo yrũhũ nɔ wãã. Ndoo Pɔl kẽ, le tãy Yãhã ye ke n ta yee, n ba nii Yesu Crise tẽnlɛhɛ. 2Wo u saba yrũhũ nɔ wãã Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa kẽ Kɔrnti wo. Yãhã pe yee, ma pe ta ke wãm, pe n wãã le Yesu Crise kãmay na. Wo u yrũhũ nɔ wãã mpãy bya kẽ pe ma teebɛhɛ byɛ wo, ma -sẽ wo Yĩŋfua Yesu Crise miingbãŋ gboho. Woo kẽ pe Yĩŋfua tesẽ wo byɛ Yĩŋfua. 3Wo Tuhufua Yãhã ma suhu wo Yĩŋfua Yesu Crise ne, ke ke laantãr wĩĩ pye ye kẽ, tesẽ pe pe yrĩŋ wãã ye kẽ. 4Yãhã laantãr wĩĩ lii pye ye kẽ Yesu Crise kãmay na, yalebyɛ n syaha wãã ke kẽ loo wĩĩ na. 5Ye cã tee wãã le Yesu Crise ne, Yãhã ta ye n kayũhũ yãã ye kãnkai- byɛ wo. Koo kayũhũ kẽ ye le Yãhã kapãyĩĩ cã, ye le war. 6U Yãhã Yĩndefua Crise kapãyĩĩ nnen gbãã ye laam wo, 7ye n sya ke Yãhã kayũhũ yãã. Koo ke ye ta ye n waha wo Yĩŋfua Yesu Crise wãdurbaŋ sẽŋ. 8Woo kẽ u ga ye ta ye n yii plãhã yaha, u ma ba dur ba, waa ma n ba yãã ye plaha laa ne ye. 9Yãhã ma yɛ̃ tɛr lii ne, ke le pye, koo gii ke ye yee, ye seefar le ke Dya Yesu Crise ne, woo wii u ma wo Yĩŋfua. 10Wo nna, n ga le nar waha ye ye wo Yĩŋfua Yesu Crise myaha ne: -Ye wãã le, ye ma syi ye nii crɛŋcrɛŋ ye! -Ye nii yĩmbui nen na, -tee nii laantee nen ne! 11Wo nna, ye sẽ yãã, cɔɔ nwo pe n yee Klowee, u kahafa mpãy ra yar ma yee, wãhã ma ye nsoho wo. 12Lii le ma le na, ye kaplãŋ ma ke ya wuhu na: Nwo ga yee woo ma Pɔl kur ye, waa ter ga yee woo ma Apolosu kur ye, waa ga yee woo ma Pyar kur ye, waa ga yee woo ma u Yãhã Yĩndefua Crise kur ye. 13Tee le cã laha ma yee, u Crise sẽ la cɛr flɛ flɛ ye, ye tee nii crɛŋcrɛŋ. -Ye yãŋ, ndoo Pɔl sẽ kẽ tẽ ku trã na ye wĩĩ na ye. Ye sẽ maha tãã yi loho wo ndoo myaha na ye. 14N syaha wãã Yãhã kẽ tẽ sẽ ye tãã yi loho wo ye, ma yi kãã Kirpusu na, Kayusu ne. 15Loo na, waa saha yee ndoo kẽ n ye tãã yi loho wo ta myaha na ye. 16Cĩĩnde, n maha Tefanase kahafa tãã yi loho wo. N sẽ -sẽ le sya n maha waa tãã yi yãã loho wo nantãŋ ye. 17U Crise sẽ ra lɛhɛ wãã nawee- wãtãã myaha na ye. U ra lɛhɛ wãã, n ba naa le kapãyĩĩ wũhũ yar nawee- na. U sẽ ra lɛhɛ wãã, n ba naa le kapãyĩĩ wũhũ pãã mii pe nawee- kacãn wũhũ pãã mii syi dyaŋ ye. U Crise wãku wĩĩ trã na, n ma le pãã nawee- kacãn yor ne, le saa pii sa ye. 18Ye sẽ yãã, mpãy pe wĩĩ ga ba klaha-, ma"a Yãhã Yĩndefua Crise trã wãku wĩĩ pãã pe ye, pe ga yee, a yĩŋ wee le na ye. Ma -sẽ yee wii poo na too sya yaha u Crise kãmay na, wo cã Yãhã fãngangbãŋ kẽ u Crise trã wãku wĩĩ ne. 19Loo ne le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee, Yãhã yee: "Mpãy pe ma laantorfa, n ga pe laantor wũhũ pye klaha- pe kẽ. Mpãy pe ma kaicãfa, n ga pe kacãn wũhũ sye." 20Loo na, ma"a nii laantorfua, laa na kaicãfua, laa na kaplãntãhã pããfua driyɛ̃ wĩĩ na, le wãyĩĩ -sẽ ma na ma ye? Yãhã gɛ le yar ma yee yĩŋ wee driyɛ̃fa kacãn na ye. 21Ye sẽ yãã, driyɛ̃fa laantor pe ta pe sẽ waha Yãhã laantor war ye. Loo ne, mpãy pe Yesu ta pe Yatɛr, Yãhã yee ke ga poo sya yaha le Yesu kapãyĩĩ kãmay na, lii le n pãã driyɛ̃fa ye, pe n yee yĩŋ wee le na ye. 22Yiifee- n kɛ laanwɔ wũhũ n pye pe n yãã yĩnde ne. Jrɛkefa n kɛ pe kacãn yãã driyɛ̃ wũhũ wĩĩ na. 23Wii poo na, wo u Crise trã wãku wĩĩ pãã nawee- ye. Loo nde ncafũhũ yigi pe Yiifee- kẽ; mpãy pe wee Yiifee- ye, poo n yee yĩŋ wee le na ye. 24Yesu kãndeyãrfa byɛ, mpãy pe ma Yiifee-, tesẽ mpãy ne pe wee Yiifee- ye, poo ye u Crise ma Yãhã fãngangbãŋ, ma maha ma ke laantor. 25Yãhã wũhũ nkãy nawee- n yee yĩŋ wee ke na ye, ke tɛr gboho nawee- laantor wũhũ na. Tesẽ, Yãhã wũhũ nkãy nawee- n yee fãnga wee ke na ye, ke tɛr gboho nawee- fãnga na. 26Wo nna, tee wee ngaa driyɛ̃fa yĩnde na ye, Yãhã n -sẽ ye yãŋ yi, -ye loo yãŋ! Ye laam wo, kaicãfa sẽ nihi ye, fãngafa sẽ nihi ye, nangbãm sẽ nihi ye. 27Mpãy pe wee kaicãfa driyɛ̃fa yĩnde na ye, Yãhã poo yãŋ yi, ma fyar yaha mpãy na pe ma kaicãfa driyɛ̃fa yĩnde na. Mpãy pe wee fãngafa driyɛ̃fa yĩnde na ye, Yãhã poo yãŋ yi, ma fyar yaha mpãy na pe ma fãngafa driyɛ̃fa yĩnde na. 28Mpãy pe ma naflam, driyɛ̃fa sẽ pe yãŋ nawee draha wo ye, ma suhu mpãy ne pe wee ngaa driyɛ̃fa yĩnde na ye, Yãhã poo yãŋ yi, ma -sẽ pe driyɛ̃fa fãnga wĩĩ kua, 29nawee waa ma n waha u ya sey Yãhã yaha ye ye. 30Yãhã -sẽ ye ta ye n seefar le Yesu Crise ne, woo kẽ u laantor le nawee laam wo. Woo kãmay na wo sroŋ Yãhã yĩnde na, wo nii Yãhã wãm, wo maha wãsyayaha yãã. 31Loo ne, le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee: "Waa sẽ yai u naa u ya sey ye, u yai u naa Yĩŋfua Yãhã koo sey."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\