Kɔrntifa cir 11

1Tẽ n yãŋ u Yãhã Yĩndefua Crise na mii, ye byɛ ye naa n yãŋ ra na ke syi, -ye ra pyer gbe! 2Ye sẽ n faha ra wĩĩ na kãnkai- wo ye. Tesẽ, tẽ ye klaha kai- nkãy ne, ye ke pye. N ye sey koo ngĩĩ wĩĩ na. 3N -sẽ n traha ye maha nde cã taha: U Crise woo u ma naa yĩŋfua, naa woo u ma u cɔɔ yĩŋfua, Yãhã koo -sẽ ma u Crise yĩŋfua. 4Yawãhã fla wo, naa ma nii n pãã Yãhã ye, laa na Yãhã ke kapãn laa le u laam wo, u n nii le tɔ̃r pe yawãhãfa ye, u ma -sẽ pye u u yĩŋ tã tã ngaa ne, u u Yĩŋfua Yesu myaha klaha- ke syi ne. 5Le ga waha pye cɔɔ kẽ tuu n pãã Yãhã ye ke yawãhã fla wo, laa na Yãhã ke kapãn laa le u laam wo, u n nii le tɔ̃r pe yawãhãfa ye. Woo ma pye u sẽ u yĩŋ tã tã ngaa ne ye, u u puai myaha klaha- ke syi ne. U ma wãcɛŋ cɔɔ wii ne u yĩŋ byɛ kur kãã. 6Cɔɔ wii ma yee, u sẽ u yĩŋ tã n tã ngaa ne ye, u yai u yĩŋ kur kãã. U ma -sẽ cã ma yee, yĩŋ wãkur wĩĩ ma fyaryigi wĩĩ, u -sẽ ke tã naa n tã ngaa ne. 7Naa woo na, u sẽ yai u u yĩŋ tã naa n tã yawãhã wo ye, Yãhã woo ta u n ke tay, koo kẽ. Naa woo u ga waha Yãhã myaha gboho. Cɔɔ woo -sẽ kẽ u ga waha u puai myaha gboho. 8Ye sẽ yãã, Yãhã sẽ cɔɔ tãhã ma u teelaa yi ma naa tãhã ye. Naa woo kẽ Yãhã u tãhã, ma u teelaa yi ma cɔɔ tãhã le ne. 9Tesẽ, Yãhã sẽ naa tãhã cɔɔ wĩĩ na ye, cɔɔ woo kẽ Yãhã u tãhã naa wĩĩ na. 10Loo ne, cɔɔ yai u ngaa tã naa n tã yĩŋ na yawãhã wo, pe n cã u yĩŋ kor le u puai ye. Yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ ma loo yãã, le n tãy pe ye. 11Too -sẽ ma Yĩŋfua Yesu kãnde wo, naa wĩĩ ma cɔɔ na, cɔɔ wĩĩ bya ma naa na. 12Ye sẽ yãã, Yãhã ke naa teelaa yi ma cɔɔ tãhã mii, Yãhã maha ta, naa see n yi cɔɔ wo koo syi. Koo kai- byɛ yir Yãhã ye. 13Yii gɛ, -ye le waha yãŋ! Le sroŋ la cɔɔ u naa n pãã Yãhã ye yawãhã wo, mii u sẽ u yĩŋ tã tã ngaa ne ye? 14Naa u ma mii, u ma u yĩnyor ta te n tyĩĩ ga far tɛr, le ga nii fyaryigi wĩĩ. 15Cɔɔ woo -sẽ nwo, u ma u yĩnyor ta ke syi, le ga nii myaha ne. Ye sẽ yãã, cɔɔ yĩnyor n tyĩĩ, ma u yĩŋ tã n tã. 16Kaplãŋ wãtyĩn wĩĩ ma pye wii laam wo yĩŋ wãtã wĩĩ nde na, u cã wãcãŋ ya u yee, wii tesẽ teebɛhɛ byɛ Yesu kãndeyãrfa yawãrfa ne, troho wãtãhã gaa ter wee wo ye ye. 17Kai- nkãy tẽ ga pãã yagaa ye wĩĩ na, n saha ye sey ke wĩĩ na ye. Ye ma yii wãã, ye sẽ kayũhũ pye ye, ye kapee- koo kẽ ke cã pee n gaha ye ye. 18Pe ra cãã yar ma yee, ye ma yii wãã yawãhã na, ye yĩmbuhu sẽ wãã le ye, ye ma crɛŋcrɛŋ. Ta laam wo, le ga waha pye cĩĩnde. 19Ye ma nii crɛŋcrɛŋ, loo gɛ ga ta le n cã mpãy poo me pe n sroŋ le Yesu kãnde wãyãr ne ye laam wo. 20Ye ma yii wãã, ma yee yaa Yĩŋfua Yesu digi wãdiŋ di, loo sẽ ne tee n pye ye. 21Ye sẽ yãã, ye ma yee yaa di yaliile wo, wii ma pa digi gii ne, ufua ga ke kur di u ya ya. Mpãy ga kuee fãã ne, mpãy -sẽ ga di, pe maha defĩĩ wɔ u n sya pe yigi. 22Klɛ wee la ye ye, ye n ga naa n di, ye naa n wɔ te wo? Ye yee la Yãhã kãndeyãrfa yawãhãfa wee ngaa ye? Ye n kɛ la ye naa fyar yaha mpãy na ngaa wee pe ye ye? Ye yee n maha lii pãã ye ye? Ndoo woo na, n saha ye sey kueekuee loo nde wĩĩ na ye. 23Kaklaha gii tẽ yãã Yĩŋfua Yesu ye u dir wãdiŋ wĩĩ na, n le cãã yar wa ye na, loo ne nde: Yĩmper gii laam wo, pe ba Yĩŋfua Yesu yi u napĩĩ- kẽ, koo yĩmper wo, u ba cãã bur gbe, 24ma syaha wãã Yãhã kẽ, ma ke bur la cɛr, ma u kãnyãrwai pye ma yee: "-Ye sya di, ke ma ta kadye draha wo, ta kadye gii ke wãã ye wĩĩ na. -Ye naa ke syi pye ye naa ye laam too ra wĩĩ na!" 25Pe di wa, u n defĩĩ sekui gbe, ma u kãnyãrwai pye ma yee: "Defĩĩ nwo ma ta ntɔ̃r draha wo, ta ntɔ̃r rii kãmay na Yãhã naambiyãrfãn le nawee- ne. -Ye naa defĩĩ wɔ koo syi ya dyaŋ yalebyɛ, ye naa ye laam too ra wĩĩ na!" 26Ye sẽ yãã, yalebyɛ ye ma nii bur di, ma nii defĩĩ wɔ koo syi ya dyaŋ, Yĩŋfua Yesu wãku wĩĩ ne tee n yar, u wãdurba per n sya ba nɔ. 27Loo ne, ye yawãhã wo, wii ma Yĩŋfua Yesu digi wãdiŋ syi di, ma u defĩĩ wãwɔŋ syi wɔ, u laam yai pe sroŋ. Mii loo sẽ ne ye, u kapee pye Yĩŋfua Yesu kadye na, tesẽ u ntɔ̃r ne. 28Nawee yai u u ya yãŋ wa, tuu cã Yĩŋfua Yesu digi wãdiŋ syi di, u defĩĩ wãwɔŋ syi ne. 29Ye sẽ yãã, wii ma Yĩŋfua Yesu digi wãdiŋ syi di, u defĩĩ wãwɔŋ syi ne, u yai u cã digitrihi ya sẽ kẽ u n di ye. U yai u cã ke ma Yĩŋfua Yesu kadye gɛ draha wo. Mii loo sẽ ne ye, Yãhã ga u pẽn. 30Ye sẽ naa loo yãŋ ngaa ye; loo ne, ye laam wo nawee- busãã ma pe kadye teelaa klaha- pe ye, mpãy ma pe n yaa, mpãy ne pe ku. 31Wo ma -sẽ yãŋ n le wo kapee- wãpyeŋ wo, wo saa pẽn nantãŋ ye. 32Yãhã ma -sẽ wo pẽn, ke laantor le wo laam wo. Loo nde na, wo wĩĩ saa ba pye klaha- driyɛ̃fa ne ye. 33Wo nna, loo ne ye ma yii wãã ma yee yaa Yĩŋfua Yesu dir di, -ye naa yii sẽŋ! 34Ye ma cã fãã ye yigi, -ye cãã di ye klɛ wo! Loo na, ye saa ba tee naa n pye laa ne ke yawãhã wo, ye wãpẽn yãã le na ye. Kai- nkãy ke kuee, n ma ba ka ye fla na, n ga ke war yi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\