Kɔrntifa cir 12

1Wo nna, Yãhã Yrã le fãnga tii wãã nawee- kẽ Yãhã tẽn wĩĩ na, n n traha ye ke byɛ cã. 2Ye cã ma yee, tee sẽ ba cĩĩnde Yãhã cã wa ye, fãnga gaa ter ba ye tyĩn naa n gaha yalebyɛ mpar wãn kuɛ ye, too tii te sẽ n pãã ye. 3N n traha ye le cã laha ye yee, Yãhã Yrã Fãnga ma pye wii laam wo, u saha yoosẽn pãã Yĩŋfua Yesu kẽ ye. Tesẽ, wii ma yee Yesu ma Yĩŋfua, Yãhã Yrã Fãnga ma u laam wo, koo kẽ u n waha le pãã. 4Yãhã tẽn fãnga ter ma te ya wuhu na. Yãhã Yrã nen ya -sẽ ne, le te wãã nawee- kẽ. 5Yĩŋfua Yesu nawee- taha tẽŋ nkãy na, ke tẽŋ wee wãcɛŋ ye. Ke tẽŋ byɛ -sẽ n tẽ woo ya kẽ. 6Kai- busãã n pye, koo Yãhã neŋ ya -sẽ kẽ ke n ta nawee- n waha koo kai- pye. 7Nawee nawee woo, Yãhã Yrã fãnga gaa wãã u kẽ, fãnga gii ke ga waha laa yɔ̃ Yesu kãndeyãrfa kẽ. 8Ye sẽ yãã, Yãhã Yrã ga fãnga wãã waa kẽ u n waha naa laantor kaplãŋ pãã. Le ga maha waa ter ta u n Yãhã wũhũ cã yigi, u naa ke pãã nawee- ye. 9Loo Yãhã Yrã nen ya kẽ, le ga maha fãnga wãã waa ter kẽ u n Yĩŋfua Yesu sroŋ ta u Yatɛr kãnkai- byɛ wo. Le ga maha waa ter ta u n waha naa yanfa jaa. 10Le ga maha waa ter ta u n waha naa laanwɔ wũhũ pye. Le ga maha waa ter ta u n waha naa Yãhã kaplãŋ luhu u laam wo, u naa ke tɔ̃r nawee- ye. Le ga maha waa ter ta u n Yãhã Yrã kai- cã war naa n yi, kai- nkãy ne ke wee Yãhã Yrã wũhũ ye. Le ga nwo ta u n waha naa yor raa ter syi pãã. Le -sẽ waa ta u n waha too yor ter nde kaplãŋ cã naa n tɔ̃r nawee- ye. 11Loo Yãhã Yrã nen ya ne, le koo kai- ngĩĩ kur byɛ pye. Nawee nawee woo, Yãhã Yrã ga fãnga wãã ufua kẽ le laam wãwãã, fãnga gii syi ke saa pye wãcɛŋ u nampyeŋ wãŋ ne ye. 12Ye cã kadye nen ma teebɛhɛ busãã ne. Ke teebɛhɛ wee wãcɛŋ ye, ke kur byɛ -sẽ kẽ ke wãã le, ma nii kadye nen. Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa kur byɛ wĩĩ ma koo syi dyaŋ. Yãhã Yĩndefua Crise kãmay na, pe byɛ wãã le, ma nii mii kadye nen ya dyaŋ. 13Wo kur byɛ, mpãy pe ma Yiifee-, mpãy ne pe wee Yiifee- ye, mpãy ne pe ma yãmpa, mpãy ne pe wee yãmpa ye, wo byɛ tãã yi loho wo, ma wãã le, ma nii kadye nen dyaŋ loo Yãhã Yrã nen ya kãmay na. Le maha wo laam yĩĩ. 14Kadye ma teebɛhɛ busãã ne, tee nen ya sẽ ne ye. 15Troho ga waha yee, koo wee koho draha syi wo ye, a loo nde na koo wee kadye teelaa ye. Ke ma sya loo pãã, loo kapãn nde ga waha ta la ke saa nii kadye teelaa ye? 16Ndityɛ ga waha yee, koo wee yĩnde draha syi wo ye, a loo nde na koo wee kadye teelaa ye. Ndityɛ ma sya loo pãã, loo kapãn nde ga waha ta la le saa nii kadye teelaa ye? 17Kadye teebɛhɛ byɛ ma ne pye tãŋ yĩmpɛ fla, kadye ne ga pye mii ke naa n luhu? Ke ma -sẽ ne pye tãŋ ndityuhu fla, kadye ne ga pye mii ke naa dugu luhu? 18Ye sẽ yãã, Yãhã kẽ ke kadye teebɛhɛ byɛ ta te drɛ wo, ke laam wãtaŋ. 19Kadye ma ne pye teele nen laa ya ne, ke saa ne pye kadye ye. 20Lii ya le ma cĩĩnde, teebɛhɛ busãã kẽ ke ma kadye nen ya na. 21Yĩnde saha koho pye le yee, koho wĩĩ wee loo na ye. Tesẽ, yĩŋ saha trɛ pye ke yee, trɛ wĩĩ wee koo na ye. 22Aye, loo saha pãã ye. Kadye teebɛhɛ nkãy gɛ fãnga wee ke na ye, ke ma yee ke wee ye, kadye saha poho ye. 23Tesẽ, kadye teebɛhɛ nkãy gɛ waa sẽ ke yãŋ ngaa ye, wo sẽ n faha ke wĩĩ ne ye. Loo ne, kadye teebɛhɛ nkãy waa sẽ ke yãŋ ye, wo ke gbihi n yigi. 24Teebɛhɛ nkãy wo ke yãŋ, ke wãgbihiyigi wĩĩ wee wo na ye. Kadye teebɛhɛ nkãy waa sẽ naa ke yãŋ ngaa ye, Yãhã ta wo koo bya yãŋ kadye teebɛhɛ byɛ ne wãcɛŋ. 25Loo nde na, kadye teebɛhɛ saa naa n wãã ke ya ne, ke cɛr ke ya na ye. Ke ga wãã le, ke ke ya gbihi naa n yigi. 26Tesẽ, teele nen ma n yaa, le ga nii mii kadye teebɛhɛ byɛ dyaŋ ke n yaa. Tesẽ, kadye teele nen ma miiyũhũ yãã, le ga nii nuhu wĩĩ kadye teebɛhɛ byɛ ye. 27Ye byɛ ye ma u Crise kadye, ye nanem byɛ ma u kadye teele laa. 28Loo ne, Yesu kãndeyãrfa yawãr teebɛhɛ byɛ wo, Yãhã cãã Yesu tẽnlɛhɛ poo ta. Syãŋ wuhu, ke mpãy ta pe waha naa ke kaplãŋ luhu pe laam wo, pe naa ke tɔ̃r nawee- ye. Tãã wuhu, ke mpãy ta pe naa le Yesu kapãyĩĩ klaha nawee- ye. Loo kur ye, ke fãnga wãã mpãy kẽ pe n waha laanwɔ wũhũ pye, ma mpãy ta pe n waha yanfa jaa, mpãy ne pe koho le nawee- ye, mpãy ne pe ga waha nii yĩŋfa, mpãy ne pe ga waha naa yor raa ter syi pãã. 29Pe byɛ wee Yesu tẽnlɛhɛ ye, Yãhã sẽ pe byɛ ta pe n waha ke kaplãŋ luhu pe laam wo, ma ke tɔ̃r nawee- ye ye. Pe byɛ wee le Yesu kapãyĩĩ klahafa ye. Pe byɛ wee laanwɔ wũhũ pyefa ye. 30Pe byɛ wee yanfa wãjaa fãnga ne ye. Pe byɛ sẽ me pe ga waha naa yor raa ter syi pãã ye. Pe byɛ sẽ me pe ga waha naa too yor ter nde kaplãŋ cã naa n tɔ̃r nawee- ye ye. 31Yãhã tẽn fãnga tii te sroŋ yɔ̃, -ye naa too kɛ! N ga kãnde laa yar ye na, lii le yɔ̃ tãŋ too Yãhã tẽn fãnga nde byɛ na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\