Kɔrntifa cir 13

1N ma sya waha driyɛ̃ yor ter byɛ pãã, tesẽ yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ yor bya ne, n ma -sẽ yee nawee- ntãŋ sẽ dye ra tãy ye, ta yɛ̃ kaplãŋ ga nii yĩŋ saa pye ke na ye. Ke ga nii mii gbleŋ ya dyaŋ yĩŋ wee ke na ye, gbɛngbɛŋ gbleŋ dyaŋ. 2Laa na, n ga waha fãnga yãã, n naa Yãhã kaplãŋ luhu ta laam wo, n naa ke tɔ̃r nawee- ye. Tesẽ, n ga maha waha Yãhã wũhũ war, n ke kai- byɛ cã. Tesẽ, n ga maha waha Yesu ta ra Yatɛr, n sya waha naa yãy ta te n yũhũ naa n kãã. N ma sya waha koo kai- ngĩĩ byɛ pye, n ma -sẽ yee nawee- ntãŋ sẽ dye ra tãy ye, n wee ngaa ye. 3N ga waha ta koho wãn byɛ la klaha nawee- kẽ, n ga waha le sya n nii wãã pe n ta kadye sraha suhu naa laam wo le kapãyĩĩ wĩĩ na; n ma -sẽ yee nawee- ntãŋ sẽ dye ra tãy ye, koo byɛ saa laa yɔ̃ waa kẽ ye. 4Wii, nawee- ntãŋ n dye u tãy, ufua ma laanyĩn ne, u laam n tãy, u yĩnde sẽ yi n too waa kla na ye, u sẽ u ya sey ye, yataŋ wee u na ye. 5U sẽ fyaryigi wũhũ pye ye, u sẽ u ya ya diŋ ya kɛ ye, u sẽ ncafũhũ di ye. Nawee ma laa tee pye u na, u ga tyii le n kua kãã u laam wo gbɛgbɛ. 6Kai- nkãy ke sẽ sroŋ ye, ke sẽ n tãy u ye ye. Kai- nkãy ke sroŋ, koo ke n tãy u ye. 7Wii, nawee- ntãŋ n dye u tãy, u n tyii nawee- kapee- foho na u kuãŋ ne. Kãnkai- byɛ wo, u Yesu ta u Yatɛr, u koho taha n yaha Yãhã na, u laanyĩn yãã. 8Wãkuayãã wee ntãŋ wãdye wĩĩ loo na ye. Yãhã kaplãŋ nkãy nawee ga waha ke luhu u laam wo, loo nde ga ba kua per gaa. Yãhã kaplãŋ wãpãã yor raa ter syi wo, loo nde ga ba kua per gaa. Kacãn wũhũ ga ba kua per gaa. 9Ye sẽ yãã, wo saha kacãn wũhũ byɛ cã tãŋ ye. Yãhã kaplãŋ nkãy le wo laam wo, ke naneŋ ya too n war, ma ke tɔ̃r nawee- ye. 10Kai lii le le ya kua, loo ma ba pa yaliile wo, kai- nkãy ke sẽ ke ya kua ye, koo wũhũ -sẽ ga ba kua kãã. 11Tẽ pye kicar, n naa n pãã, ma naa laam ga, ma naa kai- yãŋ kicar wãŋ syi dyaŋ. Tẽ ba lɛ wa, n kicar wãŋ miy yaha. 12Nanga nge na, le ma mii wo ke Yãhã wũhũ yãã yirfayãŋ ya wo, cãã- biibiile ya na. Sukũhũ gaa laam wo, wo ga ba ke yãã gbɛgbɛ wo yaha ye. Nanga nge na, n sẽ ke kai- byɛ cã tãŋ ye. Sukũhũ gaa laam wo, n ga ba ke byɛ cã, mii Yãhã ra cã laha mii. 13Loo na, katɛ- tãã kẽ ke ma, wãkuayãã wee ke na ye. Koo kẽ ngĩĩ: Yesu wãta Yatɛr kãnkai- byɛ wo, tesẽ koho wãtahayaha ne Yãhã na, tesẽ ntãŋ wãdye wĩĩ ne. Koo kai- ngĩĩ wo, lii le cã ma yĩŋ, loo ne ntãŋ wãdyeŋ ne.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\