Kɔrntifa cir 16

1Pe war wãwãã wĩĩ na mpãy kẽ pe ma Yãhã nawee-, tẽ ba Galasyi Yesu kãndeyãrfa yawãhãfa yar pe naa n pye mii, ye bya -ye naa n pye koo syi! 2Jimaasyi jimaasyi, nawee nawee woo, tuu ga waha yia kii na, u koo cɛr yi ta yaha u ya tãy teelaa wo. Loo na, n ma ba pa ye fla na, ye saa naa yii fãy war wãwãã wĩĩ ne ye. 3N ma ba ka ye fla na, ye ga naweeyɔ̃m mpãy yãŋ yi, ye pe war byɛ le soho poo koho wo. Ndoo -sẽ ga sabar yrũhũ, n le soho pe koho wo. Ke syi, pe ma ga dye Yurusalɛm wo, ke fla Yesu kãndeyãrfa ga pe wãpa yĩŋ cã. 4Ta bya ma -sẽ yai n ka Yurusalɛm wo, waa ke yrãhã yi wii na pe ne. 5N ma ba ka Maseduan kãntraha na, n ga ta tɛr ga ye fla na. N n traha n ga yi Maseduan Yesu kãndeyãrfa na. 6Laa na n ga ba faa ma- ye fla na, laa na n ga ba wɛr cãã byɛ pye ye fla na. Loo na, teelaa fla wãkaŋ ma ba yi ra na, ye ga waha koho le ra ye, ta n ka ke fla na. 7Yagaa woo, n sẽ n traha wo n wii yãã wãyãã ya, ta n ta tɛr ye. N n traha n ba yalaa dye ye fla na, Yĩŋfua Yesu ma le sya. 8Pããnkɔti gbar -sẽ ga ra yãã Yefɛsyi na nwo. 9Ye sẽ yãã, ta yĩŋ tãy tẽngbãy laa ne nwo, koo kẽ. Napĩĩ- wãnihi naa byɛ ne, n ga loo tẽn nde tẽ. 10Timuti ma pa ye fla na, -ye u yigi yɔ̃! Ye sẽ yãã, woo bya ma le Yĩŋfua Yesu tẽn na ta wãŋ syi dyaŋ. 11Ye ma syi ye ga naa u kloŋ ye! -Ye koho le u ye u n waha u yrãhã yi yrĩŋ ne, u pa ra fla na. Wo u sẽŋ, ndoo tesẽ pe Yesu kãndeyãrfa ne. 12Wo tẽntẽwɛ Apolosu woo wĩĩ na, n naa u nar u ka ye fla na, pe Yesu kãndeyãrfa mpãy ne. Le sẽ -sẽ pye u laam wo yagaa ye. U ma ba draha yãã, u ga ba ka. 13Ye ma n faha yii na ye, -ye ta Yesu wĩĩ n nii gbãã fãnga ne ye laam wo! -Ye naa tetege le yii wo, -ye naa yii plãhã le Yesu kãnde wo! 14Ye tyii ye ntãŋ n dye yii tãy ye kãnkai- byɛ wo! 15Wo nna, ye Tefanase cã u kahafa ne. Ye cã poo me pe cãã dye le Yesu kãnde wo Yakayi kãntraha na. Le tãy pe ye, pe n nii koho le pe Yesu kãndeyãrwai ye. 16-Ye naa nagboho ta poosyifa na, tesẽ mpãy byɛ ne pe ma le Yĩŋfua Yesu tẽn na! 17Tefanase ye wãpa wĩĩ tãy ra ye, Fartinase ne, Yakakuse ne; tee sẽ pye ye, poo me pe pye ra ne ye draha wo. 18Pe pa ma ba ra laam yĩn, le n maha ye bya laam yĩn ye kẽ. Ye yai poosyifa wĩĩ n naa n tãy ye ye! 19Yasyi kãntraha Yesu kãndeyãrfa yawãrfa byɛ ye syar. Yakila u cɔɔ Persyile ne, ma suhu Yesu kãndeyãrfa mpãy ne pe pe ya wãã pe kaha wo, pe ye syar Yesu kãndeyãrfa syaha ne. 20Wo teende Yesu kãndeyãrfa byɛ ye syar. -Ye yii syar naambiyãr syaha ne! 21Ndoo Pɔl, n ga kaplãŋ ngĩĩ kuasaha yrũhũ nii ya: N ye syar. 22Wii ma yee Yĩŋfua Yesu wĩĩ sẽ n tãy u ye ye, yoosẽn te pye ufua na. Maranata: Wo Yĩŋfua Yesu, pa! 23Wo Yĩŋfua Yesu, u u laantãr yar ye na. 24Ye byɛ ntãŋ dye ra tãy. Wo byɛ wãã le Yesu Crise kãmay na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\