Kɔrntifa cir 3

1Wo nna, n sẽ ba naa kai- pãã ye ye, mii mpãy dyaŋ Yãhã Yrã laantor ma pe ye ye. Ye naa ye laam wũhũ ya pye, ye pye mii pẽyãr dyaŋ le Yãhã Yĩndefua Crise kãnde wo. 2Kai- nkãy tẽ naa n pãã ye ye, ke pye mii yĩm dyaŋ tẽ naa n wãã ye kẽ; ke ma ne pye mii wãlɛ digi dyaŋ, ye saa ne waha yia ye. Yagaa gɛ na, ye saha yia ye, ye tee mii, ye laam wũhũ ya tee n pye nantãŋ. 3Ye sẽ yãã, tee laanyar pye yii na, wãhã ke maha ma ye nsoho wo, koo ngĩĩ le yar ma yee, ye ye laam wũhũ ya pye, ye ma mii driyɛ̃fa dyaŋ. 4Ye laam wo, nwo ga yee woo ma Pɔl kur ye, waa ter ga yee woo ma Apolosu kur ye. Loo nde le yar ma yee ye ma mii driyɛ̃fa dyaŋ. 5Apolosu wĩĩ ma lii ne? Ndoo Pɔl, ta wĩĩ ma lii ne, ye n nii n wãã wo wĩĩ na? Yãhã tẽntẽ- ya me wo ne, ke wo tẽŋ la wo kẽ. Wo kãmay na ye Yesu ta ye Yatɛr. 6Le ma mii ndoo Pɔl ngaa sĩĩ wãsĩĩ ya, Apolosu n loho ya woo ke na, Yãhã koo n -sẽ ke ta ke n yir. 7-Ye yãŋ, u sĩĩfua wee ngaa ye, u lawoofua wee ngaa ye. Yãhã gii ke ke ta ke n yir, koo kẽ ke ma yĩŋ. 8U sĩĩfua ma suhu u lawoofua ne, pe ma wãcɛŋ. Pe pe tẽn tẽ mii syi dyaŋ, Yãhã ga ba pe dããn wãã pe kẽ koo syi, pe ya wuhu na. 9Ye sẽ yãã, ndoo ma suhu Apolosu ne, wo ma mii tawarfa dyaŋ Yãhã ye. Yii -sẽ ma mii tar dyaŋ Yãhã ye. Ye maha ma mii kangbãŋ dyaŋ ke fãã yir Yãhã kẽ. 10Yãhã ndoo ta ra n waha yia, ma ke kangbãŋ nakũy kã mii kaha fããfuayɔ̃ dyaŋ. Yãhã ke laantãr wĩĩ nde pye ra kẽ. Waa ter n -sẽ ba fãã taha koo kaha nge nakũy na. Mpãy byɛ pe -sẽ ga ba fãã naa n taha ke na, pe pe ya yigi pe wãfãã ter ne. 11Koo kangbãŋ nakũy lii le ta wa, loo ne Yesu Crise wãtaŋ ne ye Yatɛr. Yĩŋ wee kangbãŋ gaa ter nakũy na Yãhã ye ye. 12Nawee- mpãy fãã n taha ke kangbãŋ nakũy na sãn wãn ne; mpãy, wargbɛ wãn ne; mpãy, ntẽmbar raa ter ne kacãn wee te dir na ye. Mpãy ter maha ma, pe fãã n taha katyigi ne; mpãy, nyɛ̃far ne; mpãy, nyɔ̃r ne. 13Yesu Crise kasãhã per maa nɔ, naa ga ba ta le n cã mpãy poo wãn yɔ̃, naa saha te pye klaha- ye, wãn tii pe fãã naa n taha te ne. Mpãy, naa ga waha pe wãn pye klaha-, le bya ga ba cã. 14Naa ma yee ke sẽ wii tẽn klaha- kãã koo kangbãŋ nakũy na ye, ufua ga dããn yãã. 15Naa ma -sẽ wii tẽn klaha- kãã, koo kangbãŋ nge nakũy na, ufua saa dããn yãã ye. U ga nii mii nawee wii dyaŋ, naa u wãn byɛ suhu, woo ya n yi le wo. 16Ye sẽ cã la ma yee ye kadye ma Yãhã niisaha, Yãhã Yrã Fãnga ma ye nanem byɛ laam wo? 17Nawee wii ma koo Yãhã niisaha pye klaha-, Yãhã ga woofua bya pye klaha-. Ye sẽ yãã, Yãhã niisaha ma Yãhã wãŋ. Ye byɛ -sẽ ma Yãhã niisaha. 18N ga laa pãã ye ye, waa ma syi u u ya kar yaha le ne ye, loo ne nde: Ye laam wo, waa ma yee woo ma driyɛ̃fa laantor ter ne, u too miy yaha. -Tuu Yãhã laantor ter gbe, too tii yĩŋ wee te na driyɛ̃fa ye ye. Loo na, u ga nii cĩĩnde laantorfua Yãhã ye. 19Ye sẽ yãã, yĩŋ wee driyɛ̃fa laantor ter na Yãhã ye ye. Le ma gɛ ma le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee: "Driyɛ̃ laantorfa, Yãhã pe yigi pe ya koho kacãn namihi ne." 20Le maha ma le yrũhũ yaha ma yee: "Yãhã nawee laantor ter wũhũ cã. Ke cã too nde saha laa yɔ̃ ye." 21Loo nde na, ye ma syi ye naa naweetee myaha gboho ye! Ye sẽ yãã, kai- byɛ ma ye wãn: 22Ndoo Pɔl woo, Apolosu woo, Pyar woo, driyɛ̃ wãn woo, yrãŋ wĩĩ woo, gbã wĩĩ woo, yagaa wũhũ woo, sukũhũ gaa wũhũ woo, too nde byɛ ma ye wãn. 23Ye -sẽ ma u Yãhã Yĩndefua Crise wãm, u Crise -sẽ ma Yãhã wũũ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\