Kɔrntifa cir 4

1Ye yai ye cã u Yãhã Yĩndefua Crise tẽntẽ- me wo ne. Yãhã wũhũ nkãy nawee- sẽ ke cã yãã ye, koo wo n yar nawee- na. 2Wii u -sẽ ma Yãhã wũhũ yarfua nawee- ye, lii le ma u wĩĩ, u yai u sroŋ. 3Le tãy ye yee ta wĩĩ yɔ̃, laa na ye yee ta wĩĩ sẽ yɔ̃ ye, le tãy le pye kasãhãfa gɛ pe ra wĩĩ pãã ke syi dyaŋ, le sẽ kai kua ra ye ye. Ndoo gɛ sẽ laa pãã nii wãpee wĩĩ na ye; 4n sẽ laa yãã tẽ tee pye ye. Loo sẽ -sẽ ne le ga ta ra n sroŋ Yãhã ye ye. Wii u ma ra kasãhãfua, woo kẽ Yĩŋfua Yesu ne. 5Loo ne, ye ma syi ye cãã naa laa pãã waa wĩĩ na mii le yale sẽ nɔ wa ye, yaliile Yĩŋfua Yesu ga ba dur ba. U ga ba wam wũhũ gbe yi gbaa na, nawee laam wũhũ bya ne. Loo na, nawee nawee woo, u ga ba u miiyũhũ lay yãã Yãhã ye. 6Wo nna, n wo wĩĩ pãã ye ye, ndoo tesẽ Apolosu ne, ma yee ye waha ke kai- war. N yee n ga wo wĩĩ pãã ye ye, ye n naa ye troho tãhã mii le ma le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo mii. Ye ma syi ye naa n yee nwo wãklaha ter puar nwo wãklaha na, le n nii ye n yataŋ ta yii na ye. 7Ye sẽ yãã, yoo nawee- ta pe wee wãcɛŋ pe ya ne mii Yãhã sẽ kẽ ye? Mboo nawee, kayĩĩ lii ma ma ye, mii Yãhã sẽ kẽ ke loo wãã ma kẽ ye? Taa -sẽ loo yãã, ma tee mii sey mii Yãhã sẽ kẽ ke le wãã ma kẽ ye. 8Ye sẽ yee la, a yii kai- cã yai wa, a ye ngbãŋ yai wa kacãn ne, a wii ma sya yee wo wee ye, ye ga waha yahasee gbe? Ye ma nii yahasee ye cĩĩnde, le yɔ̃; ye ga waha wo bya ta wo n nii yahasee ye. 9Ye sẽ yãã, wii Yesu tẽnlɛhɛ, le wee la mii Yãhã wii ta nawee- byɛ kur kuɛ ye, mii mpãy dyaŋ pe yai wãboo ne? Driyɛ̃ nge wo, pe nabuar, ma suhu pe yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ ne, pe yĩnde ma wo na ke kai- byɛ wo. 10U Yãhã Yĩndefua Crise wĩĩ ta pe n nii n yee yĩŋ wee wo na ye. Yii poo -sẽ na, ye sẽ yee la ye ma laantorfa le Crise kãnde wo? Fãnga wee wii ye ye, yii poo -sẽ na, ye sẽ yee la fãnga ma ye ye? Ye sẽ yee la nawee- ye myaha sey, wii poo -sẽ na, pe sẽ wo yãŋ nawee draha wo ye? 11Ma sya ba waa yagaa na, wo n fãy fãã ne, loho fãã ne, faha wãn sẽ maha yai wo ye ye, pe wo nuhu, niisar wee wo ye ye. 12Wo wo yɛ̃ digi yãã wii koho kasyã na. Mpãy pe wo tyɛhɛ, wo Yãhã nar ke kaa taha pe na. Mpãy pe wo nuhu Yesu Crise wĩĩ na, wo sẽ n fya koo wãfãy na ye, ke ma sya pye mii. 13Nawee wii ma wãpee pãã wo wĩĩ na, wo u yɛ̃ wãã n sya kayĩĩ ne. Ma sya ba waa yagaa na, wo ma kafar wãŋ syi dyaŋ driyɛ̃fa ye, wo wĩĩ fũhũ nawee- ye. 14N sẽ koo kaplãŋ ngĩĩ yrũhũ ye kẽ ma yee, n ga fyar yaha ye na ye. N yee n ga ye cãã yar ke kai- ne, mii waa dyaŋ u pii ne pe ntãŋ dye u tãy. 15Ye sẽ yãã, mpãy pe ye klaha le Crise kãnde wãyãr ne, pe ma sya nawee- nyerbua tã, tuhufa buar wee ye ye ye. Tee fe dye le Yesu kãnde wo, ndoo kẽ n cãã ye klaha le Yesu Crise kapãyĩĩ wĩĩ ne, koo kẽ ndoo kẽ ye tuhufua le Yesu kãnde wo. 16N ga ye nar waha nde ne, -ye ra pyer ter gbe! 17Loo ne ta n Timuti nɔ wãã ye ye. U ma ta dya le Yĩŋfua Yesu kãnde wo, u ntãŋ dye ra tãy, u n sroŋ le Yesu tẽn ne. U ga ba ye gbihi yar ta troho wãtãhã ter ne le Yesu Crise kãnde wo, tesẽ ta kaklaha ter ne Yesu kãndeyãrfa yawãr teebɛhɛ byɛ wo. 18Ye laam wo, mpãy ta yi yataŋ ne ma n yee, a ndoo saa ka ye fla na ye. 19Yãhã ma sya, n ga ka ye fla na, le saa ma- ye. Mpãy pe yee poo ta yi pe yataŋ ne, n sẽ n gaha pe kaplãŋ ya luhu ye, n n gaha yãŋ pe ma waha n yia, ma pe troho tãhã le Yesu kãnde wo fãnga ne. 20Ye sẽ yãã, Yãhã Yai wĩĩ na, kaplãŋ koo sẽ kẽ ke ma yĩŋ ye; ma waha yia, ma naa ma troho tãhã le Yesu kãnde wo fãnga ne, loo le ma yĩŋ. 21Lii loo le n tãy ye ye? N ka ye fla na ye wãpẽn yĩmbui ne laa, n ka ye fla na laantãr ne mii waa dyaŋ u pii ne pe ntãŋ dye u tãy?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\