Kɔrntifa cir 5

1Pe le pãã, a ye yawãhãfa wo tyatyãhã wĩĩ laa ma, le wãpee! Mpãy gɛ pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye, poo kãnde na le syi sẽ yai le pye ye. Le nde, ye laam wo, waa ma u u tuhufua cɔɔ di. 2Loo naa byɛ ne, ye yataŋ gboho, ma sya ta yi. Ye ma ne pye fyar ye yigi, le n nii ye fãy, ye ne ga u tyatyãhãfua cɛr yi kãã ye yawãhãfa wo. 3Ndoo woo na, tẽ sya dey ye na, ta laam ma ye fla na. Wii tuu kapee nde pye, ndoo woofua sãhã wa wo Yĩŋfua Yesu kãmay na, mii n ma ye fla na. 4Ye ma yii wãã Yĩŋfua Yesu myaha na, ta laam bya ga ba pye ye nsoho wo, Yĩŋfua Yesu fãnga ne. 5Ye ga ba u kapeepyefua cɛr yi kãã ye yawãhãfa wo, Setane n u fãy u kadye sraha na, u tyatyãhã laampee n sya ba pye klaha-. Loo na, u ga ba sya yaha wo Yĩŋfua Yesu wãdurba per. 6Ye yii ka n sey ke dyaŋ, yĩŋ wee le na ye ye ye. Ye cã ncasur car ya kẽ, ke ke bur loho byɛ ta ke n fua n yir busãã. 7Kapee- wãpyeŋ ma mii ncasur wãŋ syi dyaŋ ke lɛ nii nawee laam wo. -Ye ye ncasur yi kãã yii wo, ye nii mii bur loho wãfãŋ dyaŋ ke ma gbɛgbɛ, ncasur wee ke laam wo ye. ãwã, ye -sẽ ma gbɛgbɛ koo syi dyaŋ; ye sẽ yãã, pe u Yãhã Yĩndefua Crise boo mpar draha wo wo kapee- wĩĩ na. Woo kẽ wo syayaha gbar. 8-Too naa wo syayaha gbar gbar, wo naa wo troho tãhã Yesu kãnde wo, wo wo napeer miy yaha, wo tyatyãhã ne te ma mii ncasur wãŋ syi dyaŋ! Loo na, wo ga naa wo troho tãhã Yesu kãnde wo cĩĩnde, wo nii gbɛgbɛ mii bur loho gii syi dyaŋ ncasur wee ke wo ye. 9Tẽ ba cãã saba wii yrũhũ nɔ wãã ye ye, n ba le yrũhũ u laam wo ma yee, -ye cɛr mpãy na pe tyatyãhã pye. 10Driyɛ̃fa mpãy pe tyatyãhã pye, mpãy ne pe yĩnde yi n too nawee- wãn na, pe fufordifa ne, pe mpar yahafa ne, n sẽ -sẽ yee -ye cɛr pe na ye kuãŋ ne ye. Mii loo sẽ ne ye, ye ga waha yi kãã la pe yaha ke driyɛ̃ wo? 11N ba le yrũhũ ma yee, -ye cɛr ye kuãŋ ne mpãy na pe pe ya ta Yesu kãndeyãrfa, ma -sẽ tyatyãhã pye, tesẽ mpãy ne pe yĩnde yi n too nawee- wãn na, mpãy ne pe mpar yaha, pe nagblahafa ne, pe sẽnwɔ nafããn ne, pe fufordifa ne. Ye ma n wãã naa n di gɛ di pe ne ye. 12Driyɛ̃fa mpãy pe wee Yesu kãnde wo ye, ta wĩĩ sẽ ne poo wãsãhã ne ye. Yãhã kẽ ke ga ba pe sãhã. Mpãy pe -sẽ ma le Yesu kãndeyãrfa yawãhã fla wo ye ne, ye yai ye naa poo sãhã, -ye naa ke kai- gbihi! Le ma le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee, Yãhã yee: "-Ye u napee cɛr yi kãã ye nsoho wo!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\