Kɔrntifa cir 6

1Ye yawãhãfa laam wo, kai ma wii dye u Yesu kãndeyãrwai ne, u yai la u ga u sãhã kasãhãfa mpãy fla na pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye? U ma ka u ne u Yesu kãndeyãrwai poo yahasee ye, koo sẽ puar la? 2Ye sẽ cã la, mpãy pe ma Yãhã wãm, poo me pe ga ba driyɛ̃fa sãhã sukũhũ gaa laam wo? Tee -sẽ ga ba driyɛ̃fa sãhã, ye yai ye waha naa ye kasyĩmbɛhɛ gbihi ye nsoho wo yii ya. 3Ye sẽ cã la ma yee, wo n pai yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ sãhã sukũhũ gaa laam wo? Ye -sẽ pye mii ye saa waha driyɛ̃ nge kai- gbihi ye? 4Kai ma -sẽ dye ye nsoho wo, driyɛ̃ nge kasyĩmbɛhɛ wĩĩ na, ye tee n gaha kasãhãfa mpãy fla na pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye. 5Loo nde yĩntaha kẽ, ye laam wo, laantorfua waa wee wii syi tuu ga waha kai war yi u Yesu kãndeyãrwai nsoho wo ye. Fyar yai te ye yigi! 6Tee kai- pãã n taha yii na, le sẽ yɔ̃ ye. Ye tee maha n gaha ke kai- ne kasãhãfa mpãy fla na pe sẽ cĩĩnde Yãhã cã ye, loo cã pee. 7Tee yii yee ga n sãhã kasãhã yĩŋfa fla na, loo nde ma wa wãpee ye wĩĩ na. Waa ma kapee laa ter pye ye na, ye tyii le n kua kãã ye laam wo gbɛgbɛ, kayĩĩ ne. Waa ma ye koho kla gaa gbe, -ye yaha le le n kua kãã ye laam wo gbɛgbɛ, kayĩĩ ne. 8Le -sẽ nde, yii gɛ me tee kapee- pye ye nampyeŋ- na, ma maha pe koho wãn gbe. Ye Yesu kãndeyãrwai gɛ me tee nde pye pe na. 9Ye sẽ cã la ma yee mpãy pe kapee- pye, pe saa ba yãã dye Yãhã yai klo wo ye? Ye ma n yii kar yaha le ne ye: Mpãy pe tyatyãhã pye, ma suhu mpar yahafa ne, tesẽ cayɔr lefa ne, tesẽ mpãy ne pe n sãy pe naawai ne, pe cawai ne, 10tesẽ fufordifa ne, tesẽ mpãy ne pe yĩnde yi n too nawee- wãn na, tesẽ sẽnwɔ nafããn ne, mpãy ne pe pe nampyeŋ- laam war, mpãy ne pe ma yuhu- naboofa, poo mii byɛ saa ba yãã dye Yãhã yai klo wo ye. 11Ye laam wo, mpãy pye ke syi. Ye kapee- -sẽ yee laha kãã ye na, ye nii Yãhã wãm, ye sroŋ Yãhã yĩnde na Yĩŋfua Yesu Crise kãmay na, tesẽ Yãhã Yrã Fãnga kãmay ne. 12Pe n yee, a nawee laam wũhũ byɛ wãpyeŋ kãnde ma u ye. Cĩĩnde ne, ke byɛ sẽ -sẽ kẽ ke yɔ̃ ye. Nawee laam wũhũ byɛ wãpyeŋ kãnde ma sya pye u ye, u sẽ -sẽ yai u nii u laam wĩĩ laa yãmpuai ye. 13Pe n yee, a dir ma laha myaha na, laha ma dir myaha na. Tee -sẽ le cã ye yee, Yãhã ga ba te byɛ wĩĩ kua. Nawee kadye sẽ -sẽ nii tyatyãhã myaha na ye. Nawee kadye ma Yĩŋfua Yesu myaha na; tesẽ Yĩŋfua Yesu ma nawee kadye myaha na. 14Yãhã fãngangbãŋ kãmay na, ke ba wo Yĩŋfua Yesu ta u n yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye mii, ke -sẽ ga ba wo kadye ta ke n yir gbã wo, ke nii yrãŋ na koo syi. 15Ye sẽ cã la ma yee, ye kadye ma Yãhã Yĩndefua Crise kadye teebɛhɛ nkãy? Ye kadye ke -sẽ ma u Crise kadye teebɛhɛ nkãy, ye sẽ yai syi syi ye ke wãã le canaandi kadye ne ye. 16Ye sẽ cã la ma yee, mboo wii ma ka canaandile ye, mboo tesẽ woo ne, ye ga wãã le, ye nii kadye nen? Loo syi ne le yrũhũ yaha Yãhã sabangbãŋ wo ma yee: "Naa ma suhu cɔɔ ne, pe ma pe ya gbe, pe ga nii kadye nen." 17Wii ma -sẽ wãã le Yĩŋfua Yesu ne, u ga nii laantee nen na Yesu ne. 18-Ye naa n fã tyatyãhã na! Kapee- nkãy ter ma ke pee, ke sẽ -sẽ laa pye nawee kadye sraha na ye. Wii u -sẽ tyatyãhã pye, u le pye u ya koho kadye sraha na. 19Ye sẽ cã la ma yee, ye kadye ma Yãhã Yrã Fãnga niisaha? Yãhã le wãã ye kẽ, le ma ye nanem byɛ laam wo, ye wee yii wãm ye. 20Ye sẽ yãã, tee par sya yɛ̃ gii na kacãn wee ke na ye. Koo yɛ̃ kẽ Yesu Crise ntãŋ wãwoo ne. Ye tyii ye kadye pyer n ta, nawee- n naa Yãhã sey!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\