Nsãn saba cir 4

1Naambiyãm, mpãy byɛ pe n yee, a Yãhã Yrã ma poo laam wo, ye ma n cãã le sya pe ye cĩĩnde ye! -Ye pe naha yãŋ, ke ma pye Yãhã Yrã ma pe laam wo cĩĩnde. Ya"a yãã tẽ ye yar le ne, kawarfa mpãy pe pe ya yee Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa, pe tee mii pe yi driyɛ̃ nge teebɛhɛ byɛ wo, ma sya nihi tɛr. 2Tee ga pye mii ye waha naa n cã Yãhã Yrã ma pe laam wo, le nde: Wii u nawee- yar ma yee, Yãhã Dya Yesu woo kẽ, u see ba wo ye nawee, ye ga cã Yãhã Yrã ma woofua laam wo. 3Wii ma -sẽ loo sye, ye ga cã Yãhã Yrã wee woofua laam wo ye. U kawar Crise laam ter pe ma u ye. Ye u kawar Crise wãpa wĩĩ luhu driyɛ̃ wo. Tee -sẽ cã yagaa, u pa wa. 4Waa u pii ne, yii mpãy tee ma Yãhã wãm, ye yia pe kawarfuafa mpãy na pe pe ya yee Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa; pe sẽ waha ye wlãhã, ma ye le pe kãmpee wo ye. Ya"a yãã ye waha yia pe na, ye cã Yãhã Yrã ma ye laam wo, koo kẽ. Loo fãnga tɛr fãnga gii yaha ke ma poo laam wo. 5Poo me mpãy syi ne pe sẽ Yãhã cã ye, driyɛ̃ nge pii me poo ter mii ne. Koo kẽ pe n nii driyɛ̃ nge ya yor pãã, driyɛ̃ difa n nii n luhu pe ye. 6Wii poo na, Yãhã pii me wo ne. Wii ma Yãhã wĩĩ cã yigi, woosyifua wo kaplãŋ luhu. Wii ma yee u wee Yãhã ne ye, usyifua saa naa n luhu wo kaplãŋ ye ye. Mpãy pe ma cĩĩnde Yrã ne pe laam wo, tesẽ mpãy ne pe kawar wĩĩ yigi yaha pe ya laam wo, waa waha naa pe war koo syi. 7-Too tyii wo ntãŋ n naa n dye wii tãy! Ye sẽ yãã, nawee- ntãŋ wãdye wĩĩ pe ya tãy, Yãhã kẽ ke n pai loo nde ne. Wii nampyeŋ ntãŋ ma dye u tãy tesẽ Yãhã ntãŋ ne, Yãhã puee kẽ ufua ne, Yãhã ma u ne. 8Wii ma waa ntãŋ wãdye wĩĩ sye u ya tãy, ufua wee Yãhã ne ye; Yãhã koo -sẽ ma nawee- wãyɔ̃ŋ wĩĩ na. 9Wo ntãŋ dye Yãhã tãy, ke n le yar wo na mii, le nde: Ke ke Dyapuai nen ya nɔ wãã kãntraha na, ma yee too ba cĩĩnde yrã yãã u Dya kãmay na, lii wãkuayãã wee le na ye. 10Poo ntãŋ wãdye wĩĩ ne nde: Yãhã ntãŋ sẽ me pe dye wo tãy ye, wo ntãŋ poo me pe dye Yãhã tãy. Loo ne ke n ke Dya nɔ wãã u n ba ku mpar draha wo, ma wo kapee- gbe kãã wo yĩŋ na. 11Naambiyãm, le ma pye wo ntãŋ dye Yãhã tãy koo syi, wo bya wo yai wo ntãŋ naa n dye wii tãy. 12Waa sẽ Yãhã yãã yãã yĩnde ne ye. Wo ntãŋ ma -sẽ dye wii tãy, nawee- byɛ ga le yãã gbaa na pe yee, Yãhã ke niisaha ta wo laam wo, pe maha ke ntãŋ wãdye ter yãã wo ye. 13Yãhã ke Yrã wãã wo kẽ. Loo ne wo ma Yãhã ne, Yãhã bya ma wo ne, loho sẽ waha n yi wo nsoho wo ke ne ye. 14Wo Tuhufua Yãhã ke Dya nɔ wãã, u ba nii driyɛ̃fa Syayahafua. Wii poo na, wo le yãã yĩnde ne, koo kẽ wo n nii le pãã nawee- byɛ ye, pe n le cã pe ya ndoŋ. 15Wii ma yee u sẽ le wũhũ ye, ma le pãã nawee- ye ma n yee, Yesu ma Yãhã Dya, Yãhã ma woosyifua nwo ne, woosyifua bya ma Yãhã ne, loho sẽ waha n yi pe nsoho wo ye. 16Wii poo na, wo le war ma le cã, wo ntãŋ sroŋ dye Yãhã tãy, wo koho taha yaha loo nde na. Yãhã ma nawee wãyɔ̃ŋ wĩĩ na. Wii u ntãŋ wãdye wĩĩ kɛ, ufua ma Yãhã ne, Yãhã bya ma ufua ne, loho sẽ waha n yi pe nsoho wo ke ne ye. 17Wo ntãŋ dye Yãhã tãy. Loo nde ma wo ta Yãhã byɛ ntãŋ n dye wo tãy, tesẽ wo nampyeŋ ntãŋ ne, wo ga nii mii Yesu wãŋ ter syi dyaŋ. Yãhã laam wĩĩ ne loo nde ne. Le ma nii ke syi, kasãhã per ma ba nɔ, wo laam ga tege nii tee nen wo. 18Wãfya wĩĩ ma suhu ntãŋ wãdye wĩĩ ne, ke sẽ wãã le ye. Ma sẽ yãã, ma"a fya per gii, ma cã ma yee, ma kapee- foho ma ma yĩŋ na nantãŋ. Ma"a yãã raa fya kuee, ma le cã ma sẽ le sya cĩĩnde, ma ntãŋ dye Yãhã tãy ye, Yãhã bya ntãŋ sẽ maha dye ma tãy ye. 19Wo ntãŋ poo me pe cãã dye Yãhã tãy, koo syi kẽ, Yãhã ntãŋ n dye wo tãy, tesẽ wo nampyeŋ- ntãŋ ne. 20Wii ma yee Yãhã ntãŋ dye woo tãy, ma -sẽ u nampyeŋ laha, ufua ma kawarfuafua. Ye sẽ yãã, u nampyeŋ wii tuu n yãã yĩnde ne, u ma yee woo ntãŋ sẽ dye u tãy ye, Yãhã gii tuu sẽ -sẽ yãã ye, u ga waha pye mii u yee, ke ntãŋ dye woo tãy? 21Yãhã ke bii lii yar wo na ke kãnde na, le nde: Yãhã ntãŋ ma dye wii tãy, ufua yai u tyii u nampyeŋ ntãŋ bya n dye u tãy.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\