Pyar saba cir 1

1Ndoo Pyar kẽ, ndoo wii n ma Yesu Crise tẽnlɛhɛ. N saba nwo yrũhũ ye kẽ, yii mpãy Yãhã ye yãŋ yi, yii mpãy ye cããŋ nii Pɔ̃n kãntraha na, Galasyi kãntraha ne, Kapada kãntraha ne, Yasyi kãntraha ne, ma suhu Bitini kãntraha ne. Ye ma nampay mpãy wo, pe wee Yesu kãnde wo ye. 2Faale wo, Yãhã bii ye wãyãŋyi wĩĩ ta, ma -sẽ bii ye yãŋ yi. Yãhã Yrã kãmay na, Yãhã ye laam wã klaha, ye n nii ke wãm. Loo na, ye n waha naa n luhu Yesu Crise kaplãŋ ye, tesẽ u ntãŋ n waha ye kapee- yee laha kãã ye na gbɛgbɛ. Yãhã ke ke laantãr wĩĩ pye ye kẽ, ke maha yrĩŋ wãã ye kẽ. 3Yãhã gii ke ma wo Yĩŋfua Yesu Crise Tuhufua, -too naa ke sey! Yãhã wo fɛn di, ma wo ta wo n gbihi dur see laanfãyɔ̃m ne. Ke Yesu Crise ta u n yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye. Loo ne, wo n koho taha yaha Yesu na, ma yee wo ga ba cĩĩnde yrã yãã Yesu kãmay na, cĩĩnde yrã lii wãkuayãã wee le na ye. 4Yãhã ke kloho gii gbihi ta yaha ke pii kẽ, wo ga maha ba ke yãã gbe yãhãyĩŋ fla wo. Koo kloho nge, wãfũhũyãã wee ke na ye, wãwluhuyãã wee ke na ye, ke nayɔ̃r saa maha kua yãã ye. 5Yii mpãy tee Yesu ta ye Yatɛr ma yee u fãnga gboho, Yãhã fãnga -sẽ ga naa n sẽŋ ye na driyɛ̃ n sya ba kua, nawee- byɛ n ye wãsyayaha yãã yĩnde ne. 6Koo ngĩĩ wĩĩ na, -ye naa nuhu di! Wãfãy ter byɛ ma sya pye ye na, ma nii ye laam wlãhã ye kẽ yagaa nge na, ke saa ma- ye. 7Koo wãfãy nge, ke ma mii ke ye tãn n yãŋ, ye ma pye ye Yesu ta ye Yatɛr cĩĩnde. Sãn gɛ, u wĩĩ le ga waha kua kãã, u wĩĩ -sẽ waha nawee- ye. Ta n yee pe yai pe u le naawraŋ wo, pe wor yɛ̃y yi u wo, u n nii sãnyɔ̃? Tee Yesu ta ye Yatɛr, le ma kayĩĩ, ma tɛr sãn gɛ yaha, le sẽ n tɔ̃r gɛ tɔ̃r ye. Kawlaŋ tesẽ wãfãy ne, ke ye dye ma ye tãn n yãŋ, le ma pye ye Yesu wãta wĩĩ ye Yatɛr, le waha ye laam wo cĩĩnde. Le ma gboho ye laam wo cĩĩnde, Yesu ma ba dur ba per gii, ye ga ba sey tee miingbãŋ yãã. 8Ye sẽ Yesu yãã yãã yĩnde ne ye, u ntãŋ -sẽ dye ye tãy. Yagaa nge gɛ na, tuu sẽ sya wee gbaa na ye, ye u ta ye Yatɛr, ma nii nuhu di kacãn wee te na ye. 9Tee too nuhu di ke syi, ye cã ye Yesu ta ye Yatɛr yĩŋ gii na, ye ga ba koo yĩŋ wĩĩ yãã, koo kẽ. Koo yĩŋ wĩĩ ne, ye ga ba sukũhũ gaa yãã, ye yrã bya ne. 10Yãhã ke ga ba ye sya yaha koo wãfãy nge wo mii syi dyaŋ, faale Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa bii le fla kɛ. Yãhã ke ga ba kayĩĩ lii pye ye kẽ, pe bii le cãã tɔ̃r yaha. 11U Yãhã Yĩndefua Crise Yrã le -sẽ pye pe laam wo, le naa pe yar ma naa n yee, u Crise ga ba fãy gboho u cã u miingbãŋ yãã tesẽ u nayɔ̃r ne. Koo kai- ngĩĩ ke yai ke pye mii syi dyaŋ tesẽ ke wãpyeŋ cãã ne, pe Yãhã kaplãŋ tɔ̃rfa bii koo byɛ kɛ kayi ne. 12Yãhã n -sẽ bii pe yar ma yee, kai- nkãy koo ke yar pe na u Crise wĩĩ na, koo kai- ngĩĩ saa pye pe yĩnde na ye, ke ga ba pye yii poo yai na. Ke pye wa yagaa. Mpãy pe ma loo kapãyĩĩ tɔ̃rfa nawee- ye, Yãhã Yrã Fãnga ma pe ne, Yãhã Yrã lii Yãhã ke nɔ wãã pe ye. Koo kẽ pe n waha nii le Yesu kapãyĩĩ tɔ̃r ye ye. Pe yãhãyĩŋ tẽnlɛhɛ gɛ naa loo nde wãcãŋ kɛ. 13Loo ne, ta n ye yar: -Ye ye laam gbihi ta, ye naa Yãhã wũhũ pye! -Ye naa yɛrsaha ta ye pyer na! Yesu Crise tuu ga ba dur ba ye kẽ kayĩĩ lii ne, -ye koho taha yaha loo ya na! 14-Ye naa n luhu Yãhã ye mii kicar dyaŋ pe tuhufua ne! Tee sẽ ba Yesu cã wa ye, ma naa kapee- nkãy pye, -ye ke miy yaha! 15Yãhã gii ke ye yee, ke kai- laha. -Ye naa n laha ye kãnkai- byɛ wo mii Yãhã wãŋ syi dyaŋ! 16Le sẽ yrũhũ la Yãhã sabangbãŋ wo ma yee, Yãhã yee: "Ta kai- laha, ye bya -ye naa n laha ye kãnkai- byɛ wo ta wãŋ syi dyaŋ!" 17Ye ma nii n pãã Yãhã ne, ye ne naa ke yee wo Tuhufua Yãhã. Tee ke yee ke syi, -ye naa ke myaha gboho ye kãnkai- byɛ wo, ye ta ye pyer naa n sroŋ ke kaplãŋ ne! -Ye naa n nii koo syi ya driyɛ̃ wo, ye kuper n sya ba nɔ. Ye sẽ yãã, Yãhã wo nanem byɛ sãhã wo pyer wĩĩ na wii wuhu na, nawee- wãtyɔ̃r wee ye. 18Ye cã Yesu ye par sya yi kãã ye wãlɛ wãkapyeŋ kãnde wo, kãnde lii pe bii yar ye na. Yesu Crise u ye par sya ngii ne, ke syi sẽ n tɔ̃r wale ne ye, ke sẽ waha n tɔ̃r kla gii goo syi ne ke n klaha- ye. 19U ntãŋ wãwoo u ta ma ye yĩŋ par sya. U Yãhã Yĩndefua Crise gbã ku mpar draha wo mii mbapẽŋ gii syi dyaŋ ke teelaa sẽ klaha- ye, ke sẽ maha wee teele laa ne fla ngaa na ye. 20Driyɛ̃ gɛ sẽ bii tãhã wa ye, Yãhã -sẽ bii u Crise yãŋ yi ta wa. Yagaa, driyɛ̃ ke n gaha kuasaha wo, Yãhã u gbe yi yar ye na, u ye sya yaha. 21Yesu woo kẽ u ye ta ye n Yãhã ta ye Yatɛr, ma maha koho taha yaha ke na. Yãhã kẽ ke Yesu ta u n yir gbã wo, ma dur ba yrãŋ na gbaafa ye. Loo kur ye, ke n nagboho ta u na, ma u ta u n dugu ga nii yãhãyĩŋ na ke tãy ke kãndigi koho kuɛ ye. Le nii Yãhã gɛ kẽ, tee ta ye Yatɛr, ma maha koho taha yaha koo ya na. 22Tee Yãhã cĩĩnde kapãn maha yigi, ye ye laam yee laha wa gbɛgbɛ. Loo nde ye ta, mpãy byɛ pe Yesu kãnde yãr, pe ntãŋ ga waha dye ye tãy. Ta n ye yar, ye tyii ye ntãŋ n sroŋ naa n dye yii tãy, ye wĩĩ n gboho yii laam wo! 23Ye sẽ yãã, ye ma mii ye gbihi dur see laanfãyɔ̃m ne. N sẽ yee, ye see yi nawee pua wo ye. Ye see yi cĩĩnde yrã pua wo, loo lii le ma Yãhã kapãn, lii le cĩĩnde yrã wãã nawee kẽ. Yãhã kapãn loo na, wãkuayãã wee le na mii nawee kadye dyaŋ ye. 24Yãhã sabangbãŋ gɛ wo, le ma le yrũhũ yaha ma yee: "Nawee- byɛ ma mii nyɛ̃ wãŋ ter syi dyaŋ, pe nayɔ̃r ma mii katyigi fyãr dyaŋ. Nyɛ̃ sẽ ne ba waha tãŋ la ke ku? Katyigi fyãr sẽ ne ba too la te nayɔ̃r ne, te wĩĩ n kua kãã? 25Ma sẽ yee, wo Yĩŋfua kapãn loo na, le ga naa n nii yalebyɛ, wãkuayãã wee le na ye." Loo kapãn nde ne, le ma Yesu kapãyĩĩ lii le tɔ̃r yar ye na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\